Lönnmördargillet

Undre världen består av en hel del olika brottslingar, från enkla småbanditer till knarklangare och mördare. Bland alla dessa utgör lönnmördarna en speciell grupp. De är få till antalet men mycket välorganiserade och man nämner dem med respekt och rädsla. Att anlita en lönnmördare är ingen liten sak, man menar alltid allvar med det och efter att man fört ett uppdrag till dem är det nästan omöjligt att dra det tillbaka, om man inte är villig att betala stora summor för det eller själv mista livet.

Som lönnmördare lever man ett dubbelliv. Å ena sidan är man en respekterad medlem av samhället, å andra sidan är man en kallsint mördare med mycket varierande arbetstider. Det är väl betalt att jobba som lönnmördare och är man riktigt skicklig behöver man knappast något annat jobb.

Lönnmördargillets organisation

Lönnmördarna i Finland är indelade i fem loger som följer geografiska områden. Dessa är:

  • Södra Finland, Helsingforslogen
  • Åbo och Åland, Åbologen
  • Österbotten, Vasalogen
  • Östra Finland, Olofsborglogen
  • Norra Finland, Rovanniemilogen

Varje loge leds av en Talare. Direkt underställd Talaren är Viskaren, som kan ses som Talarens personliga lönnmördare. Talarna och Viskarna för alla loger utgör Rådet som leds av Mästaren. Rådet är organisationens högsta styrande organ.

Då en Mästare omkommer väljer Rådet en ny Mästare bland Talarna. Talare blir man genom att först ha varit Viskare och sedan upphöjas till Talare antingen genom att den förre Talare dör eller om Talaren blir ny Mästare. Som Talare har man rätt att själv välja sin Viskare och vid behov avsätta denna (vilket i praktiken nästan alltid innebär att Talaren eller någon annan mördar den förre Viskaren).

Det finns sju grader i organisationen. De sju graderna har relevans eftersom de långt bestämmer hur mycket man vet om organisationen som sådan och de bestämmer också hur väl man känner de andra medlemmarna.

0.0 Dråpare En person som utfört ett mord som uppmärksammats av organisationen. Dråparen kontaktas mer eller mindre personligen av Talaren, för logen inom vilkens geografiska område mordet skett, och erbjuds en möjlighet att bli medlem i organisationen. Initieringsriten går ut på att Dråparen utför ett beställningsmord med ett angivet vapen. Ingen kunskap om organisationens uppbyggnad eller andra medlemmars identitet.

1.0 Mördare Som Mördare tar man emot mindre viktiga uppdrag men har ingen personlig kontakt till logen. Istället får man på olika sätt bud om uppdragen. Ingen kunskap om organisationens uppbyggnad eller andra medlemmars identitet.

2.0 Lönnmördare Då man når graden av Lönnmördare (efter att Talaren anser en vara färdig att avancera) får man tillträde till logen. Där har man möjlighet att träffa andra medlemmar. Man tar order från Avrättarna. Man känner till identiteten hos andra Lönnmördare och hos Avrättare.

3.0 Avrättare Den högsta graden inom väggarna för logen. Man får en del administrativt ansvar för ärenden som gäller logemedlemmar. Man känner till logens struktur och identiteten på logemedlemmar av samma och lägre grad.

4.0 Viskare Som Viskare är man direkt underställd Talaren och medlem i Rådet. Man har yttranderätt i Rådet men inte rösträtt. Fullständig kunskap om logen och dess medlemmar.

5.0 Talare Talaren är ledare för sin loge och har otvivelaktig makt där. Talaren är Rådsmedlem med yttrande- och rösträtt. Talarna tar order enbart av Mästaren. Fullständig kunskap om rådet samt om logen och dess medlemmar.

6.0 Mästare Rådets ledare och organisationens förgrundsgestalt. Det är till Mästaren som klienter vänder sig då de vill ha ett beställningsmord utfört och Mästaren för sedan informationen vidare till respektive loge. Fullständig kunskap om Rådet, logerna och medlemmarna.

Att bli en lönnmördare

Vem som helst blir inte en lönnmördare och man kan inte fylla i en arbetsansökan och skicka in den till gillet. Man kan bli inbjuden i gillet om man utför ett mord som kommer gillet till kännedom och som på något sätt väcker dess uppmärksamhet. Om gillet då anser en värdig ett medlemskap tar de kontakt (personen kallas då Dråpare), dock inte personligen utan genom att lämna ett meddelande, t.ex. ett kuvert med instruktioner fastsatt någonstans i ens hem (som på väggen, i soffbordet...). Kuvertet innehåller order om ett beställningsmord som personen i fråga antingen kan välja att ignorera eller utföra. Väljer man att utföra mordet på angivet sätt och lyckas med det så har man genomfört sin initiering och blir en medlem i organisationen, en Mördare.

Gillets regler

Reglerna är gillets lag och följs till punkt och pricka. Den som bryter mot dem straffas mycket hårt och det är ovanligt att komma undan med livet i behåll.

  1. Var diskret i dina göromål.
  2. Förråd inte gillet eller dess hemligheter.
  3. Vägra aldrig att lyda eller utföra en order från en medlem av högre rang.
  4. Stjäl inte av andra medlemmar.
  5. Döda aldrig andra medlemmar.

Förstås måste man ju minnas det gamla talesättet "nöden har ingen lag". Detta gäller även här. Om det uppstår problem i en loge och Rådet misstänker att någon kan ha infiltrerat logen så kan beslut tas om att logen skall Renas. Reningen, eller Reningsriten, går ut på att alla logens medlemmar utom Talaren och Viskaren elimineras och man hoppas således att även infiltratören stryker med. Reningsritualen utförs helt och hållet inom logen, så att det vanligtvis är Viskaren som står för dådet, på Talarens order.

Gruppspecifika texter kommer att skcickas ut till berörda spelare.

Foto