Vampyrer | Vampyrsamhället | Samhället i Finland | Klaner | Ghouler | Andra varelser | Ruby | Ordlista

Klaner

Uppdelningen i klaner är central i vampyrernas samhälle. Man väljer inte att tillhöra en klan, utan man blir omfamnad till den. Klanen är blodet – blodet är klanen. Alla vampyrer som finns till härstammar alltså från någondera av 13 mäktiga anfäder – enligt legenderna inte de första vampyrerna, men grunden ur vilka skillnaderna vampyrer emellan uppkommit. Alla klaner har sin egen historia och agenda, sina egna värderingar och stereotyper.

Lajvet fokuserar i allra högsta grad på klanerna, och därför är det viktigt för alla spelare att känna till dessa, så långt att man åtminstone vet vad som karaktäriserar dem alla. På denna sida gås klanerna igenom grundläggande, men alla deltagare kommer efter anmälning att få lite mer information om den egna klanen, för att underlätta rollgestaltningen.

[Camarilla-klaner]
Brujah – Våldsamma idealister
Gangrel – Nomadiska ensamvargar
Malkavian – Insiktsfulla galningar
Nosferatu – Vanställda informatörer
Toreador – Passionerade konstnärer och levnadsnjutare
Tremere – Hemlighetsfulla blodsmagiker
Ventrue – Kultiverade gentlemannavampyrer

[Sabbat-klaner]
Lasombra – Mörka manipulatörer
Tzimisce – Skräckinjagande köttskulptörer

[Obundna klaner]
Assamite – Fanatiska lönnmördare
Giovanni – Köpmän och nekromantiker
Ravnos – Tjuvar och illusionister
Sets följeslagare (Setiterna) – Korrumperande sekterister

BRUJAH – våldsamma idealister

Stark, temperamentsfull och rebellisk – där har du den genomsnittliga Brujahn i tre ord. Klanen utgörs till största del av framåtsträvande nytänkare, och de tenderar att vara de mest högljudda och våldsamma vampyrerna. Men trots att många beskyller Brujah-vampyrer för att bara vara slödder och bråkstakar handlar allt i slutändan om idealism och passion. En Brujah är en individuell vampyr som verkligen brinner för någonting, och som försvarar sina ideal med tänder och klor. Till klanens förmågor hör främst övernaturlig styrka och snabbhet, men även en hotfull utstrålning karakteriserar medlemmar av klan Brujah.

Klanens hierarki är mycket lös, och respekten för auktoritet är inget som direkt bankas in i en typisk Brujah (även om just ”banka” är ett av de första ord som man nog tänker på när en Brujah vill få sin åsikt hörd). En Brujah går oftast sina egna ärenden, och de sällsynta klan- sammankomsterna börjar oftast med skrik och urartar i våld. Men oavsett meningsskiljaktigheterna står klanen enad inför de andra klanerna och hjälper varandra, och således finner man i klan Brujah även ett kamratskap som är sällsynt inom de andra klanerna. Brujah rekryterar oftast i studentkretsar, eftersom detta är det mänskliga samhällsskikt som mest representerar social omvälvning och förändring.

Utseendemässigt är den stereotypiska Brujahn en svartklädd läderknutte med alltför många piercingar och annat extremt som ska uttrycka att ”jag bryr väl mig skit i vad samhället tycker”. I verkligheten varierar utseendet ändå väldigt mycket inom klanen, och det viktigaste är egentligen att man har en individuell stil med attityd. Brujahs ser ut som de vill, och den som säger något annat tigger om stryk.
GANGREL – nomadiska ensamvargar

Klan Gangrel är de som kan sägas stå närmast sin inre natur och primitiva arv. De flesta Gangrels är nomadiska ensamvargar med djuriskt lynne. Deras klanstruktur är på sätt och vis ännu lösare än klan Brujahs, eftersom de är så rörliga och sällan bryr sig mer om andra klanmedlemmar än om andra vampyrer. Klanens medlemmar känner även en lockelse ut i det vilda och många föredrar vildmarken framom stadslivet, även om hotet från varulvar och behovet av näring lockar in dem till städerna. De är de mest rovdjursliknande av alla vampyrer, och ligger närmast sin inre Best. Deras förmågor ger dem viss kontroll över Besten.

En Gangrel är i grunden sin egen överhövding, men alla vet ändå att böja sig för Camarillans ledare på deras domän. Till skillnad från Brujah är de inte anarkiska bråkmakare bara av ren princip, utan ofta rätt vettiga och snabba att anpassa sig. Inom klan Gangrel hittas å andra sidan några av de mest vildsinta krigarna, och när en Gangrel går bärsärk vill knappast någon vara nära. En egenskap som alla klanens medlemmar har att de efter varje bärsärkagång får ett permanent djuriskt drag, som kan vara allt från fjälliga armar till en tendens att morra ofta, vilket gör dem allt mer bestialiska. Många Gangrels försöker därför kontrollera sitt humör, medan mer krigiska varelser vältrar sig i sina djuriska impulser.

Gangrelvampyrer föredrar för det mesta bekväma kläder som det är lätt att röra sig i, men beroende på hur involverad vampyren är i stadslivet kan kläderna vara av finare slag eller mer vardagliga (och i många fall slitna av hård användning). För att kunna smälta in bland människor blir det ibland nödvändigt för Gangrels att täcka över kroppsdelar som förvandlats.
MALKAVIAN – insiktsfulla galningar

Malkaverna är fruktade även bland andra vampyrer – inte för att de är våldsamma krigare eller fula monster, utan för att varenda en av dem är totalt vansinnig och samtidigt rysligt insiktsfull. Det brukar sägas, att gränsen mellan galenskap och geni är hårfin – malkaver snarare suddar ut den gränsen. Deras fullständiga oberäknelighet är obehaglig för andra vampyrer, men samtidigt tror vissa att det finns skarpa, beräkneliga sinnen bakom deras galna yttre. Hur det sedan ligger till kan ingen bevisa. Din glada kvartersmalkav skulle nog gärna berätta allt om det för dig – från 10 olika synpunkter, tempus och riktningar för att motsvara rösterna i hans huvud.

Malkaverna kan knappast kallas enhetliga på något sätt, varken i organisationsväg eller utseendemässigt. En malkav kan se ut hur som helst och vara vem som helst. Vissa malkaver har utpräglat excentrisk utstyrsel, medan andra kan smälta helt in i mängden. Döm inte hunden efter håren.

Varning! Klan Malkavian är antagligen en av de svåraste klaner du kan välja att spela, p.g.a. vansinnet som präglar allt en Malkav tar sig till. Alltför ofta görs felet att tolka galenskapen som fåneri och spela en lallande dåre som bara jagar fjärilar hela dagarna, men detta är inte vad klan Malkavian handlar om. Eller snarare: sådana malkaver överlever knappast särskilt länge. Det är den psykopatiska seriemördaren eller den schizofrena barnsköterskan som ingen kunde ana har några problem som driver fram malkavernas budskap: för att egentligen förstå världen måste man först förlora vettet.
NOSFERATU – vanställda informatörer

Nosferatu är på många sätt de verkligt fördömda vampyrerna. Deras unika förbannelse är att de alla är förfärligt vanställda på olika sätt, och därför håller de sig gärna undan från världen. Deras hem är ofta belagda i kloaksystem och andra vidriga ställen, varför de ofta även luktar förfärligt. Många är heller inte särskilt brydda om smuts och obehag, för varför skulle ett monster egentligen försöka göra sig fin? De andra klanerna finner Nosferatu motbjudande, och umgås med dem bara när det är nödvändigt – vilket passar Nosferatu mer än väl. Dessa vampyrer är skickliga överlevare. Klanens delade fulhet tycks även inspirera till viss enighet. Deras inre klanpolitik hålls strikt konfidentiell från andra klaner, och få Nosferatu är villiga att gå emot sin klan.

Nosferatuvampyrer är ofta väldigt skickliga i användningen av en rätt vanlig vampyrdisciplin, som tillåter dem att röra sig nästan osynliga bland andra. Klanen har utvecklat ett intrikat informationsnätverk och fungerar därför ofta som spioner i Camarillan. Det en Nosferatu inte vet, det kan han ta reda på – men han delar inte med sig av informationen lättvindligt. Trots att de allra flesta Nosferatu tjänar Camarillan är de likt alla vampyrer opportunister, och även väldigt praktiska, varför de sannolikt säljer sin information till den högst bjudande, ifall en möjlighet skulle visa sig.
TOREADOR – passionerade konstnärer och levnadsnjutare

I "rosens klan" finner man de vackraste vampyrerna, som trots stor fokus på ytlighet ofta är bland de själsligt djupaste och mest komplicerade odödliga. Toreadorernas led utgörs av konstnärer, målare, skulptörer och poeter – men egentligen behöver en person inte konkret vara konstnär för att fånga en Toreadors öga, för det som egentligen definierar en Toreadorvampyr är hennes passion (och öga) för det sköna. Toreadorernas filosofi är att det eviga livet bör göras till en njutning, och en Toreador kan spendera hundratals år med att försöka fullända sin egen personliga konstart. Toreadorerna är även de som tenderar att av alla vampyrer vara mest involverade i de dödligas affärer. Många är de olyckliga förälskelser som fångat en Toreador, och många är de Toreadorer som försökt behålla sin mänsklighet och förvägra sin rovdjursnatur – så många magnifika tragedier har ur detta uppsprungit att en Toreador kunde gråta blod för mindre.

Liksom Ventrue passar en Toreador bäst in i överklassmiljö, men i motsats till Ventrue strävar de mer sällan till att konkret inneha maktpositioner. Många ser snarare som sin uppgift att inspirera andra; att få påverka utan att behöva ta ansvar. Många gör detta genom att ordna sociala evenemang, vilka närmast är en ursäkt att få visa upp sig och sin konst. Detta förtjänar klanen ett av dess ”smeknamn”: posörer. Klanen håller hårt på etikett, och den nattliga bataljen över status är något som många Toreadorer njuter av.

För att inte bli omedelbart utfryst av sin klan bör en Toreadors utseende vara fläckfritt. Dessa modevampyrer älskar trender, och tenderar att ha det mest moderna utseendet av alla vampyrer. Andra är nostalgiska och använder enbart plagg som liknar dem som fanns på den tid de levde – men som ändå passar in i en modern miljö. En Toreador passar alltid in.
TREMERE – hemlighetsfulla blodsmagiker

Tremere-klanen är en hårt sammansvetsad klan med strikt hierarki, och lika långt som de behandlar alla andra med misstänksamhet blir de likaså behandlade. Det är inte enbart klanens hemlighetsfullhet som väcker andra klaners misstro, utan även klanens unika och kraftfulla disciplin: en sorts blodsmagi genom vilken de i viss utsträckning kan kontrollera elementen och vissa metafysiska egenskaper. Enbart Tremere vet hur långt deras förmågor sträcker sig, och för detta är de såväl fruktade som avundade – men aldrig ignorerade.

Allt detta hat gör att de flesta Tremere-vampyrers beteende färgas av paranoia, men många spelar ändå gladeligen diplomatins och intrigernas spel vid sidan av sina studier i magins konst. Klan Tremere är även en av de klaner som är mest trogen Camarillan, och att en klanmedlem skulle bryta sig ut är såväl sällsynt som oförlåtligt. Att sekten hålls stark tillåter klanens medlemmar att i lugn och ro ägna sig till sina studier. Ytterligare en orsak till varför Tremere skyr Sabbaten är att Tremere och Tzimisce är gamla arvefiender.

Tremere klär sig för att imponera. En Tremere kan vara lika finputsad som en Ventrue och samtidigt lika dramatisk som en Toreador, men alltigenom lyser en förkärlek för symbolik och mysticism.
VENTRUE – kultiverade gentlemannavampyrer

Klan Ventrue utgörs av de naturliga ledarna i vampyrsamhället. Klanens medlemmar har rykte om sig att vara hedersamma, gentlemannamässiga och smakfulla, men samtidigt ohämmat manipulativa. Om någon klan kan sägas vara vampyrernas ”adel”, så vore det Ventrue, och sanningen är också att klanen historiskt sett har hämtat sina medlemmar främst ur de högre samhällsklasserna. Klanen strävar till att i alla tider bevara stabiliteten inom Camarillan, och en vanlig uppfattning inom klanen är att de ensamma måste bära denna ”börda”, för att andra klaner antingen är för obrydda, för kortsynta eller för impulsiva för att göra det – de är diktatorerna bland de odöda. Föga förvånande kommer de allra flesta furstar från klan Ventrue.

En Ventrue är en ledare, inte en arbetare. Han njuter av att få andra att göra hans smutsarbete, och gör själv inget som han anser står under hans allsviktiga värdighet. Så extremt ingrodd är denna uppfattning att en Ventrue inte ens dricker blod av vem som helst, utan oftast väljer en typ av offer som han föredrar.
LASOMBRA – mörka manipulatörer

Klan Lasombra är ledarna inom Sabbaten, av många andra klaner sedda som de inombords mest demoniska vampyrerna. Deras unika förmåga att manipulera skuggor och mörker bara stärker denna uppfattning. Lasombra är även kända för att vara skickliga strateger och ledare, på många sätt andra sidan av myntet från klan Ventrue. Vissa anser att de är det enda som håller Sabbaten någorlunda enhetlig, och deras metoder är inte nådiga.

Att vara en Lasombra innebär att vara mycket maktlysten och föga brydd om något annat. Lasombravampyrer tar ut alla svängar av sin vampyriska tillvaro och njuter av sedeslöshet och synd. De omfattar Sabbatens ideal fullt ut, och behandlar människor som mat.

Klanens ursprung ligger i Italien, där de varit innästlade i kyrkan ända sedan dess ursprung. De har tagit mycket av symboliken och det rituella hos kristendomen för att sedan förvränga det till något mycket mörkt och ondskefullt. Många bland Lasombra anser sig ha en spirituell roll att uppfylla - de tillskriver sig själva en näst intill religiös vikt, där de är avsedda att bilda en ny världsordning, där man kastat av sig barnsliga mänskliga synsätt på etik och moral.

De anser att vampyrernas plats är som härskare över människorna och att det är deras rätt att ta vad de vill och behöver.

Maxgräns på roller från denna klan är 4 st.
TZIMISCE – skräckinjagande köttskulptörer

En av de två klaner som utgör Sabbatens ramverk. Monstruösa vampyrer från Östeuropa som kastat av sig köttets bojor. De fruktas för sin förmåga att skulptera i hud, kött och ben. De ser sig själva som vetenskapsmän - forskare i vad det innebär att existera i en köttslig form och vad som finns bortom. Andra ser med skräck på deras kunskap i rädsla att falla offer för deras experiment, medan de själva ser köttets sönderdelning och omdanande som en spirituell process. En metamorfos som överstiger allt vad moral heter.

De vänder oftast ryggen åt den moderna världen påfund, utan avnjuter hellre den gamla världens estetik och värderingar. De som fortsättningsvis bor i den gamla världen, med sina uråldriga slott, "återupplivar" gamla baler, där en invit väcker lika stor skräck som avsaknaden av en.

Tzimische, som deras Lasombra-bröder, älskar att härska med järnhand. Och en Tzimische är aldrig en nådig härskare. Deras totala avkastande av moral efter döden intågande, gör dem till de värsta av tyranner. Sådana som inte tvekar två gånger att utföra groteska experiment på sina undersåtar. Nu, när de slutligen är fria, kan de lemlästa livet och existensen, för att själv skapa fritt, som om de vore gudar ur en mardröm.

Notering: Klanens namn uttalas 'tsi'mi:sch.

Maxgräns på roller från denna klan är 2 st.
ASSAMITE – fanatiska lönnmördare

De flesta assamiter är lönnmördare från Mellanöstern. Det sägs att vem som helst kan hyra dem, men ingen vet hur man kontaktar dem. När de väl har fått ett kontrakt på att mörda någon så finns det inget som kan få dem att ge upp. Det är ändå inte lättsinnigt man ens begrundar tanken att anställa en lönnmördare från klan Assamite, för det som är mest känt om denna klan är att de tar betalt för sina tjänster i vampyrblod.

Andra vampyrer ser sällan till assamiter. Enbart de som söker deras tjänster, eller de oturliga som blir deras mål, har att göra med dem. De kommer utan en viskning, och försvinner lika snabbt i tystnad.

Man kan inte anmäla sig till denna klan!
GIOVANNI – köpmän och nekromantiker

Varenda individ från klan Giovanni härstammar från en och samma familj. De är en incestuös klan, med en skräckinjagande förmåga att kontrollera de döda. Något som oftast väcker kalla kårar, till och med hos vampyrer.

Familjen Giovanni spårar sin bakgrund till renässansens Venedig där de var handelsmän med en fallenhet för besvärjande av de dödas andar. Giovanni var från början bara en blodslinje i en större klan, men dräpte alla av denna klan. I utbyte mot att svära en ed om att inte blanda sig i Jyhad tillät den nygrundade Camarillan deras fortsatta sin existens.

De anses inte som fientliga av övriga klaner, men oftast ger man dem ordentligt med spelrum att utföra sina mörka dåd. Främst för egen skull, snarare än deras. De fungerar ungefär som en nutida Maffia, med samma organisation och betoning på organisationen. Eftersom de är så sammanslutna och får arbeta ifred på många sätt, har de lyckats tillskansa sig stora rikedomar. Dessa används i deras jakt efter kunskap, såväl om världsliga som övervärldsliga ting.

Att vara en Giovanni innebär en naturlig dragning till makt. Lojalitet, stilfullhet och konservativa värderingar. Att kontrollera andra och varje aspekt av det egna livet är en nödvändighet och om någon råkar "komma ivägen" lär de snabbt råka ut för en olycka. Men en död kropp är lika mycket värd som en levande för Giovanni.

Maxgräns på roller från denna klan är 1 st.
RAVNOS – tjuvar och illusionister

Klan Ravnos utgörs av lurendrejare, kringvandrande charlataner och tjuvar. Många Ravnos är av Romer-härkomst, och det är till stor del deras fel att Romerna har fått ett så dåligt rykte och förföljts överallt. Med sin förmåga att framkalla illusioner och trick kan de förvända synen på dem de ogillar och lätta på deras plånböcker.

Allt handlar om hur man uppfattar saker för dem - att anta mer än vad som sagts rakt ut av en Ravnos är ytterst riskabel. De säger vad de menar och menar vad de säger. De sätter stor vikt vid personlig ära, även om deras uppfattning om vad detta innebär ofta står i stark kontrast med övriga vampyrers. De tvekar inte att försvara sitt "goda namn", ej heller att försvara en klanmedlems.

En Ravnos bästa och viktigaste verktyg är just illusioner, bedrägeri och trick. I en värld där få härskare ser på deras närvaro med blida ögon, och övriga vampyrer oftast har ett horn i sidan till dem, är det bäst att ha mer än ett ess i rockärmen...

Maxgräns på roller från denna klan är 2 st. Dessa kommer att spela nära tillsammans.
SETS FÖLJESLAGARE (SETITERNA) – korrumperande sekterister

En klan av mystiska, njutningslystna vampyrer från Egypten, som tillber sin legendariske grundare som en gud. De är väldigt sekteristiska, men tillhandahåller många olika sorters "lyxvaror" för både vampyrer och människor. Deras naturliga fallenhet för korrumpering innebär ofta att deras närvaro i en stad snabbt tar ut sitt pris på maktstrukturen.

De är karismatiska och hala - ormar med kluvna silvertungor. Om det finns något som du vill ha så kan de få reda på det, och än värre, ge dig det. För ett pris. Och sällan är Setiternas gåvor utan mörka sidor. Att vara en Setit innebär att man är en manipulatör av högsta kaliber. Varenda person man träffar kan vara av nytta i framtiden. Det är därför klanen som helhet håller sig utanför sekterna - de inser att neutraliteten är långt mer värdefull än tomma ideal.

Att kalla Setiterna ormar är desto mer passande då deras speciella förmåga att anta ormens egenskaper kommer fram i ljuset. Huruvida deras gamla historier om sitt egna ursprung är sanna eller inte kvarstår faktumet att en Setit kan vara den värsta saken som hänt dig i ditt liv...

Maxgräns på roller från denna klan är 1 st.
***
Rännstenstango är baserat på Vampire: the Masquerade som ägs av White Wolf Publishing.
Spelledare: Zacharias Holmberg (zacharias.holmberg( a )pp.inet.fi) & Minna Joki (naminnami( a )hotmail.com)