Gudarna

Obs: Beskrivning och illustration av gudarna finns även på sid. 16-24 i Verald-boken.

Vedeñah

 • Förknippas med: Havet – fiskande, resande, väder, vatten, sjöar, floder
 • Symbol: Fisk, sjögräs, båt
 • Element: Vatten

Vedeñah råder över alla vattendrag och över dem som befinner sig till havs, såsom fiskare, färjekarlar och resenärer. Hon är en temperamentsfull gudinna som lätt blir arg om man inte tillber henne. Då kan hon orsaka hemska stormar till havs eller till och med stora vattenvirvlar som slukar skepp. Ibland kan hon även skicka havsmonster upp från djupen för att förtära skepp och besättningsmän som förargat henne. Detta händer ändå ganska sällan, för de flesta fiskare och sjömän vet bättre än att glömma bort att tillbe henne. Fiskare tackar Vedañah för den fångst de fått, och de som reser över hav och sjöar ber henne om lugna vatten och tackar för att hon för dem säkert fram.

Vedañah avbildas ofta som en vacker kvinna med ett vilt hår av sjögräs och tång, ståendes på en våg och med fiskar som hoppar omkring henne. Ibland avbildas hon istället sittandes i en båt med vattenväsen omkring båten.

Eja

 • Förknippas med: Kärlek – lycka, nykära, äktenskap, fertilitet
 • Symbol: Frukt, äktenskapsband/-ringar, säd
 • Element: Eld

Eja är gudinna av kärlek och fertilitet. Unga personer, nykära och de som ska gifta sig tillber oftast henne. Hon förknippas också starkt med lycka i livet, och många som det går bra för skänker ofta en tackelsebön till henne.

Hon avbildas som en kvinna med en frukt i ena handen och ett ax av något sädeslag i andra. Hon har ofta ett rött äktenskapsband kring sina händer. I vissa avbildningar syns bara händerna med äktenskapsbandet, i andra bara frukten och axet.

Nyx

 • Förknippas med: Döden – respekt, sjukdomar, livets slut, mörker, vinter
 • Symbol: skära, dödskalle, dolk
 • Element: Jord

Nyx råder över allt som förknippas med döden och sjukdomar. När någon dör ber man honom att den dödes liv skall få fortsätta i världen bortom denna, där de skall få leva ett gott liv tills Alltets slut. Mycket gamla eller dödligt sjuka personer brukar ofta tillägna sina sista stunder med att be till honom, för att finna styrka och mod att möta det okända. De som vill bli friska ber oftare till Dioni (se nedan).

Nyx avbildas som en gammal man med bister uppsyn, iklädd en mörk, lång kåpa och med en skära i ena handen. Ibland har han i den andra handen en dödskalle som han verkar tala med och en dolk i sitt bälte.

Pukahn

 • Förknippas med: Väsenas beskyddare, magi, skapande, otyg
 • Symbol: Horn, svans
 • Element: Jord

Pukahn är väsenas gud och beskyddare. Han är till skillnad från de andra gudarna mera väsenlik och lite mera grotesk. Han är Nymelas och Lycchus son, som ofta vistades i naturen. Djuren undvek honom, men väsena gillade honom. Pukahn tog väl hand om dem och gillade att hitta på spratt och otyg med dem. Han lärde sig av dem och kunde tala med dem. Med tiden blev han deras beskyddare, inte så mycket för att väsena ville det som för att Pukahn själv ansåg det vara hans plats i världen.

Alla väsen tillber Pukahn. Hans godhet i att ta hand om väsena är välkänd, men hans vrede mot dem som gör väsena illa kan vara hemsk. Det är inte en eller två gånger som någon har fått betala med sitt liv för att de gjort ett väsen orätt. Också de som rör sig i områden där väsen finns brukar be en bön till Pukahn om att ostört få ta sig genom området.

Pukahn avbildas ofta som ett manligt väsen med horn i pannan och hjortsvans. Ibland avbildas han med klövar till fötter och ibland ser hela hans kropp ut som en grotesk blandning av olika djur.

Nymela

 • Förknippas med: Naturen, jakt, djur, balans, skörd, skytte, höst
 • Symbol: Pilbåge, ek
 • Element: Jord

Nymela är jaktens gudinna och djurens beskyddare. Hon ser till att balansen i naturen upprätthålls och att inget olovligt byte blir taget utan hennes tillstånd. Om man går på jakt utan att be till henne kan man vara säker på att man inte kommer att hitta något byte, än mindre fälla det. Bönder ber också till henne nu som då för att försäkra sig om att få en god skörd. Även skogsfolk och vissa väsen tillber Nymela nu som då. Det sägs att hon levt hela sitt liv i skogen ända sedan hon föddes.

Hon avbildas alltid med pilbåge, antingen på ryggen eller i handen med en pil på strängen. Hon avbildas också ofta med en ek i bakgrunden.

Agnis

 • Förknippas med: Elden, styrka, smidandet, bakande, yrken, skapande
 • Symbol: hammare, anvil, eld
 • Element: Eld

Agnis är eldens och smidandets gud. Han förknippas också med skapandet och yrken som har att göra med eld, t.ex. bagare. Han är en väldigt lugn gud, vilket han dock inte ser ut som på avbildningar. Han är son till Dioni och far till Tyros och Valiah, som han fick med Vedeñah. Han vakar över smedjorna och elden och är alltid redo att ta sig an en utmaning och att hjälpa dem som behöver det. Han uppskattar dem som visar prov på styrka och mod, och belönar trogna smeder genom att det som smids blir av god kvalitet. Glömmer man att tillbe honom kan föremål och vapen lättare gå sönder och börja rosta.

Agnis avbildas alltid som en stor man med muskulös kropp, vilt rött hår och skägg och med en smidjehammaren i ena handen. I andra handen håller han ofta ett föremål som han håller på att smida. En eld brukar också förekomma i avbildningar. Ibland avbildas han i någon styrkevisning, t.ex. brottandes med en tjur eller en björn.

Dioni

 • Förknippas med: Livet, helare, födsel, död, alltets skapare, ljus, vår
 • Symbol: Sol, växt
 • Element: Vatten

Dioni är den första av de stora gudarna och den som skapande allt. Det sägs att hon föddes av själva universum. Hon är mor till Nyx, Nornea, Agnis, Vedeñah, Nymela och Ukoro. De flesta personer tillber henne i något skede av sitt liv.

Hon avbildas oftast i formen av en kvinna med en sol som skiner från hennes bröst och växter som gror ur hennes händer. Det sägs dock att hon även kan ta formen av en man.

Tyros

 • Förknippas med: Kriget, styrka, vapen, ära, djärvhet, striders, kaos
 • Symbol: svärd, sköld, knytnäve
 • Element: Vind

Tyros är krigets och ärans gud. Man tillber honom om lycka och framgång i såväl tvekamper som i stora slag. Han sägs uppskatta mod även mer än skicklighet i strid, men hjälper sällan till utan belönar snarare segrare. Han är Valiahs tvillingbror, och de strider ofta med varandra. Medan Tyros underhålls av konliflikter och krig i världen vill Valiah ha fred och harmoni. Nu som då råder det lugn mellan bröderna, men lugnet varar sällan länge, för Tyros uppmunar förr eller senare någon till handling.

Han avbildas ofta som en storväxt man med krigsmålningar i ansiktet och iförd svärd och sköld, redo för strid.

Valiah

 • Förknippas med: Fred, diplomat, lycka, harmoni, visdom, kunskap
 • Symbol: Fjäder, bok, bläckhorn
 • Element: Vind

Valiah är fredens och visdomens gud. Han är också en väldigt lugn och rofylld gud, och när han inte försöker medla fred mellan stridande parter sitter han ofta i ett stort bibliotek och läser. Han uppskattar kunskap och visdom lika mycket som han avskyr krig och kaos. Han har ofta talat med sin bror om detta och lyckas ofta övertala honom att få slut på de konflikter som råder, men freden är alltid bara tillfällig. Lärare, filosofer, diplomater och de som lider av krig tillber honom.

Han avbildas som en äldre man med en bok i ena handen och en fjäderpenna i den andra.

Ukoro

 • Förknippas med: Luften, vädret, åskan, resande till fots, vägar
 • Symbol: Åskmoln, regnmoln, blixt
 • Element: Vind

Ukoro är gud över luften och vädret. Han är väldigt nyckfull, tidvis hetsig och tidvis lugn och harmonisk. Hans humör kan växla från glädje till sorg till ilska på en väldigt kort tid. Detta avspeglar sig också i vindarna och vädret, som han kontrollerar. Han tillbes av dem som reser över land och (liksom Vedeñah) av dem som reser över havet i hopp om att komma säkert fram. Det sägs att när Ukoro är arg blåser det upp till storm och åskan hörs på långa håll, och att åskar och blixtar beror på att han stampar omkring uppe bland molnen.

Han avbildas som en medelålders man med ljust, nästan vitt hår som sprätar åt olika håll, vilket gör att han ser rätt vild ut. I ena handen håller han ofta en blixt och i den andra ett moln.

Lycchus

 • Förknippas med: Gycklande, drickandet, dekadens, underhållandet, vinets, mjödens, pengarnas och lyckan
 • Symbol: peng, turamulett, krus
 • Element: Vatten

De flesta tillber Lycchus någon gång under sitt liv. Han är en glad och sprallig gud, som njuter av livet och som tycker om att underhålla och att bli underhållen. Han är Ejas och Ukoros son och sägs vara oövervinnerlig i spel. Krogägare och värdshusbesökare, vinbryggare och underhållare samt hazardspelare tillber honom oftast. Han älskar också att dricka, varför man nästan alltid ser honom full eller med en flaska i handen.

Lycchus avbildas alltid med en flaska vin eller ett krus mjöd i ena handen och ofta en påse med pengar i sin andra. Han brukar också avbilads med en turamulett på sig eller i ena handen.

Syrána

 • Förknippas med: Hemligheter, lögner, falskhet, tjuveri, kaos, kunskap, formbytare
 • Symbol: Mask, dolk
 • Element: Eld

Få tillber Syrána, men de som tillber henne gör det desto mera troget. Hon är beskyddare av hemligheter och tjuvar. Hon värderar högt dem som är falska och lögnaktiga, eftersom hon själv är en väldigt oärlig gud, utom mot dem som är henne trogen. Hon är en mästare på att byta skepnad och man kallar henne ibland för "de 1000 ansikternas gudinna". Hon tillbes av tjuvar, lögnare, rebeller, mördare och andra ohederliga personer och varelser. Också de som bär på hemligheter brukar skänka henne en bön. Hon uppskattar också kunskap, speciellt gammal, förbjuden, glömd eller undangömd kunskap. Hennes mål är att ha livet av Dioni och själv ta hennes plats som den styrande gudomen.

Hon avbildas alltid som en kvinna med mörkt hår, mörka kläder och en mantel kring sig. I ena handen har hon ofta en vågig kniv och för ansiktet har hon en mask delad i ett leende och en ledsen min.

Nornea

 • Förknippas med: Ödet, vad som komma skall, livets längd, framtid, dåtid, nuet
 • Symbol: Timglas, ögat
 • Element: Vind

Nornea är en av de gudar som man kanske vet minst om och i och med det, den gud som tillbes minst. De som brukar dyrka henne är ofta filosofer, profeter och siare som tillägnat sitt liv till att undersöka det förflutnas hemligheter eller framtidens mysterier. Man talar ofta om att det är "ödets nycker" när något ovanligt eller konstigt inträffar. Det som gör Nornea så mystisk är att man väldigt sällan sett henne, och därav inte kunnat veta om hon faktiskt finns eller inte.

Hon avbildas som en en gammal, regal kvinna med ett timglas i varsin hand och förbundna ögon.

Foto