Raserna

I Verald finns det fyra huvudraser utöver de otaliga subraserna och väsena som bor där. De fyra raserna är: människor, elvárer, halvlingar och dvergarer. Dessa fyra är de så kallade "rena" raserna som finns.

Raserna skiljer sig en hel del från varandra vad gäller utseende och beteende, men också när det kommer till vad de är mera lämpade för och vad de kan lära sig.

De raser som förekommer på lajvet är: människor, elvárer och väsen. Information om dessa tre raser finns här nedan. Därtill finns bilder på alla raser i Verald-boken (sid. 54-63).

Människor

Allmänt

Människorna är den största rasen, såvitt man vet, men man kan inte bestrida att inte deras antal skulle vara många, ty det är dom. Människor hittar man nästan i alla delar av Verald ty de är ett väldigt rastlöst och äventyrligt folk. De tycker om att resa runt i världen och upptäcka nya områden och uppelva nya saker. Detta gör att de ibland kallas för den vandrande rasen. Människor föredrar ofta städer framom skogar och öppet landskap, nog för att de tycker om detta också, men de flesta, om de skulle behöva välja skulle hellre bo i städer.

Utseende

Till skillnad från andra raser så kan människor nästan se ut hur som helst. Deras hudfärg varierar från ljus till mörk berodende på från vilken del av Verald man kommer. Folk mera norrifrån är ofta mörkare till färgen medan folk mera söderifrån är ofta ljusare. Samtidigt som detta kan vara väldigt förvirrande så gör det också dem till den ras som man lättast känner igen.

Människor brukar bära vad de än känner sig bekväma i, vilket ofta är en tunika, någon form av byxor, skor, ett bälte och beroden på väder, en mantel. Materialen och färgerna kan variera kraftigt från område till område. Människor tycker om att bli sedda så därför bär de ofta också någon form av utsmyckning i form av ringar, halsband och armband. Deras kläder brukar också ha någon lätt mönstring i sig.

Beteende

Människorna, på grund av sitt stora antal, har också många olika beteenden. Detta gör att man ibland har svårt att förstå sig på människorna som en helhet. Dock finns det vissa drag i människornas beteende som man kan urskilja. På grund av sin lust för äventyr och upptäckande så är människor ofta ganska rastlösa i längden och skulle man bli tvingad att stanna på en plats för någon längre tid så skulle det leda till en oro och nedstämdhet. Människor måste få röra på sig och de är få människor som ha klarat av att slå sig till ro. Att slå sig till ro sker vanligtvis först på äldre dagar.

En annan ägenskap som de flesta människor har är att de är duktiga på att kunna organisera folk, ta kommando och att inspirera ledarskap i andra. Det är kanske på grund av detta som de flesta städer, i alla fall runt om i Verald just styrs av människor. Det finns undantag, men det verkar ha tätt sig ganska naturligt att just människorna skulle börja styra i städerna.

Tro

Människor dyrkar och tillber i stort sätt alla gudar och det skulle vara konstigt om man under sitt liv inte skulle ha tillbett någon gud. Det finns gudar som man inte tillber lika aktivit som andra. Dessa är: Pukhan, Nymela och Nornea. De vanligaste gudar som man tillber är: Dioni, Eja, Ukoro, Agnis och Vedeñah.

Magiska egenskaper

Människor har visat sig vara relativt duktiga magiker, främst på grund av deras förmåga att snabbt kunna lära sig nya saker. De har dock ingen naturlig fallenhet för magi vilket gör att detta är en förmåga som de måste tränas upp över en lång tid. På grund av detta så är de flesta mänskliga magiker som man stöter på oftast äldre personer. Människor kan lära sig alla skolor av magi förrutom en: naturmagi. Vad detta beror på har man ännu inte lyckats lista ut, men det kan ha att göra med att människan inte står lika nära naturen som t.ex. elvárer eller dvergarer gör.

Elvárer

Allmänt

Elvárer är den näst vanligaste rasen som man stöter på i Verald. Till skillnad från människor så bor de flesta elvárer i skogar och inte i städer. Om man rör sig i skogen så finns det en stor sannolik att man förr eller senare möter en grupp, eller stam, elvárer. Elvárerna bor ofta i hyddor eller andra liknande konstruktioner och för de mesta bor de på marken. De är ett väldigt enkelt folkslag och står väldigt nära naturen. Det är troligvis därför som få av dem någonsin befinner sig utanför skogarna och väldigt få elvárer har någonsin varit i en stad.

Utseende

Elvárer känner man ofta igen deras öron och ögon. Deras öron är kanske de som är mest utmärkande. De är ofta lite längre och lätt spetsiga upptill. Elvárer har också aningen snedvridna ögon vilket man också känner igen dem på. De flesta elvárer har en lite ljusare hudton än vanligt och enligt vissa skrönor så skulle elvárer lysa i mörkret. Om man någon gång träffat på en elvár på en stjärn- eller månklar natt så förstår man vad som menas. Deras hud har den egenskapen att den reflekterar tillbaka mån- och stjärnljuset.

Elvárer är ofta aningen längre än människor. Det finns berättelser om att elvárer har en onaturligt lång livstid. Det sägs att vissa kan bli flere hundra år gamla, men om det är sant så är det endast elvárerna som vet om det.

Elvárer har ofta på sig mjuka och lätta kläder, ofta i linne eller bomull. Deras kläder är sällan utsmyckade och de föredrar ofta mera naturnära färger. De bär sällan någo smycken. I sådana fall är det någonting enkelt som har anknytning till naturen på något sätt. Ett par exempel är ett halssmycke av ben eller en slipad sten som man har i ett rep kring halsen.

Beteende

Elvárer är ett väldigt stillsamt och tystlåtet folkslag. Det är i alla fall hur utomstående kunde uppfatta dem. Detta är dock inte helt sant. Sinsemellan är de väldigt pratsamma och nästan rastlösa. Nästan alla elvárer har en vilja ut vara i kontakt med naturen så gott som ständigt. Men de tycker inte om att bara uppleva naturen sittandes stilla utan vill ständigt uppleva den från olika perspektiv. De tycker om att känna till sin omgivning så de brukar ofta utforska det område som de befinner sig i väldigt noggrant för att kunna känna sig hemma i det området. De är också väldigt måna om naturen och dess välbefinnande. Elvárer ser på naturen som någonting man borde sträva till att leva i harmoni med och inte i konflikt med. Detta gör att många elvárer ser ner på t.ex. människor som hugger ner skogar bara för att kunna bygga upp städer eller ett hus. Skulle de få bestämma så skulle alla leva i skogen, så som alla har gjort någon gång i tiden.

Tro

Elvárer tillber samtliga gudar, enligt behov och passlighet. Dock tillbes vissa gudar till oftare än andra. Detta beror främst på att de står naturen så nära. Dessa gudomar är: Vedeñah, Eja, Pukhan, Nymela, Diono, Ukoro och Nornea. De som man mera sällan tillber är Agnis, Syrána och Tyros.

Magiska egenskaper

Elvárer har en viss naturlig fallenhet för magi, främst naturmagi som nästan verkar vara nästan en naturlig del av dem. Alla elvárer vill dock inte lära sig att använda denna magi, men de flesta gör det.

Väsen

Allmänt

Väsen är i detta fall ett samlingsnamn för flere olika varelser, t.ex. vätter, vittror, lyktgubbar, svartalfárer, troll, o.s.v. Man vet inte så mycket om de olika väsena i Verald. Detta beror på att de är väldigt folkskygga och ofta blyga av sig. Det är i alla fall vad man tror att de är. Sanningen är att de egentligen inte är någondera av sig. De bara ogillar för det mesta vad de andra raserna håller på och anser dem ofta som tråkiga eller farliga. Väsen tycker om att vara påhittiga, illvillga och smått elaka av sig, speciellt om de anser att man gjort dem orätt eller illa. De har en egen form av magi och man anser allmänt att det är guden Pukhan som gett dem deras krafter. Väsen kan man hitta lite var som helst, men för det mesta så håller de sig i närheten av där det finns någon form av befolkning.

Utseende

Utseende på väsen varierar kratfigt, precis som deras storlek, längd, hufärg och allt annat. Därför är det omöjligt att säga hur väsena ser ut överlag. De kan vara håriga, hårlösa, långa, korta, mörka eller ljusa.

Beteende

Väsenas beteende så variera väldigt kraftigt från individ till individ och också beroende på till vilken typ av väsen som man tillhör. Man kanske allmänt anser att väsen inte är de mest intelligena varelserna och man behandlar dem ofta som dumma varelser, vilket ofta är ett misstag. Väsena är sällan så dumma som de utger sig för att vara.

De flesta är tycker om att hitta på rackartyg och ofog, medan vissa bara är ute för att ha lite roligt. En sak som ofta är gemensam är att ifall de känner sig hotade så blir de ofta aggressiva mot vem eller vad än som hotar dem, om det sedan är ett annat väsen eller en person från någon ras, eller ett vilddjur. Då slåss de ofta med huggtänder och klor för att överleva, ifall det kommer till en sådan situation att de måsta kämppa om sitt liv. Man skall inte underskatta ett väsen. De är segare än man tror.

Tro

Väsen dyrkar sist och slutligen väldigt få gudar. Den gud som de alla dyrkar av hela sit hjärta så är Pukhan, väsenas beskyddare. Utöver det så dyrkar de ofta också Nymela.

Magiska egenskaper

Vissa väsen har magiska egenskaper, medan andra totalt saknar den. Detta är väldigt beroende på ett hurdant väsen man är. Ofta har de någon form av naturmagi att tillgå och vissa väsen har helt unika förmågor som ingen annan har.

Foto