Rollskrivning och deadlines

Viktiga datum

19.1-16.2.2014 Spelarna får ett rollskelett samt några formulär spelarna ska fylla i så snart SL sett anmälningen.

16.2.2014 Frågorna kring armbanden samt del A och B ur karaktärsformuläret ska vara besvarade och skickade till SL.

1.3.2014 Den av spelaren kompletterade rollen ska finnas hos SL.

16.3.2014 Slutgiltiga roller skickas till spelarna.

Rollskrivning

Tanken är att SL ger spelarna ett rollskelett att arbeta ifrån. Spelarna får sedan själva om de kompletterar sin roll i punktform eller på fri hand. Oberoende så finns det vissa frågor SL vill ha svar på för att underlätta själva intrigskapandet och sammanbindandet av rollernas relationer (se nedanstående formulär). Rollskrivningsprocessen går enligt de viktiga datum vi gett ovan.

Säkerhetsarmband

Eloria har i tidigare lajv kunnat ha ett formulär att fylla i angående spelarnas egna gränser. Vi har nu tänkt utveckla detta till något vi kallar för säkerhetsarmband. I praktiken betyder det att tillsammans med ert rollskelett så sänder vi även ett formulär som ni ska fylla i. Beroende på vad ni svarar på frågorna så kommer ni att få en viss färg på ert armband. Dessa färger kommer sedan berätta för andra spelare vad ni som spelare har för gränser inom områden som: Våld, Sexuellt, Verbalt, Fångenskap och Intensitet. På så sätt behöver man som motspelare inte vara orolig att man ska gå för långt och lika så kan man som spelare känna att man på ett diskret sätt kan visa var gränsen går. Mer information om detta och hur det ska fungera i praktiken följer med formuläret.

Karaktärsformuläret

Formuläret består av olika delar:

 • I A skrivs svaret på fri hand och frågan är främst till för att vi som SL ska veta vad det är vi ska sikta på för upplevelser.
 • I B vill vi veta mer om din karaktär, hur du har tänkt denne. Svara kort på frågorna endera i punktform eller på fri hand. B är tänkt som en kort introduktion till din roll, om du vill får du sedan komplettera och göra informationen mer omfattande i din slutgiltiga roll.
 • C är frivilliga frågor som spelarna får svara på om de vill. Endera i den korta introduktionen av karaktären eller sedan i sin slutgiltiga roll. Men det är inget måste utan finns där mera som ett hjälpmedel för spelarna.

OBS! Svar som skrivs på fri hand ska tydligt ha svaren i texten.

A) Vad vill du få ut av helgen och lajvet?

B) Berätta om din roll.

 • Har din roll något smeknamn? Vem kallar karaktären det?
 • Finns det något speciellt med karaktärens utseende? (Var finns drakryttarmärket om karaktären har det? Något annat? Ärr eller tatueringar?)
 • Hur behandlar karaktären överlag andra människor? Vad kan gör att karaktären behandlar dem annorlunda?
 • Vad har karaktären för fördomar?
 • Hur löser karaktären konflikter? Verbalt, med våld eller genom att gå därifrån?
 • Vad har din karaktär för styrkor (gällande personligheten)
 • Vad har din karaktär för svagheter (gällande personligheten)
 • Hur ärlig är karaktären mot sig själv och andra? (Ang. åsikter och känslor)
 • Optimist eller pessimist?
 • Inåtriktad eller utåtriktad?
 • Spontan eller planerar allt?
 • Nämn tre saker karaktären är bra på.
 • Nämn tre saker karaktären är dålig på.
 • Vad är karaktären riktigt rädd för?
 • Vad gör karaktären irriterad?
 • Kan karaktären ta order? Vad tycker karaktären om personer med makt?
 • Är karaktären kapabel att döda? När är det acceptabelt/oacceptabelt att döda en person?
 • Vad är det ondaste en människa kan göra (enligt karaktären?)
 • Finns det något som karaktären absolut skulle vägra att göra? Och i så fall varför?
 • Är karaktären beroende av något? Vad och varför? Vill karaktären sluta?
 • Vad bär karaktären alltid med sig?
 • Om karaktären fick välja, hur skulle den dö?

C) Lite saker som kan hjälpa spelarna att fylla ut sina rollskelett.

 • Vad var du innan du blev magiker/gråriddare/drakryttare? Var levde du? Med vem? Hade du ett yrke som du studerade till? Hade du vänner?
 • Har din karaktär varit kär? Har de kysst? Är din karaktär fortfarande oskuld? Hur gick förälskelsen?
 • Vad gillar/gillade du att göra på fritiden? Vad gillar du att göra som tidsfördriv?
 • Hur förändrades allt detta när du lärde känna dina förmågor/fick märket?
 • Hur har du tagit dig från det du var innan till det du är nu? Vad har hänt?
 • Hur rör du dig? Hur pratar du? Har du något speciellt du gör när du blir nervös/arg/ledsen/försöker ljuga eller liknande?
 • Har du något favoritord eller fras?
 • Vad har du lärt dig av livet hittills? Vad ångrar du mest och vad är du mest stolt över?
 • Vad skulle du vilja bli ihågkommen för efter din död?
Foto