Vision

Visionen från min sida är tudelad. Dels vill jag göra deltagarna bekanta med lajv som ordnats ute i den stora världen (eller i alla fall i våra grannländer). Ibland är det bra med nya intryck och från min sida ska det bli spännande att ordna lajv som jag inte har skrivit själv. Den andra delen är metatekniker: min vision med helgen är att introducera deltagarna till flera olika former av metatekniker genom lajv. Under lajven kommer flera olika metatekniker att användas, men det finns fler och det kommer säkert finnas tid under helgen att diskutera även de som inte förekommer i lajven.

Om ni är osäkra på om det faktiskt är möjligt att orka delta i tre lajv på två dagar kan jag meddela att det är möjligt. Jag har själv deltagit i fem lajv på två dagar och däremellan hört på föreläsningar om lajv. Efter dessa två dagar var det dessutom ytterligare fyra dagar av lajv (dock bara två till), workshoppar, föreläsningar och diskussioner med mera om lajv.

Praktisk info

Spelledare: Carolina Renman (crenman[at]abo.fi)
Tid: 5-6 oktober 2013
Plats: Hemma hos Carolina i Åbo. Adress meddelas skiljt till spelarna innan helgen.
Deltagarantal: 10 personer
Deltagaravgift: 5 €

Anmälningen öppnar den 1 september kl. 12.00 och avslutas den 22 september kl. 23.59.

Anmäl dig via denna blankett.

Betalningsinfo

Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 10553
Summa: 5,00 €

Obs! Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person lämnas referensnumret bort. Istället bör man i meddelanderutan ange deltagarens/deltagarnas namn samt evenemangets namn. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften skall noteras rätt.

Sista betalningsdag: 28.9.2013

Allmän info om lajven

  • Lajven som kommer ordnas under helgen är When our destinies meet, Familjen Andersson och Huntsville.
  • Lajven är skrivna av någon annan än spelledaren.
  • Alla lajv använder sig av en eller flera metatekniker. De metatekniker som kommer användas under lajven är monologer, fokuserade scener, akter, flashbackar, skuggor och förutbestämda "öden".
  • Alla lajv är fullständigt transparenta, d.v.s. alla vet allt som alla. Det finns inga hemligheter mellan spelarna, däremot kan det finnas hemligheter mellan karaktärerna.
  • Spelledaren kommer ha en aktiv roll under lajven genom att stoppa spelet, initiera flashbackar, säga vem som ska hålla en monolog och så vidare.
  • Roller och relationer skapas under workshoppar före lajven, alltså:
  • Kom som du är! Det krävs inga förberedelser från deltagarnas sida. Ni behöver inte läsa på någon karaktär eller fundera över kläder.
  • Lajven tar ca 1 timme. Det är alltså korta lajv, men också intensiva. Var beredda på att ge allt under lajven och att komma till saken direkt! Det finns inte tid att diskutera vädret.
  • Anmälan gäller för alla lajv. Anmäler du dig är du förpliktigad att delta i alla lajv (eftersom lajven inte kan spelas om inte 10 personer deltar i dem). Vill du inte delta i alla är det din skyldighet att hitta en person som kan ersätta dig i de(t) lajv du inte vill delta i och att meddela spelledaren om detta.
  • Undantag till det förra är Huntsville. Det finns tre extra platser till det lajvet, alltså totalt 13 platser, för dem som endast vill delta i detta lajv. Dessa tre kommer tillsättas efter att de 10 platserna är fyllda. Alltså går det inte att anmäla sig bara till Huntsville innan de 10 platserna är fyllda.

OBSERVERA: Alla lajv kommer att bli filmade och filmmaterialet kommer att användas för min doktorsavhandling. Genom att anmäla ger ni ert samtycke till att bli filmade och att materialet får användas i forskningssyfte och sparas vid arkivet Cultura vid Åbo Akademi. Ni kommer vara fullständigt anonyma i min avhandling och de som vill får också vara anonyma i arkivmaterialet.

Tidtabell

Lördag:
12 – 16 When our destinies meet
16 – 18 Matpaus
18 – 21 Familjen Andersson

Söndag:
12 – 16 Huntsville

Metatekniker

Metatekniker är en lös term som innefattar olika regler och narrativa verktyg som används av spelare istället för av karaktärerna, men ändå är en del av det improvisatoriska flödet under ett lajv. De metatekniker som kommer användas under lajven kommer bryta spelet och de är kommunikation mellan spelarna och inte mellan karaktärerna. Karaktärerna hör inte de inre känslor en spelare förmedlar genom en monolog, men spelarna hör det och kan därefter agera utifrån vad de hört. Metatekniker används oftast för att förtäta den gemensamma berättelsen, men bryter ibland illusionen. Mer om metatekniker finns här (på engelska).

Presentation av lajven

When our destinies meet av Morgan Jarl och Petter Karlsson

Enligt författarna är detta snarare ett "black box rollspelssystem" än ett lajv. Det är en metod för att skapa karaktärer och berättelser, och förutom det faktum att lajvet sker under en fest bestäms allting under workshoppen före lajvet.

Metatekniker som används: monolog, fokuserad scen, akter och förutbestämda "öden".

Familjen Andersson av Åke Nolemo och Johan Röklander

Ett nutida drama med tidspress. Lajvet handlar om en grupp av syskon som har samlats i deras nyligen avlidna föräldrars hem för att diskutera arvet. Fokus ligger på relationerna mellan familjemedlemmarna.

Speciellt för lajvet: alla karaktärer gestaltas av två spelare.

Huntsville av Grete Sofie Strand och Martin Nielsen

Ett lajv om en dödsdömds fånges sista timme i livet i ett fängelse i USA. I separata rum väntar den mördades familj och mördarens familj på avrättningen. Hur känner de och hur minns de den mördade och mördaren?

Metateknik: flashbackar och skuggor.

Foto