Gudarna

Obs: Beskrivning och illustration av gudarna finns även på sid. 16-24 i Verald-boken.

Vedeñah

 • Förknippas med: Havet - fiskande, resande, väder, vatten, sjöar, floder
 • Symbol: Fisk, sjögräs, båt
 • Element: Vatten

Vedeñah är gudinnan över alla vatten och de som reser eller befinner sig till havs. Hon är en temperamentsfull gud som ofta kan bli lätt vredgad ifall man inte kommer ihåg att tillbe henne. Då kan hon orsaka hemska stormar till havs eller till och med stora vattenvirvlar. Ibland kan hon även skicka havsmonster upp från djupen för att förtära upp skepp och besättningsmän som varit glömska av sig eller gjort henne arg. Detta händer dock ganska sällan för de flesta fiskare och sjömän vet bättre än att glömma bort att tillbe henne.

Fiskare bör komma ihåg att tacka för den fångst de fått och de som reser över hav, eller t.o.m. sjöar bör komma ihåg att tacka henne. Gör man inte det så kan det hända att en lång fiskeotur följer en eller kanske att man rent av blir ett offer för en hemsk storm.

Hon avbildas ofta som en väldigt vacker kvinna, men med ett vilt hår av sjögräs och tång ståendes på en våg och fiskar som hoppar omkring henne. Ibland så avildas hon som en kvinna sittandes i en båt med vattenväsen omkring båten.

Fiskare, färjekarlar och resenärer tillber henne.

Eja

 • Förknippas med: Kärlek - lycka, nykära, äktenskap, sex, fertilitet
 • Symbol: Frukt, äktenskapsband/ringar, säd
 • Element: Eld

Eja är gudinnan av kärlek och fertilitet. Ofta är det yngre personer, de nykära och de som skall ingå äktenskap som tillber henne. Hon förknippas också starkt med lycka i livet och många som det går bra för så skänker ofta en bön till henne.

Hon avbildas ofta som en kvinna bärandes en frukt i ena handen och ett sädeslag i andra. Hon brukar också avbildas med ett rött äktenskapsband kring sina händer. Ibland är det bara två händer och ett äktenskapsband som hon avbildas som, ibland bara som frukt och råg för fertiliteten.

Nyx

 • Förknippas med: Döden - respekt, sjukdomar, livets slut, mörker, vinter
 • Symbol: skära, dödskalle, dolk
 • Element: Jord

Nyx är guden över allting som förknippas med döden, livets slut, men också med sjukdomar. Han är den gud som man tillber när någon nyligen har dött om att dens liv skall få fortsätta i världen bortom denna där de skall få leva ett gott liv tills Alltets slut. Också de som håller på att dö brukar ofta tillägna sina sista stunder med att be till honom, för att finna styrka och mod att möta det okända. De som blivit allvarligt sjuka brukar be till honom om lindring eller bot, men det är vanligar att man ber till Dioni om att bli frisk.

Han avbildas ofta som en äldre man med en bister uppsyn och i mörka långa kåpor, med en skära i ena handen. Ibland så avildas han också med en dödskalle i andra som han till synes skulle tala med och en dolke i sitt bälte.

Pukahn

 • Förknippas med: Väsenas beskyddare, magi, skapare, otyg
 • Symbol: Horn, svans
 • Element: Jord

Pukahn är väsenas gud och beskyddare. Han är till skillnad från de andra gudarna mera väsenlik och lite mera grotesk. Han är son till Nymela och Lycchus. Lycchus lyckades en gång lura i Nymela lite av sin starkaste sprit och fick därmed henne lurad i sängs. Resultatet blev Pukahn. Nymela tog väl hand om sin son men hon lät honom vistas bland de olika väsena och i naturen med djuren. Djuren skydde honom, men väsena gillade honom. Pukahn tog väl hand om dem och gillade att hitta på spratt och otyg med dem. Han lärde sig av dem och kunde tala med dem. Med tiden blev han deras beskyddare, inte så mycket för att väsena ville det som att han själv ville det och han ansåg att det var hans plats i världen.

De som tillber honom är alla de olika väsena som finns. Det finns ingen bland dem som inte känner till Pukahn och hans godhet, när det kommer till att ta hand om väsena, men samtidigt så kan hans vrede mot de som gör någonting ont mot väsena vara hemsk. Det är inte en och två gånger som någon har fått betala med sitt liv för att de gjort ett orätt mot ett väsen. Också de som rör sig i områden där väsen finns så brukar kunna be en bön till Pukahn om att ostört få ta sig igenom området.

Pukahn avbildas ofta som ett manligt väsen med horn i pannan och en svans av en hjort. Ibland så har han klövar till fötter och ibland så kan han avbildas som en grotesk blandning av olika djur.

Nymela

 • Förknippas med: Naturen, jakt, djur, balans, skörd, skytte, höst
 • Symbol: Pilbåge, ek
 • Element: Jord

Nymela är jaktens gudinna och djurens beskyddare. Hon ser till att balansen i naturen upprätthålls och att inget olovligt byte blir taget utan hennes tillstånd. Om man som jägare har glömt att be till henne så kan man vara säker på att man inte kommer att hitta något byte och ännu mindre att träffa det. Också om man är en bonde bör man komma ihåg att be till henne nu som då för att försäkra sig om att man får en god skörd.

Hon är också den gud som skogsfolk och vissa väsen tillber nu som då. Det sägs att hon levt hela sitt liv i skogen ända sedan att hon föddes.

Hon avbildas alltid med pilbåge, antingen på ryggen eller i handen med en pil på strängen. Hon avbildas också ofta med en ek i bakgrunden.

Jägaren, bönder och skyttar brukar tillbe henne.

Agnis

 • Förknippas med: Elden, styrka, smidandet, bakande, yrken, skapande
 • Symbol: hammare, anvil, eld
 • Element: Eld

Agnis är eldens och smidandets gud. Han förknippas också med skapandet och yrken som har att göra med eld, t.ex. bagare.

Han är en väldigt lugn gud, vilket man kanske inte skulle tro om man någon gång sett honom. Han är en stor man med en muskulös kropp och ett vilt rött hår och rött skägg. Han är son till Dioni och fader till Tyros och Valiah, som han fick med Vedeñah.

Han vakar över smedjorna och elden och är alltid redo att ta an en utmaning och att hjälpa dem som behöver det. Han uppskattar och belöna de som visar prov på styrka och mod och i gengäld så ser han till att det som smids blir av god kvalitet. Glömmer man att tillbe honom kan föremål och vapen lättare gå sönder och börja rosta.

Han avbildas alltid som en man med en smedjehammaren i ena handen. Ofta har han en bar överkropp och ett smedjeförkläde kring höften. I andra handen håller han ofta i ett föremål som han håller på att smida. En eld brukar också förekomma i avbildningar. Ibland avbildas han i någon styrkevisning som t.ex. att brottas med en tjur eller en björn.

Dioni

 • Förknippas med: Livet, helare, födsel, död, alltets skapare, ljus, vår
 • Symbol: Sol, växt
 • Element: Vatten

Dioni är den första av de stora gudarna och den som skapande allting. Det sägs att hon föddes av universum själv och att det är hon som är alltets skapare. Hon är moder till Nyx, Nornea, Agnis, Vedeñah, Nymela och Ukoro.

De flesta personer tillber henne i något skede av sitt liv, om det så gäller barnafödsel, helandet eller bara i allmänhet vill be till någon gud så är det oftast till henne man ber.

Hon avbildas oftast i formen av en kvinna med en sol som skiner från hennes bröst och växter som växer ur hennes händer. Dets sägs också att hon ibland kan ta formen av en man.

Tyros

 • Förknippas med: Kriget, styrka, vapen, ära, djärvhet, striders, kaos
 • Symbol: svärd, sköld, knytnäve
 • Element: Vind

Tyros är krigets och äran gud. Han är den som man tillber ifall man vill ha lycka och framgång i såväl tvekamper som i stora slag. Han brukar föredra de som är modiga framom de som har skicklighet i strid. Han brukar dock skänka dirket hjälp utan belönar snarare den segrande parten.

Han är tvillingbror med Valiah och dessa två är ofta stridande med varandra. Medan Tyros vill att det ska ske små konliflikter och att krig skall utkämpas, helt enkelt för att det skall finnas någon sorts underhållning, så vill Valiah att fred och harmoni ska råda och att krig inte leder till någonting annat än lidelse och sorg. Alltid nu som då så råder det dock lugn mellan bröderna, men lugnet varar sällan länge för Tyros uppmuntrar alltid någonting till handling.

Han avbildas ofta som en storväxt man med krigsmålning i ansiktet och svärd och sköld, redo för strid. Ibland avbildar man honom med bar överkropp, ena armen sträckt med handen knuten ovanför huvudet och ett svärd i andra handen och en sköld vid hans fötter och en fallen krigare under hans fot.

Krigare, idrottare (brottare) och de som står inför stora fysiska utmaningar brukar tillbe honom.

Valiah

 • Förknippas med: Fred, diplomat, lycka, harmoni, visdom, kunskap
 • Symbol: Fjäder, bok, bläckhorn
 • Element: Vind

Valiah är fredens och visdomens gud. Han är också en väldigt lugn och rofylld gud och han anses ibland nästan lite tråkig av de andra gudarna. När han inte är och försöker förmedla fred mellan två stridande parter som hans tvillingbror ligger bakom så sitter han ofta i ett stort bibliotek och läser. Han uppskattar kunskap och visdom samtidigt som han avskyr krig och kaos. Han har ofta talat med sin broder om detta och han lyckas alltid övertala honom att få ett slut på de konflikter som råder, men dessa är alltid bara tillfälliga.

Han avbildas nästan alltid som en äldre man med en bok i ena handen och fjäder i andra.

Lärare, filosofer, diplomater och de som lider av krig är de som tillber honom.

Ukoro

 • Förknippas med: Luften, vädret, åskan, resande till fots, vägar
 • Symbol: Åskmoln, regnmoln, blixt
 • Element: Vind

Ukoro är gud över luften och vädret. Han är en gud som tidvis kan vara väldigt nyckfull och som tidvis kan vara väldigt lugn och harmonisk. Hans humör kan växla från glädje till sorg till ilska på en väldigt kort tid. Detta avspeglar sig också i vindarna och vädret som han kontrollerar.

Han tillbes också av de som reser över land och tillsammans med Vedeñah för de som reser över havet i hopp om att få en god resa. Han tillbes också av dem som färdas längs med vägar där man tillber om en säker resa i hopp om att inte bli överfallen och rånad.

Det sägs att när Ukoro är arg så hör blåser det upp till storm och åskan hörs på långa håll och man säger att det är hans vrede när han stampar omkring uppe bland molnen som gör att det åskar och blixtrar.

Han avbildas som en medelålders man med ljust, nästan vitt hår som sprätar åt olika håll vilket gör att han har ett ganska vilt utseende. I ena handen håller han ofta en blixt och i sin andra ett moln. Ibland så avbildas han som en man som går längs en väg med ett åskmoln i bakgrunden.

Lycchus

 • Förknippas med: Gycklande, drickandet, dekadens, underhållandet, vinets, mjödens, pengarnas och lyckan
 • Symbol: peng, turamulett, krus
 • Element: Vatten

Lycchus är en gud som de flesta tillber någon gång under sitt liv. Han är en glad och sprallig gud som njuter av livet och som tycker om att underhålla och bli underhållen. Han är barn till Eja och Ukoro. Han sägs ha en ofantlig tur i spel och att ingen ännu har lyckats vinna över honom i ett ända spel. Det sägs dock att den som lyckas så lär ska bli rikligt belönad, varför det är många som gärna sätter sig ner och spelar med honom. Det betyder ju dock inte att inte han skulle använda sig av sina krafter för att få lite fördelar i spelet.

De som tillber honom är krogägare och värdshus besökare, vinbryggare och underhållare av olika slag. Även de som spelar olika hazzard spel brukar be till honom om tur.

Han älskar också att dricka varav man nästan alltid ser honom full eller med en flaska i handen.

Han avbildas alltid med en flaska vin eller ett krus mjöd i ena handen och ofta en påse med pengar i sin andra. Han brukar också avbilads med någon turamulett på sig eller i ena handen.

Syrána

 • Förknippas med: Hemligheter, lögner, falskhet, tjuveri, kaos, kunskap, formbytare
 • Symbol: Mask, dolk
 • Element: Eld

Syrána är en gud som få tillber, men de som tillber henne gör det desto mera troget. Hon är beskyddaren av hemligheter och över tjuvar. Hon värderar högt de som är falska och lögnaktiga av sig. Hon är själv en väldigt oärlig gud, förrutom mot dem som är henne trogen. Hon är en mästare på att byta form och skepnad och man kallar henne ibland för "de 1000 ansikternas gudinna".

Hon tillbes av tjuvar, lögnare, rebeller, mördare och andra ohederliga personer och varelser. Också de som bär på hemligheter brukar kunna skänka henne en bön nu som då. Hon är en gudinna som också uppskattar kunskap, speciellt gammal, förbjuden, glömd eller undangömd kunskap. Hennes mål är att ha livet av Dioni och själv ta hennes plats som den styrande gudomen.

Hon avbildas alltid som en kvinna med mörk hår, mörka kläder och en mantel kring sig. I ena handen har hon ofta en vågig kniv och för ansiktet så har hon en mask som är delad i ett leende och en ledsen min.

Nornea

 • Förknippas med: Ödet, vad som komma skall, livets längd, framtid, dåtid, nuet
 • Symbol: Timglas, ögat
 • Element: Vind

Nornea är en av de gudar som man kanske vet minst om och i och med det, den gud som samtidigt dyrkas minst. De som brukar dyrka henne är ofta filosofer, profeter och siare som har dedikerat sitt liv till att försöka se vad för hemligheter och svar framtiden har att ge. Det kan också handla om att försöka se vad som hänt i det förflutna, från svunna tider. Man talar ofta om att det är "ödets nycker" när någonting ovanligt eller konstigt inträffar. Det sägs bland de andra gudarna att det är hon som sist och slutligen styr allting, men att hon inte alltid vet vad hennes beslut kommer att leda till. Det som gör henne så mystisk är det att man väldigt sällan sett henne och därav inte kunnat veta om hon faktiskt finns eller inte. Sanningen är dock den att hon i högsta grad finns, men var är en helt annan fråga.

Hon avbildas som en en gammal och regal kvinna med ett timglas i båda händerna och förbundna ögon.

Foto