Praktisk information

Rosk går av stapeln lördagen 17.3.2012, i Studentteatern i Åbos utrymmen, mer specifikt Chemicum, Akademigatan 1, Åbo. Spektaklet inleds kl 13:00 och beräknas ta max 3 timmar inklusive förberedelser och eftersnack. I förberedelserna ingår såväl en presentation av lajvet som en del lekar och övningar för att komma i rätt sinnesstämning.

Lajvet är avgiftsfritt och öppet för samtliga intresserade. Intresseanmälning görs via en blankett innan 15.3.2012 [länken har stängts, då lajvet har ägt rum]. Anmälningen är inte bindande utan snarare till för att veta hur mycket kaffe som bör kokas. Lajvet ställer inga krav på deltagarnas kläder, men enkla och bekväma kläder kan vara en fördel.

Som ansvarig spelledare fungerar den excentriske Anders Karls medan ordväverskan Sandra Holmqvist producerat rolltexterna för lajvet. Eventuella frågor eller kommentarer kan ställas på lajvets forumtråd eller riktas till spelledaren:

anders.alf.karls (at) gmail.com

Foto