Folkslag

I Verald finns fyra folkslag utöver de otaliga väsena som bor där. De fyra folkslagen är: människor, elvárer, halvlingar och dvergarer.

Folkslagen skiljer sig en hel del från varandra vad gäller utseende och beteende, men också när det kommer till vad de är mera lämpade för och vad de kan lära sig.

De folkslag som förekommer på lajvet är: elvárer, halvlingar och väsen. Information om dessa tre folk finns här nedan. Därtill finns bilder på alla folk i Verald-boken (sid. 54-63).

Elvárer

Allmänt

Elvárer är den näst vanligaste folkslag som man stöter på i Verald. Till skillnad från människor så bor de flesta elvárer i skogar och inte i städer. Om man rör sig i skogen så finns det en stor sannolik att man förr eller senare möter en grupp, eller stam, elvárer. Elvárerna bor ofta i hyddor eller andra liknande konstruktioner och för de mesta bor de på marken. De är ett väldigt enkelt folkslag och står väldigt nära naturen. Det är troligtvis därför som få av dem någonsin befinner sig utanför skogarna och väldigt få elvárer har någonsin varit i en stad.

Utseende

Elvárer känner man ofta igen på deras öron och ögon. Deras öron är kanske de som är mest utmärkande. De är ofta lite längre och lätt spetsiga upptill. Elvárer har också aningen snedvridna ögon, vilket man också känner igen dem på. De flesta elvárer har en lite ljusare hudton än vanligt och enligt vissa skrönor så skulle elvárer lysa i mörkret. Om man någon gång träffat på en elvár på en stjärn- eller månklar natt så förstår man vad som menas. Deras hud har den egenskapen att den reflekterar tillbaka mån- och stjärnljuset.

Elvárer är ofta aningen längre än människor. Det finns berättelser om att elvárer har en onaturligt lång livstid. Det sägs att vissa kan bli flera hundra år gamla, men om det är sant så är det endast elvárerna som vet om det.

Elvárer har ofta på sig mjuka och lätta kläder, ofta i linne eller bomull. Deras kläder är sällan utsmyckade och de föredrar ofta mera naturnära färger. De bär sällan några smycken. I sådana fall är det någonting enkelt som har anknytning till naturen på något sätt. Ett par exempel är ett halssmycke av ben eller en slipad sten som man har i ett rep kring halsen.

Beteende

Elvárer är ett väldigt stillsamt och tystlåtet folkslag. Det är i alla fall hur utomstående kunde uppfatta dem. Detta är dock inte helt sant. Sinsemellan är de väldigt pratsamma och nästan rastlösa. Nästan alla elvárer har en vilja ut vara i kontakt med naturen så gott som ständigt. Men de tycker inte om att bara uppleva naturen sittandes stilla utan vill ständigt uppleva den från olika perspektiv. De tycker om att känna till sin omgivning så de brukar ofta utforska det område som de befinner sig i väldigt noggrant för att kunna känna sig hemma i det området. De är också väldigt måna om naturen och dess välbefinnande. Elvárer ser på naturen som någonting man borde sträva till att leva i harmoni med och inte i konflikt med. Detta gör att många elvárer ser ner på t.ex. människor som hugger ner skogar bara för att kunna bygga upp städer eller ett hus. Skulle de få bestämma så skulle alla leva i skogen, så som alla har gjort någon gång i tiden.

Tro

Elvárer tillber samtliga gudar, enligt behov och passlighet. Dock tillbes vissa gudar till oftare än andra. Detta beror främst på att de står naturen så nära. Dessa gudomar är: Vedeñah, Eja, Pukhan, Nymela, Diono, Ukoro och Nornea. De som man mera sällan tillber är Agnis, Syrána och Tyros.

Magiska egenskaper

Elvárer har en viss naturlig fallenhet för magi, främst naturmagi som nästan verkar vara nästan en naturlig del av dem. Alla elvárer vill dock inte lära sig att använda denna magi, men de flesta gör det.


Halvlingar

Allmänt

Halvlingarna är det minsta folkslaget i Verald till antalet, men också till storleken, eftersom halvlingar är ett ganska kortväxt folk. Halvlingar älskar vatten och de flesta är ofta bosatta vid kusten eller på en ö. De reser väldigt mycket på havet men man kan träffa på dem var som helst i Verald eftersom halvlingarna är ett folk som älskar allt som heter äventyr.

Utseende

Halvlingar är kortare än människor och har lätt spetsiga öron. Deras hudton kan variera något, men inte lika mycket som hos människor. Halvlingar tycker om att klä sig i kläder i blå nyanser och gärna med mönster och broderier som påminner om havet. De bär sällan smycken, men hittar de något som tilltalar dem använder de det.

Beteende

Halvlingar älskar äventyr av alla de slag och är också väldigt sluga och påhittiga. De älskar att hitta på små hyss och man kan inte riktigt veta var man har dem. De är skickliga hantverkare, men också bra på att stjäla saker. De är spralliga, opålitliga och glada busfrön, men om man lyckas vinna deras förtroende är de väldigt goda vänner och bra på att bevara hemligheter.

Tro

Halvlingar ber inte så mycket, men när de väl gör det är det med stor vördnad. Vedeñah är den viktigaste gudomen, men Syrána och Lycchus tillbes också av de flesta halvlingar i något skede av livet.

Magiska egenskaper

Halvlingar har inte så stora magiska begåvningar och det är väldigt få halvlingar som väljer att lära sig magi. De som väljer sig att lära sig magi, blir å andra sidan väldigt duktiga magiker. Halvlingar kan bara lära sig sinnesmagi, lyckomagi och vattenmagi, men det är ingen som vet varför det är så.


Väsen

Allmänt

Väsen är i detta fall ett samlingsnamn för flera olika varelser, till exempel vättar, vittror, lyktgubbar, svartalfárer, troll, och så vidare. Man vet inte så mycket om de olika väsendena i Verald. Detta beror på att de är väldigt folkskygga och ofta blyga av sig. Det är i alla fall vad man tror att de är. Sanningen är att de egentligen inte är någondera av sig. De bara ogillar för det mesta vad de andra folkslagen håller på och anser dem ofta som tråkiga eller farliga. Väsen tycker om att vara påhittiga, illvilliga och smått elaka av sig, speciellt om de anser att man gjort dem orätt eller illa. De har en egen form av magi och man anser allmänt att det är guden Pukhan som gett dem deras krafter. Väsen kan man hitta lite var som helst, men för det mesta så håller de sig i närheten av där det finns någon form av befolkning.

Utseende

Utseende på väsen varierar kraftigt, precis som deras storlek, längd, hudfärg och allt annat. Därför är det omöjligt att säga hur väsendena ser ut överlag. De kan vara håriga, hårlösa, långa, korta, mörka eller ljusa.

Beteende

Väsendenas beteende så variera väldigt kraftigt från individ till individ och också beroende på till vilken typ av väsen som man tillhör. Man kanske allmänt anser att väsen inte är de mest intelligenta varelserna och man behandlar dem ofta som dumma varelser, vilket ofta är ett misstag. Väsendena är sällan så dumma som de utger sig för att vara.

De flesta är tycker om att hitta på rackartyg och ofog, medan vissa bara är ute för att ha lite roligt. En sak som ofta är gemensam är att ifall de känner sig hotade så blir de ofta aggressiva mot vem eller vad än som hotar dem, om det sedan är ett annat väsen eller en person från något folk, eller ett vilddjur. Då slåss de ofta med huggtänder och klor för att överleva, ifall det kommer till en sådan situation att de måsta kämpa om sitt liv. Man skall inte underskatta ett väsen. De är segare än man tror.

Tro

Väsen dyrkar sist och slutligen väldigt få gudar. Den gud som de alla dyrkar av hela sitt hjärta så är Pukhan, väsendenas beskyddare. Utöver det så dyrkar de ofta också Nymela.

Magiska egenskaper

Vissa väsen har magiska egenskaper, medan andra totalt saknar den. Detta är väldigt beroende på ett hurdant väsen man är. Ofta har de någon form av naturmagi att tillgå och vissa väsen har helt unika förmågor som ingen annan har.

Foto