Om lajvet

Secrets of the Brotherhood är en berättelse om en orden av vampyrjägare som med jämna mellanrum sammankommer till möten. Mellan mötena drar de omkring på egen hand och dräper vampyrer där de kommer åt dem. Det är et ensamt liv och döden lurar alltid nära, men strävan efter att göra den här världen till en säkrare plats är drivkraften som får dem att fortsätta.

Lajvet utspelar sig under medletiden, någonstans i Europa. Den exakta tidpunkten och platsen är inte relevant. Tanken med lajvet är att vi ska öva på de för oss lajvare alltid så viktiga improvisationsförmågorna. Därför finns ingen extensiv bakgrundshistoria, inga långa rollpapper eller invecklade intriger. Varje spelare kommer att få ett kort ½ sida långt rollkoncept. Dessa lottas ut av spelleadaren två dagar före lajvet och skickas per e-post till spelarna. Före lajvet kommer vi sedan att workshoppa kring våra roller, deras relationer och möjliga intriger. Just före lajvet inleds kommer vi att dra lott för att se vem eller vilka av ordensmedlemmarna som är de vampyrer som ryktas ha infiltrerat orden.

Tanken bakom lajvet är som sagt att vi ska använda oss av mycket inspiration. Med så lite förhandsinformation hoppas jag att vi kan få ut möjligast mycket under lajvet. Vi ska inte binda oss till tidigare information utan snarare kollektivt skapa den under spelets gång. Kanske kommer den närmare platsen och tidpunkten för vampyrjägarnas möte att definieras under spelets gång. Kanske får ordern ett namn. Kanske får vi höra berättelser från någon vampyrjägares barndom, kanske gastkramande berättelser om hur någon stötte på sin första vampyr. Det är upp till oss att tillsammans skapa kontexten för lajvet.

Lajvet är en del av Vampires Night Out serien som är en samling olika lajv med tema vampyrer (eller närrelaterat) som placerar sig till Blood Money-spelvärlden. Grundtanken med VNO-lajvet är att spela upp korta historier som kan behandla svåra eller allvarliga saker, men att det hela görs med glimten i ögat och med humoristiskt sinnelag. Secrets of the Brotherhood skrevs ursprungligen för ett och ett halvt år sedan och målgruppen var en blandning av finsk- och svenskspråkiga lajvare. Därför står introtexten på engelska. Lajvet kommer att spelas på svenska.

Kort om klädsel:

Lajvet utspelar sig under medeltiden (någon gång på 1100- 1200- eller 1300-talen). Det är inte så superviktigt med korrekt klädsel. Släng gärna åtminstone en mantel över axlarna. Undvik allt för OFF-iga kläder, såsom grällrosa gympaskor. Tänk på stämningen och tänk på att klä dig varmt för oktoberkvällarna är kalla.

Foto