Lajvregler

"Off-lajv" eller "OFF" uttrycker det som står utanför lajvet. I den här avdelningen finns allmänna regler för hur man behandlar varandra med tanke på den verkliga världen, för att öka allas trivsel och säkerhet.

Säkerhet

Säkerheten kommer alltid i första hand. Om någon skadar sig, hamnar i riktig fara eller någon annan verklig nödsituation sker under lajvet skall man ropa "HOLD". Då skall alla sluta lajva, upprepa ropet tills det nått alla på lajvområdet och se vad som hänt och vid behov ge hjälp. Spelledningen skall också kallas till platsen.

Om en spelare under lajvet finner sig själv i en situation som hon finner skrämmande eller obehaglig på riktigt så använder hon säkerhetsordet "ELORIA". Detta signalerar åt motspelarna att tona ner på spelets intensitet, kanske backa några steg och låta den som uttalat säkerhetsordet få andrum och några ögonblick för sig själv. I motsats till "Hold" avbryts inte lajvet.

Off-tecken

Om du av någon anledning måste gå ur roll och göra någonting som inte hör lajvet till signalerar du detta genom att hålla en knuten näve ovanför ditt huvud. Detta innebär att du är off-lajv och skall totalt ignoreras av andra spelare. Detta tecken får inte missbrukas för att fly eller dylikt.

Off-område

Varje lajv har ett off-område, där inget lajvande förekommer. Spelledningen bestämmer omfattningen av off-området. Spelare uppmuntras dock att tillbringa så lite tid som möjligt på off-området, som ska användas först och främst för förvaring av off-saker. Detta är saker som av orsak eller annan inte får finnas med på lajvet, t.ex. mobiltelefoner, kameror och dylikt. Var gränserna för OFF-området kommer att vara, visas åt spelarna före lajvet börjar.

Off-runan och off-prylar

Personliga ägodelar som inte kan lämnas hemma, i bilen, eller på off-området (t.ex. plånbok, personliga mediciner) skall förvaras i en påse eller behållare märkt med off-runan. Off-runan ser ut såhär: Undantaget till denna regel är glasögon som godkänns på fantasylajv så att också de som behöver glasögon kan delta.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner får inte störa lajvandet och skall således vara avstängda eller i ljudlös funktion (vibrationer av). Mobiltelefoner ska helst förvaras på off-området.

Skadegörelse

Man får aldrig förstöra någon annans egendom, även då det är lajv och man tycker att det skulle vara stämningsfullt att t.ex. riva sönder någon annans kläder, eller slänga iväg någons vapen i sjön. Man får absolut inte förstöra i naturen, byggnaderna eller saker på området. Den som orsakar skada till någon annans egendom så blir ersättningskyldig. Arrangörerna tar inget ansvar för materiella skador som sker under lajvet.

Alkohol-/Rök-/Drogförbud

Alla lajv är drogfria. Detta betyder att det är förbjudet att nyttja alkohol eller andra droger samt snus. Spelare som inte följer denna regel blir avvisade från lajvet. Rökning är i regel inte tillåtet på spelområdet, även om spelledare kan välja att tillåta rökning med IN-lajvig pipa och lajvtobak. I andra fall ska all rökning ske utanför spelområdet på anvisad plats.

Ålder

För detta lajv har vi en rekommenderad åldersgräns på 10 år och en övre gräns på 13 år. Alla deltagare behöver dock fylla i anmälningsblanketten där båda föräldrarnas eller förmyndarnas namn framkommer.

Försäkring

Alla barn som kommer på lajvet kommer att vara försäkrade via föreningen. Det kan dock med fördel meddelas på förhand om barnet som deltar har en egen fritidsförsäkring.

IN-lajv

Detta avsnitt handlar om hur olika situationer som omöjligt kan förekomma på ett lajv ska simuleras. För detta lajv gäller följande regler:

Strid

I en stridssituation gäller det först och främst att hålla vakt på säkerheten, så att inga olyckor sker. Därutöver ska spelarna vara uppmärksamma på varandra och kunna strida renhårigt. Kom ihåg att strid under lajv fortfarande är rollspel, och samspel, och om det blir strid gäller det att göra den så dramatisk som möjligt. Vem som vinner striden är egentligen en bisak. Stridssystemen delas upp i två kategorier:

1. Obeväpnad strid

Om din karaktär blir förbannad eller är i berusat tillstånd känns det säkert bra att flyga på någon annan, men minns att vara försiktiga med varandra! Först och främst gäller det att inte ge sig på någon utan att personen är beredd på det.

Man strider genom att brottas. Brottningen går ut på att tumla omkring och försöka vara den som håller ner den andra. Man bör inte ta i så hårt man kan. Man lär nog märka vem som är den starkare ganska fort. Brottningen slutar då en ger upp eller om någon går emellan. Karaktärerna blir inte skadade av brottning, mer än ömhet och blåmärken, och såklart har stoltheten fått sig en törn om man förlorat. Detta är ett ofarligt sätt att göra upp om en konflikt. Detta sätt är att föredra framom att strida med vapen under detta lajv.

2. Beväpnad strid

För beväpnad strid används latex vapen, och enbart dessa. Ifall spelare har med sig egna vapen till lajvet så måste de visas åt och godkännas av spelledningen innan lajvets början. Spelledningen har full rätt att avvisa spelare från lajvet, som inte har visat upp sina vapen. Det är tillika strängt förbjudet att använda någon rekvisita som tillhygge i strid, såsom stolar och böcker. Eventuella skador som man får under strid ska alltid rollspelas. Blir du huggen av ett latex svärd blöder din karaktär förstås och du måste låtsas så väl du kan utan att vara indränkt i teaterblod. För detta lajv gäller sunt förnuft när det kommer till skador. Man ska försöka föreställa sig att vapnet är verkligt. Blir man träffad i armen så är armen obrukbar. Blir man träffad i magen så är man allvarligt skadad. Huvudet, skrevet och kvinnors bröst är det förbjudet att rikta slag mot! Läkekunniga personer kan förbinda sår, om de har med sig utrustning, och en vanlig person kan försöka läka någon om han/hon har något som passar för detta ändamål, men utan förband kan t.o.m. ett smärre skärsår på lång sikt leda till att du förblöder. Gå inte i strid med någon som inte är förberedd på detta. Striden dramatiseras och ska se allvarlig ut, men de stridande ska slå med lugna, kontrollerade slag. Latex vapen är utformade att inte göra skada, men hårda slag gör lätt ont. Inget onödigt vapenviftande får förekomma.

3. Magiska förmågor i strid

Vissa personer kan ha magiska förmågor som kan användas offensivt eller defensivt under lajvets gång. Om någon använder en magisk förmåga i strid så bör personen först uttala ”Veritas” och sedan säga vilken förmåga som han/hon använder. Mera om Veritas-systemet finns längre ner i denna text. Mera om magiska förmågor finns att läsa om under Magi-sidan.

Knockning

Knockning, eller utslagning sker genom att man med knoppen på sitt latexvapen lätt slår mellan skulderbladen på offret och tyst säger "Knock". Detta symboliserar ett mycket hårt slag mot huvudet. Blir man nerslagen faller man medvetslös ner och förblir liggande i ca 10 minuter. Ens karaktär kan inte väckas, och då hen slutligen vaknar upp minns personen inte vad som hände just innan hen blev nedslagen. Knockning bör alltid ske bakifrån. Man kan inte bli knockad mitt i en strid. Använd inte ordet "knockad"/"knockning" in-lajv. En person har blivit nedslagen, inte knockad

Döden

Det finns ett flertal sätt för karaktärer att dö under ett lajv: gift, att bli nedhuggen i en strid, etc. Om ens karaktär dör har man rätt att få en ny karaktär av spelledningen, som har förberett ett antal extraroller. Det finns också ombyteskläder att tillgå, ifall spelaren inte har med extra kläder. En spelare som kommer in i lajvet som en ny roll kommer dessutom att bära en vit bindel runt ena armen. Detta är för att markera att det är en ny roll som kommer i spel. Bindeln kan tas av efter cirka en timmes lajvande.

Hur vet man om någon är död?

Om du hittar någon som ligger orörlig på marken går du tillväga på följande sätt för att avgöra om karaktären är medvetslös, död, eller bara sover av sig ruset: Först kanske du försöker ruska liv i personen. Om detta inte fungerar tar du tag i handleden och "kollar pulsen". Om karaktären är död händer ingenting. Handen ligger slapp. Men om hon lever, så knyter och öppnar hon försiktigt handen. Detta symboliserar pulsen. Håller personen i fråga på att förblöda (hon är kanske avsvimmad av smärta) knyter hon hårt handen, utan att öppna. Vid det här laget kan personen tyst, (Off) fråga om den personen som ligger på marken har några synliga skador (t.ex. blod någonstans, bruten nacke), för att sedan spela på det. OBS! Om personen inte svarar när hon blir tillfrågad om skador kan spelaren vara medvetslös på riktigt och då måste man snabbt se till att hjälpa henne/honom. Av denna orsak bör man aldrig ignorera någon som ligger ensam på marken, även om man kanske inte är intresserad av att veta hur det står till med karaktären.

Stöld

Att stjäla saker av varandra är ett bra sätt att skapa intriger och händelser. Saker som dokument, in-lajvpengar, vapen, smycken, religiösa klenoder och dylikt hör till saker som får stjälas. Även mat får stjälas till en viss gräns; ingen ska behöva svälta. Inget som har med det verkliga livet att göra får stjälas under några omständigheter. Under lajvet ska dylika saker hållas undangömda i en påse märkt med off-runan. Det är förbjudet att rota i en annan spelares off-påse! Saker som kan minska en persons möjligheter att fortsätta lajva, såsom kläder och sovsaker, får heller inte stjälas, om inte den som blir bestulen gett uttryckligt, specifikt lov till detta. T.ex. ”Jag har så många filtar, så om någon fryser på natten så får den röda med svarta ränder stjälas från mitt tält. Mina filtar ligger längst till vänster i tältet.”

Den som har stulit någonting av en annan har ansvar för det som stulits. Alla stulna föremål ska lämnas tillbaka efter lajvet och om det stulna föremålet försvunnit eller gått sönder under tiden det har varit stulet så skall den som stulit det ersätta ägaren. Ingen tält frid råder på lajvet. Man får gå in i tält och kojor för att rota igenom saker och för att stjäla. OBS! Detta gäller endast de tält som finns på själva IN-lajv området, inte de som förekommer på OFF-området. De saker som finns på OFF-området får man inte gå och rota bland. Det är spelares privata saker och bör respekteras.

Brygder

Brygder är ett samlingsnamn för gifter, motgift, helande drycker och dylikt som kan förekomma på lajv. Dessa representeras av vatten blandat med karamellfärg. Brygderna kommer att dels vara indelade i olika färger och dels så kommer det att finnas en lapp med en symbol på som visar på vad det är för en brygd. Det finns också en OFF-text där det står vad brygden gör. Den är enbart till för att du som spelare ska veta hur du ska reagera på det du just fick i dig. De brygder som finns har följande färg och betydelse:

  • Rött: Skadande brygd
  • Grönt: Helande brygd
  • Vitt: Sövande brygd
  • Gult: Giftigt
  • Svart: Motgift

Om du vill förgifta någon så ser du till att brygden du vill använda hamnar i offrets mat/dryck. När du ser att han/hon fått i sig det mesta går du till spelaren och överlämnar lappen där det står vad brygden gör. Obs! Om en brygd byter ägare, se till att lappen följer med! Utan lappen har brygden ingen verkan. Spelledningen skriver lapparna och tillhandahåller flaskorna åt de spelare som berörs, strax innan lajvet.

Magiska föremål

Under lajvet kommer det att finnas magiska föremål. Dessa föremål har precis som namnet säger magiska egenskaper. Detta kan vara allting från helande till skadande eller sövande effekter. Mera om magi och magiska föremål står på sidan Magi.

Veritas

Ordet veritas (latin: sanning) är ett muntligt OFF-tecken som används för att diskret överföra muntliga OFF-budskap från en spelare till en annan, eller från spelledare till spelare. Det som sägs efter ordet är obestridbart sant och mottagaren lyder det som sägs. Budskap som överförs med veritas kan vara relaterade till t.ex. hypnos, gifteffekter, sjukdomsanfall eller varför inte magi. Missbruk av veritas är strängt förbjudet; endast de spelare som fått tillåtelse av spelledarna får använda veritas, och endast på det sätt som angetts åt dem.

Exempel: "Veritas, du blir absolut övertygad om att N.N. ljuger."

Foto