Musik i Narg

Nargs musiktradition är gammal och de flesta sånger finns i så många olika versioner att ingen känner till dem alla. Bland Nargs mångtaliga bondebefolkning lever musiktraditionen stark. Här finns sånger och visor för såväl vardag som fest. Sångernas innehåll berör ofta det vardagliga och kända, naturen, arbetet, byafester, och familjen. Gudarna och övernaturligt oknytt kan också återfinnas i en del sångtexter. Formen på musiken varierar något från byggd till byggd, men det som förekommer är sång utan eller med ett fåtal instrument, gärna med en försångare. Stämsång är ovanligt, men mycket simpla bordunstämmor sjungs gärna av de som kan. Instrument som gärna används är flöjter, mungigor och rytminstrument så som trummor och skallror.

Sångerna går i arv i generation efter generation. Vandrande underhållare är ett välkommet inslag i byalivet och kan erbjuda ett stort utbud av sånger och en chans att lära sig några nya visor. Då varken texter eller melodier nedtecknas så förändras och förvrängs de hela tiden. Underhållare kan ofta flera olika versioner av samma sång. Att sätta in nya texter på gamla melodier är också vanligt. En melodi hör inte till en speciell sång utan det är fritt fram för vem som helst att använda melodierna till egna texter.

Sångtraditionerna i städerna liknar dem ute på landsbyggden. En ny sång genre har dock uppkommit här, nämligen de fräcka, elaka visorna. Man sjunger om pilska bondpigor, druckna bagarmästare, klumpiga smedslärlingar, lata stadsvakter, giriga köpmän och fjolliga hövdingafränder. Den här sortens hånande kan alla i samhället råka ut för, den lägsta tjänaren, såväl som klanernas hövdingar. En annan sak som också skiljer städernas sångtradition från landsbyggdens är att många underhållare och barder är bosatta i städerna. De är en naturlig del av stadsbilden och ett självklart inslag på festligheter. Man låter dessa stå för en stor del av sångerna istället för att sjunga själv.

I den undre världen är städernas nidingsvisor vanliga. Dryckesvisor och skrytvisor är omtyckta. Tjuvar och annat pack som växt upp på landsbyggden sjunger gärna sin barndoms sånger då tillfälle ges.

Om du tycker om att sjunga så öva för all del in en repertoar som du tycker passar din roll. Frossa bland sångerna i Visboken. De flesta av sångerna går bra att använda även om många kan behöva modifieras något. Tänk till exempel på att religionen är annorlunda och att giftermål inte praktiseras i Narg.

Foto