Har jag felat? Misslyckats här i världen?
Vadhelst du bad om – för dig, jag gjorde allt!
Din omtanke, var jag så inte värd den?
Nu ligger jag här, och det är mörkt och kallt.

Säg, uppfyllde jag ej förväntningens krav?
Allt det som jag gjorde, var det ej gott nog?
Nu ligger jag här i vad som blir min grav;
"Högt skattad han levde, men bortglömd han dog!"

Dock finns det inom mig en eld som lyser,
den må vara liten och snar till att dö,
men flamman är inget jag lätt upplåter.

För ännu en kort tid hoppet jag hyser
att än jag till världen ej säger "Adjö!"
– förtröstan jag har på att vinnas åter!

Introduktion

Vad är såväl roligt som fullt med filosofiskt djup? Vad är såväl vardagligt som på gränsen till surrealism? Vad ger dig en oförglömlig upplevelse under endast tre timmar av ditt liv? Svaret är det levande rollspelet Rosk!

Rosk är ett levande rollspel av experimentell natur där vi leker med existentiella teman i formen av skräp i en sopkontainer. Vi gestaltar skräp med olika personligheter och livsöden som kämpar med sin förtappade tillvaro och hoppet om att en dag nå återvinning. Vi utmanar oss själva genom att försöka se livet från ett själlöst objekts perspektiv och genom att konfronteras med livets stora frågor. Detta må låta absurt, men det är just därför vi gör det!

I början av evenemanget presenteras all information som behövs för att delta i det egentliga rollspelet och således är det inte nödvändigt för deltagare att läsa in sig på något annat än det som står på denna sida. Rosk välkomnar alla nybörjare, men de som inte har någon erfarenhet av rollspel från tidigare gör gott i att läsa in sig på ämnet. En artikel om levande rollspel författas som bäst och skickas ut till alla som intresseanmäler sig till Rosk.

Rollspelet arrangeras under Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria i samarbete med Studentteatern i Åbo. Rosk har arrangerats en gång tidigare i Vasa och kommer nu till Åbo på begäran. Spektaklet kommer även att arrangeras under det nordiska LARP-konventet Solmukohta i april.

Med dessa ord hoppas jag att jag väckt edert intresse och att ni läser vidare.
Vi ses i kontainern!

Anders "Den möglande osten" Karls

Foto