Om lajvkampanjen

I Vargarnas Skugga är en lajvkampanj vars fjärde del ägt rum sommaren 2008. IVS-kampanjen utspelar sig i ett litet land som heter Narg. I Narg vet man inte så mycket om yttre världen och bryr sig inte heller särskilt mycket. I Narg har de tidigare regenterna, Björnaklanen störtats av Nargs andra stora klan Vargaklanen. Under dessa lever Nargborna ändå relativt oförändrat och rofullt, som bönder, jägare och andra naturnära sysslor. Men förutom dessa finns ännu den undre världen, som betydligt mer märker av hövdingaskiftet. Nargs undre värld är en plats fylld av äventyr, pengar och mjöd, men också faror, elände och ond bråd död.

IVS-kampanjen fokuserar på den undre världen och berättar deras historia, om de människor som verkligen lider under den nya hövdingen, och försöker hålla sig vid liv i skuggorna, i vargarnas skugga...

I Vargarnas Skugga - En kväll på Lyktan (2005) handlade om den lilla men för de laglösa betydelsefulla lönnkrogen Lyktan. Under kvällens gång hände det allt möjligt som det oftast gör under en krogkväll. Vad ingen visste var att krogens nya sköka var en spion för Vargaklanen och någon månad senare stormade deras män krogen, som var ett av de sista fästena för den undre världen.

I Vargarnas Skugga II - När mörkret faller (2005) tog plats på en avsides gård djupt inne i Nargs skogar, där Tjuvgillet samlats för att hantera den kris som uppstått. Nyheten om Lyktans upptäckande blandas med katastrofen att någon förrått Tjuvgillets råd åt Vargarna och mördat två av rådsmedlemmarna. Desperat försöker man ena det skärrade gillet, men det slutar i ett blodbad och Tjuvgillet går mot sin undergång.

I Vargarnas Skugga III - Prologen (2006) återvände till Lyktan men var samtidigt en tillbakablick på tiden innan klanskiftet. Fem år innan de nuvarande händelserna upplever värdshuset sång, skratt och gott mjöd. Pengar bytte ägare många gånger och ingen kunde väl då ha trott vad som komma skulle.

I Vargarnas Skugga IV - Spillror i havet (2008) återvände återigen till nutiden. Under tiderna efter Tjuvgillets undergång faller resten av den undre världen systematiskt sönder och Vargaklanen triumferar. De sista spillrorna flyr till en liten ö, för att därifrån börja bygga upp en ny framtid. Ön delas dock av två andra folkslag - skogsfolket Kenoi och strandsatta sjörövare kallade Dheraier. De tre kulturerna krockar, men förutom några sammandrabbningar klarar de av att leva tillsammans. Måhända skulle undre världens flyktingar varit mindre villiga att slå rot på ön om de vetat att Vargarnas ledare Lupa var död...

Lajvkampanjen har avslutats och inga fler lajv är planerade till den.

Foto