Tilläggsregler

I regel följer vi Elorias allmänna lajvregler. Men vi har försökt göra upp ett litet system vad gäller hälsa, magi och skador.

Hälsa och Skada

Det finns tre olika typer av skada:

  1. Skrapsår och blåmärken. Det gör ont när de uppkommer men påverkar inte någon nämnvärt.
  2. Köttsår. Om ett köttsår uppstår måste det förbindas/sys efter striden annars kommer man förblöda. Men om man tar hand om skadan så är skadan inte heller livshotande. Kommer köttsåret på en arm så kommer denna inte längre vara lika användbar (se strid med vapen). Köttsår måste helas/läkas för att kroppsdelen ska gå att använda normalt igen. Ett köttsår är skador som kan orsakas av knivar/svärd/magi mot andra kroppsdelar än torso.
  3. Livshotande sår. Dessa kan endast uppkomma på en oskyddad torso. Har man en rustning på sig så räknas skadorna som köttsår. Får man en livshotande skada kan inte längre vem som helst läka den utan det måste göras av en läkekunnig/helare.

I strid spelas detta enligt bondförnuft. Vartefter köttsår uppstår så blir dessa kroppsdelar mindre och mindre brukbara. Känner man att ens karaktär kan uthärda fler köttsår så fortsätter man strida (SL ger som riktgivande att en otränad människa skulle kunna klara runt tre slag). När man dock känner att man fått tillräckligt med stryk (eller helt enkelt fått ett livshotande sår) så resulterar blodförlusten och smärtan till att man faller utmattad till marken.

När man är skadad/döende

Är karaktären utmattad och skadad efter en strid så måste såren bindas för att förhindra att livet ska sippra ur denne. När skadorna är omhändertagna är det bara att vila dem. En timmes vila krävs för att omhändertagna köttsår ska läka så pass långt att kroppsdelen går att använda (de gör fortfarande ont, men går att röra på). Livhotande skador måste läkas av läkekunnig för att inte längre vara livshotande och den måste helas magiskt för att helt läka under lajvet. När en spelare är skadad eller döende så finns det några alternativ man kan välja mellan.

A) Vänta på hjälp, B) helt enkelt dö eller C) vila upp lite styrka så att man sedan kan släpa sig till någon som kan hela/läka en.

Vill man ta livet av en medvetslös/döende person så utför man en dödsstöt i detta skede. (OBS! Frågar motspelaren först!). Om man inte frågar innan så gäller heller inte dödsstöten.

Maginivå

Varje spelare med magiska förmågor har utskrivet i sin roll vilken nivå deras karaktär ligger på.

Magiska förmågor kan användas olika mycket beroende på hur tränad man är inom användning av magi. Nivåerna är enligt följande:

  • Otränad - N1: obehindrat N2: 1-2 N3: 0
  • Tränad - N1: Obehindrat N2: 3-5 N3: 1-2
  • Vältränad - N1: obehindrat N2: Obehindrat N3: 3-4
  • Otroligt vältränad - N1: Obehindrat N2: obehindrat N3: Obehindrat (N4: 1-2)

Träningsgraden avgör hur länge det tar innan man blir tvungen att sätta sig ner och vila (pga utmattning). Man måste alltid vila en halvtimme för att nå upp till max tillbaka, oberoende av träningsnivå. Man kan fortfarande röra sig och ta vilan i ett senare skede, men man är fortsättningsvis utmattad och får inte tillbaka några poäng innan man vilat.

Desperat magiker

Om man känner sig pressad kan man välja att använda ytterligare 50% av sin träningsgrad för att ta sig ur en livshotande situation, men efter detta tappar man medvetandet för 10 minuter och behöver sedan vila i 1 timme innan man alls kan röra sig.

Skador från magi

Skadorna för magin är det samma som de olika hälsonivåerna (se hälsa och skada). Nivå 1 ger skada på nivå 1, Nivå 2 ger skada på nivå 2 och nivå 3 ger skada på nivå 3. Det finns då ett undantag: Hör man till samma element så blir skadan automatiskt ett steg lägre än den som kastats.

OBS! Alla förmågor medför inte skada! Att uppgradera dessa betyder att man kan utföra förmågan längre och/eller på fler.

Undvika skador från magi

Det finns lite olika saker man kan göra för att undvika skada från magi. Den enklaste är att ta skydd/slänga sig åt sidan (anses dock VÄLDIGT ovärdigt vid kraftmätning). Är man själv magiker så kan man lägga upp en sköld eller slänga en liknande förmåga tillbaka så de träffas på halva vägen.

Obs! Hoppar man mellan två magiker som slänger magi på varandra (även counterattacker) så tar man självfallet skada av båda!

Vapenstrider

I icke magiska strider som sker med vapen kan man få ett övertag genom att vara specialiserad i just strid. För att ge tränade karaktärer ett övertag så har vi valt att markera detta på följande sätt:

  • Är spelarna lika tränade/otränade så slåss man med vapnet normal.
  • Är en spelare ett steg mer tränad än den andra så är den otränade tvungen att slåss med vapnet i fel hand.
  • Är en spelare två steg mer tränad än den andra så är den otränade tvungen att slåss med vapnet i valfri hand, men med vapnet "upp och ner". Håller man alltså i ett svärd och sträcker ut handen rakt framför sig så kommer klingan peka neråt.

Skador av vapen

Hur allvarliga skadorna är beror på var de träffar. Ett slag mot oskyddadtorso är livshotande skada och övriga är köttsår. Blir armar eller ben träffade så blir de slöare. Man får alltså svårt att svinga ett svärd eller börjar halta (beroende på var det träffade).

Strida med skadad arm

Blir en arm träffad kommer det att riva upp ett köttsår. Detta köttsår gör att armen blir mindre stridsduglig och spelaren svänger då endera svärdet upp och ner eller byter hand. OBS! Spelare som redan håller svärdet i fel hand och byter tillbaka då stridsarmen blivit oduglig måste genast svänga svärdet upp och ner.

Logiken är att desto mer skadad din arm är, desto svårare blir den att använda. Och desto mindre tränad du är, desto färre slag klarar dina armar av innan du inte orkar svinga ett vapen längre.

Exempel 1: Stridande är lika tränade. Då den ena blir träffad i armen måste han endera svänga svärdet upp och ner i denna arm eller byta till den andra armen. Blir samma arm träffad igen så går det inte längre att strida med den.

Exempel 2: Den ena stridande är ett steg mindre tränad än den andra och håller vapnet i fel hand. När armen blir träffad måste spelaren endera svänga vapnet upp och ner eller byta hand och då också svänga vapnet upp och ner. Oberoende vilken arm som sedan blir träffad så kommer den inte längre kunna användas.

Exempel 3: Den ena stridande är två steg mindre tränad än den andra och håller vapnet upp och ner. När armen träffas är den genast oduglig och spelaren måste flytta vapnet till andra handen, även där hålla i vapnet upp och ner. Träffas även den armen kan man inte längre strida med vapen.

Foto