Erimas tjuvgille

Det största och egentligen det enda riktiga tjuvgillet i Narg. De andra tjuvgillena är mest bara små grupper av småtjuvar som samlat ihop sig, de saknar den organisation och ordning som Erimas tjuvgille har.

Från att från början ”bara” kontrollerat Erimas undre värld kontrollerar de numera nästan alla större städer. För en tjuv som inte tillhör Tjuvgillet är det mycket farligt att på eget bevåg vittja fickor i någon av dessa städer. Ofta leder det till döden, och ens sista syn är ofta en av De Svurna. Detta är en mycket stor orsak till varför många gör allt för att slippa med i gillet. Vem som helst slipper dock inte. För att hålla standarden upp ordnas intagningsprov, praktiska sådana. Svårighetsgraden på proven varierar, beroende på vilket humör Rådet är på.

Då man väl kommit in i Tjuvgillet skall man betala 6 guldmynt vartannat månvarv. Det enda man får för denna pengasumma är rätten att stjäla i städerna som kontrolleras av Tjuvgillet utan att få De Svurna efter sig. Det är allt. Man får inget skydd.

Rådet

Tjuvgillet har inte en ledare, utan tre. Tillsammans bildar de det s.k Rådet. Rådsmedlemmarnas kön spelar ingen roll. Det viktiga är att Rådet måste bestå av en ung, en äldre och en gammal. Detta för att balansera Rådet. Den unges idér, den äldres sans och den gamles erfarenhet och visdom. Då den gamle dör ”flyttas” den äldre upp på den avlidnes plats, den unge tar den äldres plats. Sedan kallar man in till Stormöte, där en ny rådsmedlem väljs. Varje sada får ställa upp med en kandidat. En Övertjuv kan inte väljas in i Rådet. Av alla kandidater väljer Rådet ut tre stycken. Sedan får Undertjuvarna, samt Övertjuvarna, rösta mellan dem. Mycket sällan, för att inte säga aldrig, brukar samtliga överleva. Mutorna är många och utan allianser klarar man sig inte.

Detta system motsätter sig många, eftersom åldern i Rådet kan variera stort. En gång i Tjuvgillets historia gick det till och med så långt att den äldsta i Rådet var endast 20 år gammal. Såna slags Råd har dock en tendens att vara mycket kortlivade. Ofta kommer samtliga i Rådet till mötes en snabb och misstänksam död. När detta händer samlas alla tjuvar av Tjuvgillet som råkat vara inom en tre dagars radie från Erima för att välja nya rådsmedlemmar, denna gång i de passande åldrarna Även de som inte tagits upp av någon sada. Detta val kan hålla på i flera veckor och dödsfall hör inte till ovanligheterna.

De Svurna

Rådet är allsmäktigt. Fattar alla beslut m.m. De är den dömande makten. Sedan har de sina speciellt utvalda som ser till att besluten verkställs. De är 6 stycken och kallas De Svurna. De är svurna att lyda Rådets minsta befallning. De Svurna är Nargs mest fruktade yrkesmördare. Är man skyldig till något och ser en Svuren springer man. Även ibland bara för säkerhets skull. Då de är på uppdrag bär de kläder som bara visar deras ögon, ser man nån av De Svurna klädd så stannar man nog inte kvar på stället...

Ord som förlåtelse och barmhärtighet finns inte i deras ordförråd.

De sju sadorna:

En gång för länge sedan var det 10 tjuvar i Erima som bestämde sig för att gå ihop i ett gille, Tjuvgillet. De ansåg att ordning borde skapas bland Erimas tjuvar. Deras namn var Snottra, Ynja, Celdin, Tinna, Karo, Erinja, Sile, Tor, Terrak och Kovo. De bestämde att gillet skulles ledas av tre stycken. En ung, en äldre och en åldrad. Den yngsta, Tinna, och den äldsta Tor, valdes därför automatiskt in i vad de kallade Rådet. Bland de övriga röstades Kovo fram att bli den tredje rådsmedlemmen.

De resterande sju bildade varsin s.k. sada. (Ungefär som nutida partier i Riksdagen) Till att börja med togs bara tjuvar ur den egna släkten in i en sada. Ex. Snottra tog med sin bror och dennes barn. Men ganska snart stod det klart att om man skulle ta med även utomstående så skulle det gynna Tjuvgillet, meningen med Tjuvgillet var ju trots allt att förena Erimas tjuvar. De sju fick titeln Övertjuvar, och de ledde sina respektive sador. Titeln (och makten) ärvs av Övertjuvens barn. Har Övertjuven många barn är det han/hon själv som bestämmer till vilket barn titeln skall komma.

Är man medlem i en sada kallas man Undertjuv. Att vara med i en sada innebär skydd, information och i viss mån chans att påverka. För detta betalar man dock en summa, 6 guldmynt vartannat månvarv. Av dessa pengar, som Övertjuvens hantlangare samlar in, går hälften vidare till Rådet.

För att bli upptagen i en sada krävs att man utmärker sig. Det är Övertjuven själv som bestämmer vilken tjuv som skall upptas. Inga prov ordnas, här är det ditt rykte som gäller.

Det är inte hedervärt att byta sada. Gör man det så kan ens liv vara i fara, eftersom de enskilda sadorna har sina egna hemligheter och knep som de inte vill att skall komma ut.

Blir man utkastad ur sin saga är det nästan omöjligt att bli upptagen i en annan. Rykten sprids så snabbt i Tjuvgillet.

De tre mäktigaste sadorna är Snottrasad, Karosad och Ynjasad.

Ynjasad

Är den största sadan. Deras nuvarande ledare heter Smi, och är en gammal räv i spelet. Under hans tid som Övertjuv har Ynjasad blomstrat. Han är högt älskad av Ynjasads anhängare. Smi var den första någonsin med att bli Övertjuv utan att vara barn till den förgående Övertjuven. Den förra Övertjuven var ofruktsam och fick aldrig något barn, när hon dog blev det kaos i sadan. Smi blev den som naturligt höll i trådarna. Han mera gled in i rollen som Övertjuv än blev vald. Men tillsist blev det en sådan självklarthet att ingen ifrågasatte saken.

Ynjasad består, till mesta del, av glada människor som vill njuta av livet. Sadan går även under namnet som Suparsadan. De tar nästan alltid emot nya tjuvar med öppna armar, vilket har lett till att Ynjasad är den största, men kanske inte den bästa sadan.

Snottrasad

Är mäktigaste sadan. Deras nuvarande ledare heter, liksom sadans grundare, Snottra. Snottra är 25 år gammal, men mycket erfaren. Hennes far, Settre, var en mycket bra läromästare och lärde sin dotter alla knepen som gör en bra Övertjuv. När Snottra var endast 10 år gammal började hon misstänka att hennes far hade bestämt sig för att ge Övertjuvstiteln till hennes storebror. För att förhindra denna, enligt henne själv, katastrof förgiftade hon brodern. Endast 10 år gammal.

Detta är annars ett utmärkt exempel på Snottrasads tankesätt och agerande.

Det är ytterst svårt att bli upptagen i Snottrasad.

Bland de andra tjuvarna anses Snottrasad vara en bunt elaka, egocentriska och ständigt fifflandes personer. Detta är inte allt för långt ifrån sanningen. Men du hittar nog inte mer lojala sadaanhängare än Snottrasads. De skulle göra vad som helst för sin Övertjuv.

Karosad

Deras nuvarande ledare är den hetsiga ynglingen Kovo, endast 18 år gammal. Kovo är den typiske anhängaren till Karosad; hetsig och våldsbenägen, med kort stubin. Karosads anhängare kan sällan hålla sams. Intrigerna är många, och medlemmarna kan aldrig gå säkra.

Karosad är, trots detta, en sada som har ganska mycket att säga till om.

Silesad

En mycket religiös och skrockfull sada. Trogna tillbedjare av Arká, och andra gudar. Är inte så omtyckta av de andra sadorna. Men har ofta haft representant i Rådet, mycket på grund av hur lättmanipulerade de är.

Den nuvarande Övertjuven är den mycket religiösa Ask.

Erinjasad

Erinja var Ynjas äldre syster och det var hon som tog initiativet till att samla ihop de tio tjuvarna för att bilda Erimas tjuvgille. Erinja var en mycket smart kvinna och hon studerade och läste mycket. Hon närde dessurom ett starkt hat mot adeln vilket stärktes då hennes äldsta son blev fast för fickstöld och hängdes.

Trots att Erinja och Ynja var så olika så stod de två systrarna varandra mycket nära och så gör även deras sador än idag.

Erinjasads medlemmar föraktar Celdinsad för att dessa ofta försöker spela adliga (och för att vissa till och med är förlupna adelsmän och -kvinnor). Sadan är också den enda som inte bryr sig om klanbytet särskilt mycket. De tycker inte att bara Vargarna ska bort utan att Narg borde befrias från all adel.

Den nuvarande övertjuven Anja, har inte ärvt något av sin anmoders intelligens. Hon är bara en marionett, en galionsfigur. Den som egentligen styr sadan är Anjas närmaste, Grip.

Celdinsad

Celdin var en oäkta son till en rövare och en förlupen adelsdam. Modern lärde honom ända från barnsben allt han behövde veta för att passa in i ett adligt sällskap, medan fadern lärde honom allt om den undre världen och hur man skulle aktera för att klara sig där. Det faktum att Celdin dessutom hade goda skådespelartalanger gjorde honom till en social kameleont. Han kunde obemärkt smälta in i vilken samhällsklass som helst och charma en intet ont anande person och innan denne visste ordet av försvinna obemärkt med personens värdesaker. Innan hans död var han vida (ö)känd för dessa egenskaper. Han hade många namn bl.a. Gentlemannatjuven, Den Maskerade och Skuggan.

Denna sadas medlemmar är ännu kända för att kunna smälta in var som helst. Behöver rådet en spion så är det någon ur denna sada de väljer. Svindlerier och bedrägerier är vanligare än direkt tjuveri. Celdinsad kommer inte alls väl överrens med Erinjasad.

Ingen gillar sadans nuvarande Övertjuv, Falarinna, på grund av hennes överlägsna sätt. Hennes far var en högt uppsatt adelsman och hon tror att dett gör henne bättre än andra.

Terraksad

Lögnaktiga och känslokalla typer, men fruktansvärt lojala mot rådet. Merparten av De Svurna kommer Från denna sada.

Terrak var en av de ivrigaste förespråkarna för att ett Råd skulle bildas då Gillet grundades.

Tekle heter den nuvarande Övertjuv.

Erímas Tjuvgilles lagar och regler

(OFF: Du får själv bestämma hur många av dessa lagar din roll vet om och följer. De som vi skrivit upp är blott en bråkdel av allt. Men de som vi anser vara viktigast. Undantag se *1.)

 • Du skola icke dräpa din broder eller syster af gillet. *1
 • Du som är upptagen i gillet har tillåtelse att utöva sitt yrke i de områden som står under gillets makt. (Alltså inte i Remly, Gamly)
 • För denna rätt betalar du 4 guld vartannat månvarv. Rådet har sina speciella uppsamlare. Betalar du inte får du möta Rådets (läs: De Svurnas) vrede.
 • Upprepad oförsiktighet straffas.
 • Du får inte gå ut ur gillet.
 • Du måste lyda order av Rådet.
 • Du får inte bära andra vapen än dolkar på officiella sammankomster.

*1 Denna lag härstammar från den dagen då Erímas Tjuvgille bildades. De tio tjuvarna hade en romantiserad bild av hur gillet skulle komma att fungera. Denna lag är dock sedan länge bortglömd och i princip ingen följer den.

Lagar som berör alla sador

 • Sadorna står under Rådets makt. Men får själv bestämma över och göra upp stadgar om sina mindre inbördes bestyr, så länge dessa inte motsäger gillets lagar.
 • De medlemmar de upptagit i sin sada måste de ge beskydd. *2
 • Medlemmarna är skyldiga att betala en avgift till Övertjuven. Avgiften ligger på 6 guld vartannat månvarv.
 • Övertjuvskapet tillfaller Övertjuvens barn av eget val. (Oftast den förstfödde)
 • Vid dödsfall av en Övertjuv utan barn tillfaller titeln Övertjuvens närmaste rådgivare.

*2 Med detta innebär bla. Att medlemmarna skall ha tillgång till en säker plats ifall de är jagade. Att sadan skall göra allt de kan för att frita en medlem som blivit tillfångatagen. Att muta diverse stadsvakter och dyl. för att göra det lättare för medlemmarna att utöva sitt yrke.

Hur går det till på ett Stormöte?

Alla i Erímas Tjuvgille är välkomna. Budet går ut till alla Övertjuvar, men inte alla väljer att komma. Vissa skickar ut någon av sina Undertjuvar för att föra sadans röst. Men inte ens alla skickar ut någon utsände alls. De mindre sadorna vet att de ändå inte har någon större chans att få in en av de sina i Rådet. Så varför, speciellt nu i dessa oroliga tider, bemöda sig att resa så långt? Nej, Stormöte är till för de mera mäktigare sadorna, helt enkelt. Officiellt heter det dock att alla är välkomna.

Alltid nu och då hittar även tjuvar till Stormöten. Mest för att de är nyfikna. Men eftersom deras röster räknas lika mycket som Under- och Övertjuvarnas så kan det vara ett ypperligt tillfälle att skapa relationer med olika sador. Eftersom budet bara går ut till Övertjuvarna så får tjuvarna oftast reda på det genom ryktesvägen.

Vem får ställa upp i valet?

Varje sada får ställa upp med två kandidater. En Övertjuv kan inte ställa upp. Sån har regeln varit ända sedan Tjuvgillets begynnelse. Vissa Övertjuvar har genom åren varit bittra på denna regel. Men de flesta accepterar den.

Av dessa kandidater väljer Rådet ut fyra stycken som de tycker skulle passa bäst. Det är mellan de här tre som valet står. Alla får rösta, även de som inte tillhör någon sada.

Hur går röstningarna till?

Eftersom mycket få i Erímas Tjuvgille kan läsa är rösterna muntliga. Rösterna tas emot av Rådet, som skriver upp och räknar dem. En efter en går alltså in dit där Rådet sitter och säger den kandidat man vill se i Rådet. Enkel majoritet räcker.

Hur snabbt börjar den nyvalda sitt ämbete?

Direkt efter att Rådet officiellt utnämnt honom/henne...