Telmar

"We rushed under the mountains
and over the seas.
We hid in the darkness;
refused to be seen.
We ran from the creatures;
the things we had hurt,
and fled to the places
of dust smoke and dirt.
Through hundreds of years
we lived hidden away,
but now comes our time;
now awakens our day."

Historia

Alla Giwerlds folk vet att någon befolkade Ingenmansland för länge sedan, men ingen har någonsin sett en levande själ där. Ingen vet vilka de var, varför de försvann eller om någon av detta bortglömda folk finns kvar.

Men visst lever de vidare. Telmarerna, som de kallade sig, lever i nutiden under jord och har gjort det i nästan niohundra år. Vartefter tiden gått har Ytvärlden blivit mera av en legend än något annat, men samtidigt önskar många att få se den värld där deras förfäder levde.

Samhället och Klanerna

Samhället är fortfarande uppdelat i klaner och vilken klan man tillhör beror på vilken gudom man främst vänder sig till. De sex gudomarna manifesterar i varsitt objekt. Ingen har någonsin sett någon av gudomarnas sanna skepnad, men det sägs att dessa skepnader är för stora och ofattbara för en människa.

Alla sex klaner är jämnställda även om två av dem, Den glödande Kronan och De Sanningsseende, anses allmänt vara ledarklanerna. Detta beror antagligen på att de två första ledarna för det forna Telmar kom från dessa klaner.

Den glödande Kronan är de naturliga ledarna och de kan ofta göra det rätta beslutet baserat på instinkt. Klanens symbol och heliga objekt är Glödkronan, en krona med bärnstenar begravda i grunden av trä.

De Sanningsseende är den klan där siare förekommer. Deras heliga objekt, Seendeglaset, försvann i samband med att folket gick under jord. Efter detta är speciellt denna klan nogrann med att inte tydligt visa känslor och tar egentligen aldrig av sina masker.

Blodsstenen är en krigarklan bestående främst av kvinnor. Det finns också män i klanen, men de är betydligt färre. Klanens heliga objekt kallas allmänt Blodsstenen, men är egentligen hematit. Blodsstenskrigarna älskar att göra narr av sin andra halva, Spetsens vassa kanter, och brukar tycker de bara "trippar runt på tå i skuggorna". Dispyter uppstår ofta mellan de två klanerna.

Spetsens vassa kanter är känd som lönnmördarklanen, även om klanens medlemmar sysslar med mycket annat också. Klanen består främst av män och kvinnorna i klanen är mycket få. Deras symbol är en solfjäder rik på mönster och ser ut som om den vore gjord av spets, men är egentligen av stål och mycket vass. Dock vet ingen om att symbolen skulle ha ett namn. Klanmedlemmarna är mer förfinade än sin andra halva och ser ner på Blodsstenen.

Benristarna är en klan fylld med mysterier. De är helare och historiker, ibland hjälpsamma och ibland rent ut destruktiva. De håller hårt på traditioner, och därför har Mossans Dolda alltid varit en tagg i sidan på dem. Benristarnas symbol är Benboken, flera platta skivor av ben ihopbundna som en bok.

Mossans Dolda är den klan som trivs bäst i naturen. Många av dem är jägare till yrket, och klanen överlag tycker om att utmana traditioner och försöka se saker på nya sätt. De trivs inte speciellt bra med Benristarna, men tycker destomer om att reta dem till vansinne med sina nymodigheter. Klansymbolen är Mossmanteln, en mantel sydd av olika stora bitar av olika sorters mossa.

Utseende och Masker

Tjugoåtta livstider har alltså passerat sedan den katastrof som tvingade telmarerna att fly från sitt hemland och ta skydd i de stora underjordiska städerna. Till utseendet har folket inte förändrats så mycket utöver att de blivit blekare. De har fortfarande spetsiga öron och lätt sneda ögon. De åldras ännu fortare än andra människor, och är vuxna vid åtta års ålder. Deras mörkerseende har blivit bättre, och de klarar sig med mycket lite ljus.

Det som har ändrats är att det förut öppna och frisinnade folket nu bär masker och visar inte starka känslor öppet. När klanerna flydde underjord var det viktigt att alla heliga objekt togs med, men känslornas och sanningarnas gudoms symbol försvann. Ingen har sett till det sedan katastrofen, och med tiden har objektets utseende glömts bort. Traditionen att bära masker för att täcka delar av ansiktet kom till efter att detta objekt försvann, för att man inte ville riskera att att göra gudomens vrede större.

Därav bär alltså alla telmarer masker i dagens läge. Inom klanen kan masken symbolisera status beroende på hur utsirlad den är, medan i samhället visar masken vilken klan man tillhör. Läder är en vanlig grund till maskerna, även om de kan vara gjorda av andra material eller färgade olika färger. Dessutom används ofta klansymboler som dekorationer. Till exempel i Mossans Dolda är det inte ovanligt att dekorera en lädermask med mossa eller band med små stenar, medan i Den glödande Kronan vore en mask av trärötter med inflätade bärnstenar inte ovanligt.

De masker som tydligt urksiljer ur mängden är shamanernas masker. Till stor del ser det ut som vilken mask som helst, men shamanerna täcker även håret med en stor man av päls.

Spelsituation

I lajvet Ingenmansland är telmarernas situation följande. Det har bestämts att tiden att återvända till Ovanjord har kommit, och ett antal grupper har skickats ut för att se om området är säkert. Den telmariska spelgruppen är en av dessa grupper. Deras mål är att utforska Ovanjord och dessutom försöka hitta ledtrådar till vad Seendeglaset är och var det finns nu.

Spelgruppen har varit ovan jord i två dygn när lajvet utspelar sig, och de är ännu överväldigade och något disorienterade av allt nytt. De har hittat några sedan länge övergivna stugor och bestämt sig för att stanna där en tid och hålla det som sin utgångspunkt.

Det som hände under den tredje natten var att vad gruppens historiker kände igen som ett gammalt, nästan legendariskt, luftskepp landade i närheten. Därmed kommer de två andra spelgrupperna in i bilden.

Foto