Vision

Visionen med detta lajv är att i första hand skapa ett stämningslajv. Med stämning menas i detta fall att det ska spelas musik, sjungas, spelas tärning, drickas, ätas, skvallras, bråkas och annan underhållning av olika slag. Värdshuslajv förekommer med jämna mellanrum i Eloria, kanske för att det är en nybörjarvänlig lajvform, och många började lajva på ett sådant lajv. Det är säkert också avslappnande att bara sitta och mysa på ett värdshus och spela mindre världsomvälvande spel ibland.

Trots fokus på stämningen kommer jag att arbeta för att detta ska bli ett intressant lajv. Det kommer att finnas intriger och relationer för alla att spela på samt eventuella andra element. Intriger kommer att anpassas efter spelarens egen erfarenhet och vilja i samband med rollskrivandet. Jag kommer inte att knuffa på lajvet på något sätt och det kommer inte att ha några skriptade händelser. Jag kommer att vara med och spela precis lika mycket som alla andra. Endast ifall spelet stagnerar totalt kommer jag att räcka ut en liten spelledarhand och röra om i grytan. Det jag önskar är att ni som spelare skall hjälpa till att bidra till stämningen genom ert spelande och interagerande. Alla är lika viktiga.

Trots att viss underhållning är planerad (musik, dans och eldshow) önskas det att alla som deltar i lajvet kan bidra till stämningen genom att bjuda på sig själv. Man behöver inte vara en underhållare för att sjunga en sång, visa upp ett trick som man kan eller på annat vis bidra till stämningen. Jag hoppas att detta kommer att bli ett gemytligt och avslappnat lajv, där alla vill vara med och gemensamt skapa en trevlig upplevelse.

Foto