Lagar och rättssystemet i Narg

Detta är en av de områden där störst förändringar sker med ett klanbyte, och det är alltid hit man går först, som för att visa vem som bestämmer. Just nu lyder Narg under ett mycket ungt Vargastyre och nya lagar är skrivna och ett sammandrag följer här, samt förklaringar och noteringar.

Brott & Straff

Stöld

Handen och alla dess fingrar bryts, och förbinds, så att fingrarna läker dåligt och fel och handen blir obrukbar. Ett synligt tecken på vem som ertappats som tjuv.

Mord

Befinns man skyldig till en annan persons död (man är inte skyldig om det anses ha skett i misstag), blir man mördarmärkt. Detta innebär att man med kniv ristar ett kryss och en cirkel runt i personens panna, och sedan sätter man sot på såret. Märket kommer att synas för resten av personens liv. Efter det tas personens ägodelar och kläder och den dömde skickas ut i skogen. På det viset får gudarna bestämma dennas öde. Ingen by och ingen stad tar dock emot en mördarmärkt. De flesta dör ganska snart, några överlever som eremiter i skogen.

Värt att notera är att det finns de som lyckas återvända till samhället genom att täcka pannan, exempelvis med en duk. Detta är dock inget lätt liv, att ständigt vara på sin vakt och hålla sin förbannelse dold. Det är aningen lättare i städerna, eftersom man inte bryr sig om andra än sig själv där. I den undre världen är det t.o.m. accepterat med ett sådant märke, man blir inte avvisad. Dock har man där den lägsta status man kan uppnå, eftersom man mördat och blivit fast för det. Ingen är så föraktad och smutskastad som den mördarmärkte och dyker en sådan upp på en lönnkrog är det stor munterhet hela kvällen.

Lagen tar upp många olika grader av mord, som ska bedömas olika hårt, men det har sedan länge övergetts och nu råder endast det sunda förnuftet vid byns domar.

Lurendrejeri

Under denna kategori faller allt från att ha låtsats vara en annan person, eller lurat folk i affärer till att fuska i penningspel. Det blir ett brott när man gör det i vinstsyfte, att skoja med någon är inte olagligt. Straffet för detta är i byn fråntagande av personens ägodelar till det värde han har lurat till sig, i staden betalar han en summa pengar som man anser motsvarar den skada han åstadkommit.

Lögn

Allvarliga lögner som har skadat en eller flera personer eller en hel by, bestraffas med att tungan skärs i två delar, som på en orm. Nu finns det ju självklart skillnad på lögn och lögn, och lagen har ett mycket invecklat system för hur allvarliga olika lögner är och hur de ska bedömas. Men även här struntar man i praktiken i paragraferna och låter förnuftet råda.

Gudaförnekan

Det finns även en gammal lag som berättar om ett förbud mot att förneka de fyra gudarna som skapat världen. Straffet för detta är döden genom stening. Denna lag är dock sedan länge bortglömd, men inte för att folk skulle förneka gudarna utan tvärtom, för att ingen gjorde det. Denna lag härstammar från en tid då Vargarna styrde och hade tagit modell av andra länders lagstiftning, men denna lag hade ingen betydelse eftersom det inte finns mer än en religion i Narg och gudarna inte är en trossak, utan ett faktum.

Röveri och kidnappning

För handelsmän i Narg har rövare alltid varit orsak till stora problem och oro. För att frakta sina varor så snabbt som möjligt utnyttjar de gärna mindre, kortare vägar. Problemet är att dessa ofta går rakt igenom någon skog eller på annat sätt genom platser som är idealiska för bakhåll. Straffet för den som blir fast för att ha attackerat följen eller rövat bort ägodelar eller människor är att föras till Ön, kallad så i undre världen och uttalad med fruktan och respekt, utan någon mat eller redskap och försöka överleva där fem år, varefter de hämtas tillbaka om de fortfarande lever. Dock blir rövare sällan fast och därför har Ön ett mycket litet invånarantal.

Smuggling

Vargaklanen har ett speciellt hat mot just smugglare och därför är straffet speciellt grymt mot de som blir fast för det. Deras skepp bränns ner och de själva tvingas inta ett gift, Smuggeldom, som bryter ner deras hjärna mycket snabbt, och de lever resten av sina liv som apatiska idioter. Alla i undre världen har stor sympati med den dömde. Ser man en sådan på en krog bjuds denna på många stop mjöd.

Foto