Allmännt

Spelvärlden är mycket lik vår egen. Allt vi kan läsa i historieböckerna har också hänt i spelvärlden, även om vissa saker kanske hänt av andra orsaker eller på andra sätt än det vi känner till. Spelvärldens Finland är som Finland är idag men befolkningen är större, maktmaskineriet effektivare, tekniken mer utvecklad och brottslingarna bättre organiserade.

I spelvärlden kommer allehanda sagoväsen till liv. Sådana sagoväsen är till exempel vampyrer. Den vanliga människan (eller lönnmördaren) känner dock inte till dessa annat än genom fiktion och film såsom Bram Stokers Dracula, Van Helsing eller dylikt. Som vi lärt oss genom att läsa och se berättelser om vampyrer och andra monster så vet vi att varje berättelse har sin egen version, och samma sak gäller för människorna i spelvärlden: de kan tro att vampyrer eller alver ser ut och beter sig på ett visst sätt medan sanningen kanske är något helt annat. Hur som helst finns de där i bakgrunden utan att människorna ser dem (annat än i sagorna).

Foto