Anmälning

Anmälningar till Drakmåne kommer att tas emot fr.o.m. måndag 1.4.2013 kl. 18:00. Sista anmälningsdag är 30.4.2013 kl. 23:59. Anmälning sker via denna anmälningsblankett.

Anmälning till lajvet är bindande sedan sista anmälningsdatum gått ut. Om en spelare som har anmält sig bindande drar sig ur just innan lajvet kommer deltagaravgift att uppbäras, ifall inte vägande orsak kan presenteras, t.ex. sjukdom.

Deltagaravgiften

Betalningsuppgifterna för Drakmåne är följande:

Summa: 10 € (medlemmar) / 15 € (icke-medlemmar)
Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 10618

Avgiften bör vara betald senast 29.6.2013.

Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person, lämnas referensnumret bort. Istället bör man i meddelanderutan ange spelarens/spelarnas namn samt lajvets namn. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften ska noteras rätt!

Se även: Elorias allmänna deltagarvillkor.

Foto