Flodländernas geografi

Rent geografiskt ligger flodländerna söder om den stora världsdelaren Omenfloden. I öster gränsar flodländerna mot en gammal uttorkad flodfåra av Omenfloden, bortom vilken orchmarkernas myrar breder ut sig. I väster finns kusten mot havet. Söderut blir skogen tätare och tätare tills den övergår i djungel. I sydöst gränsar den fruktade Svartskogen.

Landskapet här är mestadels kuperad terräng som täcks av ett myller av småfloder som alla mynnar ut i Omenfloder eller direkt i havet. Här och var finns skogar och några högre kullar, men inga berg. Vägar och broar finns det gott om, speciellt mellan större städer och längs handelsleder. Mindre vägar har oftast färjfästen vilka är obemannade eller sköts av någon familj som bor på platsen.

De stora städerna är befästa med höga stenmurar för att kunna motstå belägring. Borgar och mindre vakthus finns uppresta längs gränserna. När gränserna flyttats har man ofta rivit ner borgarna för att få sten till nybyggena och lämnat resterande borgruiner till sitt öde. Således finns det tysta monument runtomkring i landskapet, vilka vittnar om att saker och ting varit annorlunda förr.

Hertigdömena är till antalet åtta stycken. Tidigare var de nio, men Hendoria föll för Rakmahrems styrkor för ett bra tag sedan. Hertigdömena är Reyka, Sarkáron, Leordiss, Bromtan, Kallanok, Werekwan, Garamdien och Rakmahrem.

Hertigdömet Leordiss och byn Bäckenbo

Hertigdömet som den lilla byn Bäckenbo (platsen där händelserna under lajvet Den hädangångnes profetia utspelade sig) ligger i heter Leordiss. Det är ett relativt stort hertigdöme (det näst största) och det gränsar till fem andra hertigdömen. Således behövs en stark militär makt för att kunna hålla gränserna intakta och det har hertigdömet. Dess militära makt bygger i långt på tungt och lätt kavalleri. En fullblodshäst från Leordiss betäckt med pansar går i allmänhet inte att få stop på med någonting mindre än en stenmur. Således har hästavlare en hög ställning i riket, och det krävs en viss officiell licens för att ens få praktisera yrket. Hertigamakten har alltid första rätten till köp av alla föl och måste även godkänna de hästaffärer som skall göras till människor som icke är Leordissmedborgare.

Hertigen ifråga heter Magnor Regencé (ar 1668 E.G.S. när Den hädangångnes profetia utspelade sig), men få känner honom som något annat än hertigen av Leordiss. Han är, liksom hans fäder före honom, en stark, hård och respekterad envåldshärskare som ingen vågar sätta sig upp mot. Risken att bli huvudet kortare är nämligen stor i sådana fall. Hertigen är medelålders och hans tronföljd har säkrats genom flera äktenskap som resulterat i ett betryggande antal söner. För säkerhets skull befinner dessa sig på olika ställen runtom i hertigdömet. Den äldste sonen, unghertigen Mendarak ses sällan långt ifrån sin far.

Huvudstaden i Leordiss heter Scargelán och är en starkt befäst stad i mitten av hertigdömet. Härifrån sköts i huvudsak hertigdömets löpande angelägenheter, såsom till exempel räknande av skatter och större myndighetsbeslut. Hertigdömet uppbär medelhöga skatter i jämförelse med andra hertigdömen, men naturligtvis tycker de som betalar dem att de är på tok för höga. Betalade blir de dock på ett sätt eller annat, det ser landets skatteindrivare till.

Byn Bäckebo ligger i södra delarna av hertigdömet. Den ligger några mil från gränsen till hertigdömet Bromtan och har ingen strategisk betydelse, varför den således aldrig varit hotad eller är av något slags intresse för någon annan än byns innevånare. Den närmaste storstaden är Wertaugh, men den ligger på några dagars färd från byn. Närmaste mindre stad heter Silmionn och finns på en dagsfärd norrut.

Foto