Magi och specialkunskap

Magi är en väsentlig del av såväl Verald som av detta lajv. Det är viktigt att känna till reglerna för magi för att kunna använda magi på rätt sätt under själva lajvet. Alla som deltar på lajvet kommer inte att ha magiska förmågor. Alla kanske inte ens vet vad magi är eller vad det går ut på. De som har magiska förmågor bör förstå hur de fungerar och vad den har för begränsningar, så att de när de använder magin kan förklara det för dem som de använder den på.

Alltid när man använder sig av en förmåga så måste man nämligen säga ”Veritas” först och sedan beskriva vad som händer.

Ex. Eiryn har förmågan ”Hela”. Keryn har blivit svårt skadad efter ett slagsmål. Eiryn vill hjälpa Keryn och går fram till Keryn, lägger handen där Keryn har blivit skadad och säger ”Veritas: Dina sår börjar läka och kommer efter en stund inte att synas.” Såret försvinner nästan omedelbart från Keryn.

Obs! Ingen måste lära sig alla förmågor utantill! De som kan använda magi vet vilka förmågor de har och kan läsa sig in på dessa, för övriga karaktärer räcker det att ha en förståelse för hur magi fungerar under ett lajv.

Magiska förmågor och kunskaper

Förbanna: Gör en person tillfälligt blind, döv eller stum. Effekten håller i sig i 5 minuter. Man rör vid personen och säger: ”Veritas: Förbanna ­ Du är nu stum/döv/blind i 5 minuter.”

Förgifta: Som en motsats till ”Rena” så är vissa väsen giftiga av sig. Med tiden så har de lärt sig att använda detta som en förmåga. Effekten av att bli förgiftad är följande: Man blir illamående och yr och känner sig allmänt svag och trött. Effekten håller i sig i 15 minuter eller tills någon har kommit använt ”Rena” på en. Väsendet behöver vidröra personen och sedan uttala ”Veritas: Förgifta ­ Du blir illamående och yr och känner dig allmänt svag och trött.”

Förvirra: Förmågan fungerar enligt följande. Ha ögonkontakt med personen som ska förvirras. Säg ”Veritas: Förvirra. Du blir förvirrad och vet just nu inte vad som är rätt och fel”. Fortsätt sedan genom att berätta A) Att de ska glömma det som precis hände eller B) berätta en lögn och karaktären kommer tro det är sanning. Obs! Det går inte att ändra karaktärens åsikt om din egen karaktär.

Grönskans omfamning: Vissa väsen är kapabla att bli ett med naturen. Du använder denna förmåga genom att säga ”Veritas: Grönskans Omfamning Jag försvinner in i naturen”, krypa ihop på marken och inte röra på sig. Så länge som du ligger stilla kan ingen se dig, fastän du har ljud för dig.

Hamnbyte: Vissa väsen kan byta skepnad mellan sin mänskliga form och varg. För att göra hamnbyter säger man ”Veritas! Jag förvandlas till mig själv/varg”. När man går på två ben är man sig själv och när man går på alla fyra är man en varg. Man orkar byta till varg 4 gånger på en dag.

Hela: Ifall någon har blivit skadad så kan det vara orsak att försöka hjälpa den personen. Detta kan man bra göra genom denna förmåga. Hela tar bort alla sår som man fått, men den kan inte väcka upp en person som dött. Man går fram till personen som blivit skadad och säger ”Veritas: Hela ­ Alla dina skador försvinner.”

Kamouflage: Elvárer, och även vissa väsen, har bott så länge i naturen att de kan röra sig i den och nästan bli osynliga. Ifall man vill smälta in med naturen så lägger man händerna i kors över bröstet och spretar utåt med fingrarna. Detta symboliserar att man är osynlig. Man hörs fortsättningsvis trots att man är inte syns. Kamouflaget upphör ifall man stöter ihop med någon eller ger ifrån sig ljud.

Kyla: Drar till sig och skapar köld på ett litet område. Man behöver röra i det man vill frysa och säga ”Veritas: Köld, saken fryser till is”. Håller i sig i 5 minuter. Köld kan användas på mindre saker som t.ex. ett vattenglas, ett litet föremål eller någons hand.

Lugna: Lugnar ner en person som blivit skrämd eller orolig för någonting. Effekten blir bättre ifall man också talar lugnande med personen i fråga som blivit rädd. För att magin skall fungera skall man vara inom räckhåll för personen och uttala ”Veritas: Lugn ­ Du känner dig lugnare och mindre rädd.”

Löfte: Löften är någonting som endast väsen kan göra. En person som säger åt ett väsen ”Jag lovar att ...” blir bunden vid detta löfte ifall väsendet säger: ”Veritas: Löfte: Du kommer att ...”. Löftet håller i sig tills det som personen lovat göra, har inträffat, eller tills dess att väsendet eller personen dött. Väsen med denna förmåga är också bundna vid allt det de lovar.

Rena: Man behöver röra vid personen som är sjuk eller förgiftad för att förmågan skall kunna fungera. Den tar endast bort alla vanliga sjukdomar och giftiga effekter, men inga magiska sjukdomar. Man vidrör personen och säger ”Veritas: Rena ­ Alla sjukdomar och giftiga effekter försvinner.”

Sakta in: Sakta in gör att en varelse eller ett objekt rör sig långsammare än allting annat i sin omgivning under en kort tid. Man behöver röra personen som man vill använda förmågan på och säger ”Veritas: Sakta in. Du rör dig överdrivet långsamt i en minut.”. Mot rörliga objekt, tex. pilar eller kastknivar, behöver man endast sträcka ut sin hand.

Syn: Vissa varelser föds med förmågan att se syner. Spelaren med denna förmåga kan under lajvet bli bemött av en SL som säger ”Veritas: Syn Du blir lätt yr och får följande syn” och ger denne en lapp. På lappen står beskrivet vad för syn som du får.

Smyga: Halvlingar är naturliga smygare, medan andra tränar för att blir bra att gömma sig i skuggorna. För att smyga sätter man ihop fingertopparna i formen av ett tak ovanför sitt huvud. Man är dock inte osynlig - om man gör ljud för sig eller krockar in i någon kan man bli upptäckt.

Stöld: Vissa varelser, exempelvis halvlingar, har naturligt flinka och snabba fingrar. En spelare med förmågan stöld kan gå fram till en annan spelare och säga ”Veritas: Stöld” och ta ett föremål av denne. Man reagerar på att man blivit bestulen först när rollen lägger märke till att någonting stulits. Enbart personer som också har förmågan Stöld kan upptäcka när man stjäl någonting - isåfall får man reagera på att man märkt stölden direkt.

Söv: Man behöver röra personen som man vill använda förmågan på och säga ”Veritas: Söv ­ Du kommer att somna och sova i 5 minuter.” Effekten håller i sig i 5 minuter och personen går inte att väcka under denna tid.

Trollbinda: Denna kraft kan användas av väsen för att få sin vilja igenom. Förmågan används genom att säga ”Veritas: Trollbinda. Det jag säger kommer din karaktär tycka att är en bra idé”. Fortsätt sedan med att ge karaktären ett kort kommando. T.ex. ”Ge mig det du gömmer bakom ryggen” och motspelaren måste då lyda.

Vilddjurets klor: Fungerar endast medan man är en varg. Vilddjurets klor används för att klösa sina motståndare. Gör en skada. Man formar fingrarna som om man hade klorna ut och för handen över en annan spelares kläder medan du säger ”Veritas! Vilddjurets klor!”. Obs! Kom ihåg att bara sikta på andra spelares kläder, det är inte tänkt att du ska klösa någon på riktigt! Gör en skada.

Vindsvep: Magiker och vissa varelser kan kontrollera lätta vindar. Man säger ”Veritas: Vindsvep. En vindpust blåser omkull ...” och riktar några finger mot den varelse eller det objekt. Ex. ”Veritas: Vindsvep. En vindpust blåser omkull Unái.”

Vägvisarmagi: Vissa varelser har den ovanliga förmågan att hitta vad de söker eller vart de vill. För att hitta någon/något man letar efter måste man ha en sak som är kopplad till det man söker. Man säger ”Veritas: Vägvisarmagi” och blundar med denna sak i sina händer. En spelledare kommer svänga spelaren i riktningen av det denne söker efter.

Magi genom föremål

Det kommer att finnas en del magiska föremål under lajvet. Här följer en kort förklaring för vad de olika föremålen har för magiska egenskaper.

Magiskt låsta föremål: Vissa föremål kan vara låsta med magi. Dessa kan endast öppnas med en formel. Så kan man inte denna formel så kan man heller inte öppna föremålet.

Utöver alla de förmågor som finns listade här så kan det förekomma fler förmågor under lajvets gång. Om detta meddelas i så fall innan lajvet börjar.

Foto