Karta över Flodländerna

Flodlandskartan

Ritad av Sebastian Köhler. Bilder av kartan får ej läggas upp på andra än Elorias hemsidor utan ritarens tillstånd.

Klicka på kartan för att öppna den i större format (1718 x 1223 px, 611 KB).

Här följer en redogörelse på uttal av hertigdömens och städers namn i Flodländerna.

Allmänna regler:

Efter den flodromantiska eran har städer börjat uttalas enligt det språk som användes på kung Ebondaggers tid. Detta språk påminner långt om våran franska. Dess influenser har dock i vissa områden haft mindre inverkan. Nämnas bör hertigdömena Bromtan och Rakmahrem. I dessa har städerna fortfarande mera korthuggna namn, åtminstone i folkmun. Accenten är också mindre betonad bland de högre, mera lärda samhällsklassernas medlemmar, vilka eventuellt tillbringat en del av sin uppväxt i Nordländerna.

Stora bokstäver innebär betoning.

Hertigdömen:

Följande uttalas alla med franskt skorrande R

 • Leordiss [leår-DIIS] väldigt kort R
 • Reyka [rreij-K-a]
 • Sarkáron [sak-AA-rån]
 • Kallanok [kalla-NOOK] hårda K
 • Garamdien [garam-DIIN]

Följande uttalas med "normala" hårda R

 • Bromtan [BRÅM-tan]
 • Werekwan [VöRö-kvan]
 • Rakmahrem [Rrk-MAA-rem]

Städer i Leordiss:

 • Wertaugh [ver-TÅÅ] med franskt skorrande R
 • Scargelán [skage-LÅÅN]
 • Malenna [malenna]
 • Buffanión [Böffan-JÅÅ]
 • Oraoux [åra-ÅÅ] med franskt skorrande R

Städer i Reyka:

 • Gadonioux [gadån-JÅÅ]
 • Tadizit´khar [tadizi-KHAAR] med franskt skorrande R
 • Rajánn [rajaan] med franskt skorrande R

Städer i Sarkáron:

 • Kuomolionn [kuåmåliånn]
 • Kamaltá [kmal-TAA]
 • Alemionn [alemiånn]

Städer i Kallanok:

 • Halotuer [haltu-EE]
 • Nikamyé [nikam-JEE]
 • Pedijoux [pedi-SCHÅÅ]
 • Jaluoux [jalu-ÅÅ]

Städer i Garamdien:

 • Gathol [ga-THÅÅ] med engelskt th, t.ex. såsom i "thing"
 • Martoux [mar-TÅÅ] med franskt skorrande R
 • Yltrae [yl-TREE] med franskt skorrande R
 • Nuodáhl [nuå-DAAL]
 • Amalyé [amal-JEE]

Städer i Rakmahrem:

 • Fertac [fertack] hårt R
 • Skendá [skennda]
 • Ermaz [er-MAAZ]
 • Jeacca [jekka]
 • Siumoux [siu-MÅÅ]
 • Turghar [turrhar]
 • Ranoborg [ranåbårj]
 • Quislamayé [kuisla-MA-JEE]
 • Mislaz [mis-LAAZ]
 • Himac [himack]

Städer i Bromtan (allmänt i Flodlandet/i Bromtan):

 • Tuén [tuee]/[tuuen]
 • Samalyé [samal-JEE]/[SAMM-alj]
 • Darmaugh [dar-MÅÅ] med franskt skorrande R /[dar-MAA-ugg]
 • Bramléva [BRAM-levaa] med franskt skorrande R /[bram-LEE-va]

Övriga städer utanför Flodländerna:

 • Manderon [manderån]
 • Randeron [randerån]
 • Luthan [LUU-than] med engelskt th, t.ex. såsom i "thing"
 • Kyiborg [KYY-bårj]
 • Niderwidd [NII-dä-VIDD]
 • Isind [isind]
 • Libry [LII-bry]
 • Krell [krell]
Foto