Om lajvkampanjen

Frostkväden är en lajvkampanj som äger rum i landet Dandára, där man så långt någon minns har levt i tron på Jordmodern och Hennes väsen. På senare tid har dock fler och fler människor från Tharien, landet i öst, fått ett intresse för Dandára. De kallar sig inkvisitörer och talar om tre gudar, och de förkastar Jordmodern och väsena. I början tog ingen förnuftig människa dem på allvar, men med tiden har de börjat göra skillnad. På det stora hela har inte mycket förändrats under det dryga året som gått i dessa tecken, men varje gång en thar drar förbi lägger han sin prägel på samhället. Nya tankar tränger trögt in ett sinne som är vant med ett visst sorts tänkade sedan generationer tillbaka, men givet tillräckligt med tid kan vatten tränga igenom sten.

Lajvens fokus ligger på dandárernas liv och hur detta kan komma att förändras med inkvisitionens framfart. För de dandárer som börjar erkänna problemet finns det mer än tharer att tänka på: hur reagerar väsena på allt detta? De lever sina egna liv i Dandáras skogar, gömda från människors blickar, men dandárerna vet att de finns där och vet att akta på dem. Ingen vettig människa går direkt upp emot "de magiska". Trots folkets övertygelser är förändringens ström stark i Dandára i dessa tider. Hur den skiftar, det är upp till spelarna!

Midmörkrets Väsen (2007) var förlagt till det lilla värdshuset Wegskelet i Dandára under midmörkrets tid – årets mörkaste natt, då skogens väsen rörde sig i husknutarna och alla människor som visste sitt eget väl såg noga till att ha fyra väggar mellan sig själv och vildmarken. Den blandade skara som av olika orsaker hittat till det ödsliga värdshuset den kvällen firade högtiden med mjöd, sånger och sagoberättande, men vad ingen av de närvarande visste var att paret som ägde Wegskelet hade en pakt med skogens väsen. Under midmörkrets och midljusets nätter skulle värdparet villa sina gäster och låta en av dem föras bort av väsen. Genom detta offer skulle Wegskelet vara fredat från väsen. Det var en nervös kväll för värdparet, men det förklädda skogsrå som de hade släppt in i sitt hus förförde en färdman som följande morgon skulle bli offret, medan de andra gästerna ovetande slumrade på värdshusloftet i efterdyningarna av midmörkrets fest.

Ur Askan I Elden (2009) äger rum ungefär ett halvt år efter händelserna i Midmörkrets Väsen. En stor skogsbrand härjar i mellersta Dandára. Många har tvingats lämna sina hem, mot ett flyktingläger som de fått höra har upprättats åt behövande. För de härjade flyktingarna innebär lägret en andningspaus efter kaoset; en möjlighet att samla tankarna och försöka se framåt, genom det askgråa nuet. Även lägrets upprätthållare, en samling thariska missionärer, har framtiden i åtanke, om än perspektivet är ett annat. Kom med och påverka framtiden – och nuet!

Hittills är sammanlagt fem lajv planerade för kampanjen. Lajven kommer sannolikt äga rum inom stort avstånd från varandra, eftersom spelledningen också gör andra lajvprojekt på olika håll.

Foto