Förmågor och magiska förmågor

En normal person har 7-9 EP (Erfarenhetspoäng) i den åldersgrupp vi rör oss. I rollen står karaktärens EP. Förmågorna är permanenta för karaktären och väljs vid skrivandet av rollen. Spelaren fyller i sin roll var det står "förmågor" vilka förmågor denne har valt.

Drakryttare och magiker rekommenderas att hålla sig främst till sina element men får även välja bland Icke-magiska förmågor. Sinnesmagi och Sinthamagi är områden som SL har meddelat om spelarna har tillträde till eller inte.

Personer med icke-magiska förmågor får fortfarande samma mängd poäng att använda, men får då lägga dem på de icke-magiska förmågorna och specialisera sig mer på det området.

Varje nivå är värd samma antal poäng som nivån. T.ex. nivå 3 kräver 3 poäng medan nivå 1 bara en. Så har du 7 EP kan du välja förmågorna enligt en av följande:

  • 0 nivå 3, 0 nivå 2 och 7 nivå 1
  • 0 nivå 3, 1 nivå 2 och 5 nivå 1
  • 0 nivå 3, 2 nivå 2 och 3 nivå 1
  • 0 nivå 3, 3 nivå 2 och 1 nivå 1
  • 1 nivå 3, 1 nivå 2 och 2 nivå 1
  • 1 nivå 3, 2 nivå 2 och 1 nivå 1
  • 2 nivå 3, 1 nivå 1

Alla ger totalsumman 7 EP.

OBS! Läs även reglerna angående användning av magi före ni väljer era förmågor!

*lista på förmågor kommer senare*

Foto