Om spelvärlden

Karta över Vestera (västvärlden: Berberion, Erasien och Gargonia)

Klicka på kartan för att öppna den i ett större format.

Rött: Gränser mellan länderna
Blått: Huvudstäder
Lila: Större städer

Erasien

Erasien är ungefär 1500 km brett och ca 700 km från norr till söder. Landet är uppdelat i fem distrikt (grevskap): Acres, Faren, Drea, Sheldow och Cendrine. Dessa är administrativa områden enade under kungen av Erasien och styrs av kungens närmsta ättlingar.

Erasien är ett av tre länder i Vestera, det västra riket. De andra länderna är Berberion i norr och Gargonia i söder. Erasien är ett utpräglat jordbrukarland med bördig jord och riklig nederbörd, och varor från jordbruket är också ett av landets viktigaste export. Också skogsbruk är en viktig del. Huvudstaden Acres är en viktig punkt inom export och import, inte bara för Erasien utan också för grannlandet Berberion.

Lajvet utspelar sig i huvudstaden Acres.

Samhället och folket

Erasier är kända som ett socialt, vänligt men också temperamentsfullt folk. De tänder snabbt för en oförrätt men lika fort glöms den bort.

Ståndtillhörighet bestäms i grunden av ekonomiska tillgångar och livsstil. Till det översta ståndet räknas personer med fasta tillgångar eller höga positioner i samhället: borgare (välbärgade stadsbor) och jordägare (bönder som äger sin egen mark). Mellanståndet utgörs av köpmän (som köper och säljer varor) och fria män (vanliga arbetare), medan det lägsta ståndet består av livegna (fattiga människor som oftast är bundna till jordägarnas marker). Alla ofrälse är skyldiga att betala skatt till adeln.

Aristokratins roll är att leda folket, även om många mindre bemedlade betraktar adeln som en hög fåfänga människor med en kollektiv käpp upp i röven. Att det är mycket lätt för en ädling att missbruka sin makt utan att någon lägger sig i gör inte saken precis bättre. Folket propageras dessutom ständigt till att tro att adelns roll i samhället är en gudagiven rätt.

Till skillnad från den patriarkala synen på kvinnor som finns i Sendra är kvinnor och män rätt jämnställda i Erasien. Att en kvinna kan äga mark, fastigheter eller ha en hög position i samhället är inget som folket höjer på ögonbrynen åt.

Även om fred har rått med grannländerna i många år finns det en del oroligheter, vilket gör att Erasien fortsättningsvis befinner sig i militär beredskap. Många unga män och enstaka kvinnor tjänar i militären åtminstone ett par år för att träna upp sin stridsduglighet. Att göra militär karriär är rätt vanligt, och eftersom militären står för sig själv med endast kungen som överbefälhavare kan en initiativrik yngling komma väldigt högt upp i rang.

Kungafamiljen

Familjen Gehaldi – kungahuset
Detta hus har styrt Erasien i ca 200 år. Kung Tarquin har två söner och tre döttrar. Drottning Belaine dog i barnsäng när deras fjärde dotter föddes för 16 år sedan, men dottern försvann oförklarligt vid bara några dagars ålder och är dödförklarad. Kungen har dock en syster, Hiera, ännu vid liv, och hon tog upp rollen som mor åt sina syskonbarn. Husets färger är grönt och brunt och dess symbol är en björn.

Huset Acres – grevskapet Acres
Greven av Acres är Kung Tarquins äldste son Zayden, kronprins och närmsta arvinge till tronen. Han är gift med en handelsmans dotter, Arla, och har två tvillingsöner: Fhinean och Teigen. Husets färger är kungsblått och svart och dess symbol är en flyende falk.

Huset Drea – grevskapet Drea
Greven av Drea är kungens andra son Dictys. Han är ännu ogift, men uppvaktar dottern till borgmästaren i staden Drea. Husets färger är ljusblått och grått och dess symbol är en hjort.

Huset Sheldow – grevskapet Sheldow
Grevinnan av Sheldow är kungens äldsta dotter Endive och hennes make Kale. De har två döttrar, Alli och Aija, och väntar ett tredje barn. Husets färger är gult och vitt och dess symbol är en albatross.

Huset Cendrine – grevskapet Cendrine
Grevinnan av Cendrine är kungens mellersta dotter Libertte och hennes make Dvorak. De har endast en dotter, Derella. Husets färger är lila och gult och dess symbol är den kvicka haren.

Huset Faren – grevskapet Faren
Grevinnan av Faren är kungens yngsta dotter Salla och hennes make Kennan. De har inga barn ännu. Husets färger är mörkrött och grönt. Dess symbol är vargen.

Vanligtvis ärvs mark, hus eller de flesta titlar ner till äldsta barnet oavsett ifall det är pojke eller flicka vid. Grevskapen övertas av de närmsta arvingarna till kungen i nedstigande ordning.

Religionen

Tron i Erasien är en polyteism, dvs. de tror på flera gudar. Erasiernas gudar är fyra till antalet, och de har alla olika egenskaper. Allt är sådant som en erasier kan ha hört någon gång i sitt liv, men bara grunddragen behöver kommas ihåg.

Grunden i den erasiska tron är tron på de fyra elementen; vatten, vind, eld och jord. Varje person i Erasien är född i ett visst element (jämför stjärntecken). Våren står för jordens element, sommaren för eld, hösten för vind, och vintern för vatten. Det är vanligt för erasier att söka sig till en partner som är född i samma tecken. Erasiens präster/prästinnor kallas elementalpräster/-prästinnor och tillber endast sin egen elementgud.

Präster/prästinnor i Erasien är inte så vanliga, och gudatempel finns endast i de fem största städerna. Den dagliga tillbedjan sköts privat inom familjerna eller vid stora högtider t.ex. på torget i närmaste by. Varje hem har sitt eget altare där man kan tillbe den gud som man vill ha hjälp av för tillfället. Varje by och stad har också ett större altare där vem som helst kan tillbe en gudom och där större sammankomster sker.

Gudarna
Mirana – Jordgudinnan (våren)
Aira – Eldgudinnan (sommaren)
Zepher – Vindguden (hösten)
Giall – Vattenguden (vintern)

Berberion

Berberion ligger norr om Erasien. Landet har lika stor areal som Erasien, dvs. är ca 1500 km brett och ca 700 km från norr till söder. Landet består mest av berg och glaciärer och dess folk är välkänt för sin inåtvändhet och aviga inställning till människor från andra länder än sitt eget. Inte mycket av vad som händer i Berberion når grannländerna.

Berberion är berömt för sina tillgångar av ädla metaller; främst koppar och silver men också ädelstenar och det sällsynta materialet alithium (som är väldigt likt diamant men än mer värdefullt).

Berberion har en diktatorisk ledare som kallas Härskaren. Platsen som landets ledare innehas för tillfället av furst Zalar av Troab.

Gargonia 

Gargonia ligger söder om Erasien och dess storlek är ca 2500 km från dess norra gräns till den sydligaste spetsen och ca 1500 km från öst till väst vid den bredaste delen av landet. Landets norra del upptas mest av slättland, öken och berg och därifrån kommer de mesta av världens ädelstenar. Gargonias sydligare delar består av regnskog och berg.

Gargoner är ett öppet och vänligt folk men endast till viss del. Ingen är så hemlighetsfulla som gargoner och deras nyfikenhet och kunskapstörst har gjort att Gargonia är oerhört berömd bland annat för sina kunniga alkemister.

Gargonia styrs av en kejsare. För tillfället härskar kejsar Abd al Rashid.

Foto