Prisjägarna

Historia

Man kan väl säga att de första brottslingarna kom med de första lagarna. Som en snar följd av detta ville man ha fast de som brutit mot lagen och därför uppkom prisjägaren inte långt efter brottslingen. Deras metoder har förändrats under åren men principen är den samma, att mot pengar hitta sitt mål och handla enligt order. Uttrycket "Levande eller död" är en envis uppfattning sammankopplad med dem, men helt falsk, eftersom de flesta prisjägare i så fall skulle välja att döda sitt mål, det är ju mycket enklare att endast hämta huvudet på förbrytaren än hela personen vid full hälsa. Efter en tid började systemet spåra ur när prisjägare började användas för att finna och utpressa eller mörda människor som lagligt sett var oskyldiga. Lönnmördargillet var vid det laget redan etablerat och organiserat, och protesterade nu vilt mot att jägarna inkräktade på deras yrkesområde och prisjägare började dö till höger och vänster på de mest bisarra sätt. Ett av de mest kända morden från denna tid, t.o.m. mer känt än de mord som sker kring tronen lite nu och då i historien, är mordet på greve Fangaar, en legendarisk prisjägare. Hans kropp hittades en morgon flådd i sängen och huden hängde i sängtaket som draperier.

Detta raseri tvingade prisjägarna att gå samman mot lönnmördarna och ett fruktansvärt "gillekrig" bröt ut. "Gillekrig" därför att jägarna inte hade något gille och egentligen inte var organiserade, men trots detta kunde kämpa väl emot och fick faktiskt vapenstillestånd. Detta antas ha berott på att även om lönnmördarna var skickligare att döda så var jägarna starkare i regelrätt man-mot-manstrid. Efter detta bildades prisjägargillet där man slog fast vissa förhållningsregler som skulle se till att samma sak inte skulle ske i framtiden. Jägargillet har dock aldrig varit nån stor organisation och har inte så stor betydelse för prisjägarnas vardag. Det har dock hänt, oftast då det varit krig, att gillet samlats för att diskutera situationen, där man alltid kommit fram till att hålla sig undan hetluften, eftersom inga lagar gäller i krig och prisjägarnas gränser för vad som kan tillåtas som mål eller inte var otydliga. Men när det från klanhövdinnan själv kom begäran om att se alla rövarband ur leken, samlades gillet och man kom fram till vilka som skulle få vara med i de trupper som sändes ut för att söka igenom alla rövarskogar utan och innan.

Under den utrensning av Undre världen vilken Vargaklanens ledare Lupa satte igång gick i stort sett alla prisjägare i Narg över till klanens sida.

Mentalitet

Prisjägare är väldigt individuella varelser som skyr resesällskap. De arbetar oftast ensamma eftersom de har en stark, i vissa fall för stark, tro på sig själva. Tvingas de arbeta i grupp blir det lätt irritation och ovilja att sälla sig till någon annans order. De är disciplinerade och noggranna, precisa och mycket ståndaktiga. Stolta som de är anser de sig vara bättre än alla andra prisjägare.

En prisjägares uppgift är alltså att jaga fast det mål som han fått i uppdrag att göra, mot ett pris. Det behöver inte vara endast brottslingar, utan även rovdjur som ställer till skräck för ortsbefolkningen. Till gränsfallen hör de personer som inte helt säkert är brottslingar, men det är ofta helt upp till jägaren att godta uppdraget. Det är detta som gillet vill sätta klara ramar för, vad som är godtagbart för en prisjägare så att de inte blir simpla rövare. Inte heller vill gillet att jägarna ska blanda sig in i politiken och när luften går het i toppen ligger jägarna lågt, och undviker jobberbjudanden från det hållet som ju oftast bara betyder en sak. Men någon laglig institution är prisjägarna och deras gille inte, trots att deras yrke är mycket sammanflätat med lagen.

Prisjägargillet räknas också till de mer ljusskygga gillena, och jämfört med dem är detta gille ett mycket litet och obetydligt gille, som inte har någon större betydelse för prisjägarna. Själva prisjägaryrket är ganska sällsynt. Det finns överhuvudtaget inte så många utövare av detta yrke, och de som finns håller sig för sig själva, individualister som de är.

Foto