De Nyckfulla Nio

Arkás nio döttrar spelar en viss roll i dyrkandet av havsgudinnan. De kan ses som en motsvarighet till vår världs helgon, musor eller änglar (även om Nargborna inte använder eller ens skulle förstå någon av dessa benämningar). De Nio är helgon i den bemärkelsen att man genom dem kan tillbe Arká. De står alla för vissa aspekter av sin mors personlighet och verksamhet. Liknelsen med musorna kommer sig av att De Nio kan inspirera sina tillbedjare. De kan skänka idéer, möjligheter och ge ork. Tack vare sin uppgift som budbärare är De Nio även som änglar. Arká skickar dem med bud och uppdrag. I vissa versioner av Gudaberättelsen om Arkás besök i Hendors boning så är det till exempel Savika som klär ut sig till örn i stället för Arká. De Nios existens gör ändå inte att Arká har någon sorts fördel framför de andra gudarna. De är alla fyra likvärdiga.

De flesta Nargbor känner till De Nios existens, men många känner inte till mer än så. De förekommer inte i så många av de vanligare Gudaberättelserna. I Hendors bok står det förstås att läsa om dem och dessutom känner nog alla i under världen till åtminstone någon av dem.

En kortfattad beskrivning av De Nio, i åldersordning:

Magna är den äldsta av systrarna. Hon är den upproriska och temperamentsfulla. Hennes uppgift är kaos och storm. Hon krossar skepp mot klippor och leder dem till livsfarliga grund. Magna brukar beskrivas som en rödhårig uppenbarelse med gnistrande, sprakande ögon. Många vrakplundrare ärar henne för att hon ser till att de har vrak att plundra.

Dimea är den dunklaste av De Nio. Ljudlöst tar hon sig fram i vattnet och ljudlöst gör hon hål i skroven på skepp och båtar. Att se sjöfararnas skräck och smärta då de dör är Dimeas högsta nöje. Hon brukar beskrivas som en skugga, med svart hår och svarta ögon och mörkgrå, matt fiskstjärt. Dimea är lönnmördarnas beskyddarinna och de tillber henne hängivet. Hon spelar en viktig roll i berättelsen om hur lönnmördargillet kom till.

Adéli är en förförisk varelse. Hon anses vara den vackraste av De Nio och bländar varje människa med sitt anlete. Det finns en Gudaberättelse om hur Adéli förför Gart. Han kan inte tänka på annat än den vackra Adéli, långt där nere i havet och han låter sin sol vara uppe mycket länge, hela dagen och närapå hela natten också (detta är Nargbornas förklaring på sommarsolstånd). Tillsist blir både Arká och Hendor så irriterade på detta att de bit för bit tvingar Gart att göra dagarna kortare (Det blir höst, och slutligen vinter). Adéli ses ofta som skökornas och skökarnas beskyddarinna.

Vida är musikalisk och full av energi. Med sina vilda flöjttoner lockar hon sjöfarare på grund. Hon tycker om att spela människor och gudar spratt och det finns flera Gudaberättelser där hon spelar en mindre roll, ofta som humoristiskt inslag, men även som pådrivande faktor, fast i skymundan. Vida är underhållarnas beskyddarinna.

Krín har mer hav i sig än sina systrar. Hennes ögon är som havsdjupet och hennes hår är som havsgräs. Krín är smugglarnas och andra sjöfarares beskyddarinna. Hon kan tygla sina systrar och låta resande passera Arkás klippor ostört.

Gerin är handelns och köpslåendets beskyddarinna. Hon har sitt långa blonda hår uppsatt i en fläta och de blå ögonen strålar. För varje god affär hon gör flätar hon in en pärla i sitt hår.

Savika sägs vara flink i fingrarna och rapp i käften. Hon beskrivs som tanig och utmärglad men ändå otroligt vacker. Hon är duktig på att ljuga, på att förställa sig och på att låtsas. Medan hennes tal förvirrar åhöraren tar hon dennas alla egendomar. Tjuvar, men även svindlare och utpressare kan få sitt beskydd av Savika, men eftersom den förstnämda grupperingen föredrar att tillbe Arká direkt så är Savika något bortglömd.

Naima är mystik. Väldigt få människor känner till hennes namn och egentligen ingen tillber henne. Naima har hand om spådom och gifter. Det är högst antagligen hon som förekommer i några Gudaberättelser där ett mystiskt kvinnoväsen ger sjöfarande råd. Dessa råd är alltid tvetydiga och svårtolkade.

Fylgia är den yngsta av systrarna och även den mildaste. Hon ser till det som lever i havet och de som lever av havet. Fiskare brukar ofta tillbe Fylgia, tack vare hennes mildhet. Det sägs att när havet är totalt blankt så kan man få se hennes späda ansikte och hennes böljande svarta hår i vattenytan, som en svag reflektion.

Foto