Om lajvkampanjen

AEA är en lajvkampanj som utspelar sig i den medeltida fantasy-världen med samma namn. Tre lajv har redan utspelat sig i AEA, som är en värld där hjältar lever och dör, vanliga människor kämpar sig genom det hårda livet, adliga ständigt intrigerar mot varandra, magiker söker efter mera makt, och oanade faror lurar inte bara på de mest undangömda platser, utan även mitt bland dess invånare.

Från Ishavets bländande vita yta i norr till öknens oändliga svedande sanddyner i söder; från Västanhavets vindpiskade stränder i väst till Världsryggens snöklädda toppar i öst, lever människor, alver, dvärgar, orcer och andra varelser av såväl godhet som ondo, och över dem vakar de 12 gudarna. Alla väntar de på Apokalypsens tid – vissa medvetet, andra icke – då gudasvärdsbärarna skall vandra över världens ansikte, moderormen som allt vilar på vaknar och krossar jorden sönder och samman, och himmelens och underjordens styrkor möts i den sista avgörande striden. Men under tiden, fortsätter historien sin normala gång...

AEA-kampanjen är en mångsidig lajvkampanj som strävar efter att berätta historien om AEAs mångfaldiga invånare ur flera varierande synvinklar. Fokusen är inte på ett visst slag av händelser eller personer, utan lajven försöker förmedla den rika variation av kulturer, folkslag och väsen som präglar AEA.

Den Hädangångnes Profetia (2005) var det första lajvet i AEA, och ägde rum i den lilla byn Bäckenbo i Flodländerna. En okänd främling hade passerat byn några veckor tidigare och överräckt ett hemligt föremål åt värdshusvärden Baon Marak mot löftet att denne skulle hålla det hemligt tills rätt person nalkades. Men stora hemligheter drar ödet till sig och byn fylldes av utomstående resenärer och ett slöddergäng slog sig ner i närheten. Byborna började känna sig allt mer oroliga och spänningen steg. Innan livet i byn kunde återgå till det normala blev en HECATEs riddare mördad, den urgamla häxmästaren nedgjordes, en sierska och hennes livvakt avslöjades som en demodim och en häxa, och gudasvärdet Stenklyvaren uppenbarades och förlänades åt byns smed Yargo - den siste ättlingen av ett fallet hertigdöme.

Blodröd Måne (2006) hoppade 16 ar framåt i tiden, till arets och höstens stora höjdpunkt – den dygnslånga festivalen Dårarnas Dag och Natt. Ett par rivaliserande värdshusvärdar hade väckt den ödelagda byn Rimdal till liv och myckna glada firare strömmade till händelsen. Firandet började i glada tecken, men snart mötte de första sin död, däribland byns domedagspräst. Då mörkret föll blev värdshusvärdarna, som var vampyrer, dräpta av en vampyrjägare maskerad till en världsberömd kläddesigner. Månen färgades röd och skuggorna vaknade till liv, spridandes fasa bland de skräckslagna firarna. En Likbärare vandrade i nattens mörker. I gryningen blev en ängel befriad ur sitt köttsliga skal av gudasvärdet Drakskäran. Oskyldiga dog och ondskans krafter enades och växte sig starkare. Men allt slutade inte i förtvivlan, godhetens förkämpar levde vidare för att kämpa en annan strid, en annan dag.

Gillestriden (2007) var förlagt till en källare i tvillingstäderna Manderon-Randeron två ar efter Blodröd Måne. Där samlades de 12 handels- och hantverkargillenas stormästare till sin arliga traditionella sammankomst, i en oförglömlig kamp om makt och överlevnad.

Mörka stigars ände (2013) är lajvkampanjens fjärde del som kommer att arrangeras 1-4 augusti 2013. Berättelsen centrerar sig kring en expedition som trängt djupt in i orchmarkerna för att hitta en försvunnen adelsman, samt en orchstam som strövar omkring i den vida vildmarken dit följet av människor begett sig.Spelvärlden AEA är skapad av Victor Svarvars.

Foto