Kort om lajv

Vad är lajv?

Lajv är en blandning av lek, teater, friluftsliv och fantasi. I lajv spelar man en roll/karaktär, t.ex. en en bondpojke, ett magiskt väsen, eller en magikerlärling. Man spelar (lajvar) i den påhittade medeltida fantasy världen Verald tillsammans med de övriga deltagarna, som alla har en egen roll. Genom sitt spelande skapar man tillsammans en historia under lajvets gång, utan färdigt givna repliker eller manus. Allting handlar om att spela sin roll.

Till rollen får man en bakgrundstext som spelledningen på förhand har skrivit, och sedan på plats får man låna kläder och eventuell rekvisita för att skapa en trovärdig bild av sin karaktär. I rolltexten, som man får av spelledningen, står det allting som man behöver veta om sin karaktär. Där listas relationer till övriga karaktärer, om man har hemligheter eller några förmågor. Där står också eventuella mål och uppdrag som kan försöka utföra under lajvets gång.

Lajvet och lägret har en del regler som man måste följa. Reglerna finns till under lajvet för att det ska fungera bra och upprätthålla den fiktiva värld som man stiger in i när lajvet påbörjas. Lajv är ingen lek där det handlar om att vinna eller förlora, utan om att ha roligt tillsammas och gemensamt skapa en berättelse. Huvudsaken är att man spelar sin roll så bra som möjligt och att man inte gör någonting som skulle bryta mot lajvets regler eller den illusion som man gemensamt har skapat.

Varför lajva?

Man lajvar för att skapa en intressant och spännande berättelse tillsammans med andra. Att lajva påminner väldit mycket om att läsa en bra bok eller att se en film, men istället är man själv en av karaktärerna och man får själv bestämma om vad som ska hända åt ens karaktär. Man är själv med och deltar och påverkar historien. Lajv är också ett sätt att lära känna sig själv bättre, man övar på sociala färdigheter och får ta del av en kreativ, fantasifull och social gemenskap och man får njuta av friluftsliv.

Foto