Lajv

Världens bästa människor har
kallats av det allra högsta
till en tid, till en plats
för att bland sig utse den
den av alla ödmjukaste
som skall få den största äran

Babel är ett litet experimentellt lajv skapat av Anders Karls som behandlar högmodets olika aspekter, människans tillkortakommanden och människans inre
strid. Spelet bygger på realism även om scenariot är rätt absurt och vi kommer även att använda oss av en del metateknik. Lajvet är kort och enkelt, men kan i bästa fall bli djupt och tungt.

Lajvet äger rum söndagen 25.8.2013 från kl. 13:00 i spelledarens tillfälliga lägenhet på Strandgatan 28. Spelet beräknas pågå ca tre timmar och i det inkluderas en timme förberedande prat och karaktärsskapande, samt en timme diskussion efter lajvet.

För att delta i lajvet behöver du inte förbereda dig på något sätt, men meddela gärna per e-post om du tänker komma så att spelledaren har en uppfattning om hur många som är på väg. Sista minuten anmälningar eller att dyka upp oanmäld går också.

Anmälningar och eventuella frågor skickas till: anders.alf.karls(at)gmail.com

Foto