Praktisk information

Genre: Steampunk-inspirerad fantasy

Tidpunkt: Fredag till söndag, 5-7.8.2016
Incheckning kl. 16.00 - 18:00 på fredag. Kontakta SL på förhand om du vet att du kommer att anlända senare.

Plats: Fagerbacka fäbodställe
Vägbeskrivning finns längre ner.

Deltagarmängd: min 20, max 40 deltagare.
Deltagaravgift: 30 € för medlemmar av Eloria, 40 € för icke-medlemmar.
I deltagaravgiften ingår förutom själva lajvet och rollen även logi och mat för lördag och söndag.

Anmälan öppnar: 17.1.2016, kl. 12:00.
Anmälan stänger: 29.2.2016, kl. 23:59.
Information om anmälan samt länk till blanketten finns här.

Betalningsuppgifter:

Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 10524

Sista betalningsdatum för lajvet är 6.3.2016 (en vecka efter att anmälan stängt). Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person, lämnas referensnumret bort. Istället bör deltagarens namn och lajvets namn anges i meddelanderutan. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften ska noteras rätt.

Regler: Under lajvet tillämpas Elorias allmänna lajvregler DAL med några små avvikelser. Dessa kommer vi att informera om inom kort.

Beväpning: Under lajvet kommer latexvapen och leksaks-flintlåspistoler att användas. Alla vapen ska godkännas av SL före lajvet. Detta ska ske senast vid incheckning till lajvplatsen.

Viktiga datum

Här hittar ni alla de viktigaste datumen som gäller lajvet. Små ändringar kan förekomma och i så fall informerar vi alltid deltagarna både på hemsidan och genom e-post. Har ni frågor är det bara att kontakta oss.

Söndag 17.1 – Anmälan till lajvet öppnar kl. 12:00
Måndag 29.2 – Anmälan stänger kl. 23:59
Söndag 6.3 – Sista betalningsdatum
Söndag 27.3 – Rollskeletten skickas ut
Söndag 3.4 – Workshop 1: Kultur
Söndag 15.5 – Rollerna återlämnas till SL
Söndag 12.6 – Workshop 2: Sömnad och utrustning
Lördag 2.7 – De färdiga rollerna skickas ut
Söndag 3.7 – Workshop 3: Strid
5-7.8 – Lajv

Workshoppar

Inför lajvet ordnas tre workshoppar. Information om workshopparna kommer upp på bloggen.

  1. Kulturworkshop (3.4)
  2. Hantverksworkshop (12.6)
  3. Workshop i lajvstrid (3.7)
Foto