Undre världen

Narg är inget förbrytarland. Det är klart att brott inte accepteras, att det finns straff för sådana som bryter mot lagen. Men landets undre värld är inte bara väletablerad, den sitter djupt rotad i landets folksjäl. Det är helt otänkbart att tänka sig att kriminalitet inte skulle existera i Narg. Huruvida landet skulle klara sig utan exempelvis all den olagliga smugglingen är man inte ense om, den nya härskarklanen är övertygad om att det inte bara är möjligt, utan även skulle föra landet framåt på många sätt.

Den undre världen täcker ett mycket brett område, och gränserna är inte alls klara. Det är inte bara direkt brottsliga yrken som är del av den, utan även yrken och personer som anses lite skumma och tvivelaktiga till sin natur, utan att vara direkt olagliga brukar ses som en del av den undre världen. Tjuvar, rövare, pirater, smugglare, svindlare, utpressare, skökor, lönnmördare och prisjägare kan alla kallas yrken inom den undre världen. Inte bara för att det är en egen liten värld i sig, det finns både utbildning och en arbetsmarknad för allt sådant.

Någon konsekvent struktur för all skum verksamhet finns det inte i Narg. Det som däremot finns är gillen för vissa av dessa yrken. Vissa yrken behöver ingen organisation, vissa är så svårgripliga att det inte går att organisera, men det finns de som har, och vissa av dem är mycket mäktiga, inte bara inom den undre världen, utan även ute i det stora samhället. I många fall är det dessa gillen som kan driva landets utveckling och föra skeenden framåt, eftersom deras tankar oftast är de modernaste. Det är också inom gillena man hittar de maktgirigaste, slugaste och hänsynslösaste i kanske hela Narg. Både inom dessa gillen och mellan dem råder ofta stor fientlighet, girighet, misstro och rivalitet.

De skuggyrken som brukar räknas ha någon form av samarbete som ger dem någon fördel är följande, uppräknat efter hur stor makt de uppskattas ha i undre världen och i hela Narg:

1. Tjuvar

Utan tvekan det största av alla undre världens yrken, och överhuvudtaget är det så vanligt att det endast är de primära yrkena som bönder och jägarna som sysselsätter fler i Narg. Tjuvarnas gille är både det största och mäktigaste av de ljusskygga gillena. Det är dock ett väldigt invecklat system, med stora inre motsättningar och en inte alltid helt kontrollerad organisation. Trots detta omtalas gillet med mycket stor respekt och dess ledare antas vara högt uppsatta och väldigt mäktiga i samhället, mycket tack vare dess storlek.

2. Lönnmördare

Sett till antalet utövare är detta inget stort yrke, men dess gille omtalas med fruktan. Organisationen saknar helt motstycke i Narg, vad gäller kontroll över både sina medlemmar, alla utövare av yrket, de flesta mord som alls sker, och överhuvudtaget hela landet. Det har påståtts både här och var på lönnkrogar att gillet om det så ville kunde ta över och styra landet, någon vågar sig till och med på att hävda att så redan sker. Och faktum är att det inte är en omöjlig tanke, för den som skulle känna till hela gillets vidd. Men det gör ingen, eftersom gillet även tycks kontrollera vad folk vet om den.

3. Smugglare

Efter tjuvarna är smugglarna de talrikaste, och deras närvaro syns mycket tydligt i hela landet, eftersom deras varor alltid är eftertraktade, och de personer som den vanliga människan har mest kontakt med. Därför kan de anses ha stor makt, men det gäller inte deras gille. De har en organisation som ingen egentligen vet varför den existerar. Den är helt oorganiserad, har ingen betydelse för smugglingen i praktiken och saknar egentligen helt makt bland utövarna av detta bland vargaklanen mest hatade yrket, för att den förgiftat hela samhället.

4. Spioner

Om det finns någon som har mer kontroll över vad som sker i landet än lönnmördarna så är det spionerna. Men de använder inte sin information enbart för egen nytta utan säljer den vidare, vilket är vad deras yrke går ut på. Tanken att kunna leva på spioneri är inte helt gammal i Narg, även om gammal, god tjuvlyssning är det. Troligen har idén kommit utifrån. Detta innebär att inte heller deras gille är så gammalt och därför inte ännu så mäktigt som det kan komma att bli. Om deras organisation nu kan kalla gille, det är mer en central där all information passerar, yrket skulle vara mycket mer begränsat utan det. Det är ett yrke och ett gille under utveckling, men ändå välorganiserat och med ändå en viss makt över saker och ting, eftersom falsk information kan ställa till det ordentligt ibland.

5. Hälare

Gränsen mellan handelsman och hälare är mycket diffus och kanske inte är värd att söka fram i ett land som Narg. De flesta handelsmän har varor som kommit på oklara vägar, men regelrätta hälare, som helt försörjer sig på tjuv- och smuggelgods, finns det även hel del av. Hederliga handelsmän kan dock utan oro sälja sina varor överallt, medan hälarna måste ta vissa försiktighetsåtgärder. Detta har lett till att hälare har ett gott samarbete och kontakterna dem emellan är välutvecklade. De har inget egentligt gille, utan det har istället vuxit fram genom åren ett nätverk som ersatt behovet av organisation.

6. Prisjägare

På alla sätt det minsta yrket i sällskapet. Det är inte alls någon självklarhet att de nämns i detta sammanhang, många skulle nog höja ett föraktfullt ögonbryn. De är få och de har ett mycket löst sammanhållet gille, som är ganska oviktigt i deras yrke. Deras antal ger dem heller ingen nämnvärd makt. De är inte ens speciellt olagliga, tvärtom så jagar de sådana som bryter mot lagen. Men de är ändå illa omtyckta, eller kanske just därför.

Enligt storlek rangordnas yrkena såhär:

 1. Tjuvar
 2. Smugglare
 3. Spioner
 4. Hälare
 5. Lönnmördare
 6. Prisjägare

Och enligt organisation (dvs. hur organiserade de är och hur utvecklat deras gille är):

 1. Lönnmördare
 2. Tjuvar
 3. Spioner
 4. Smugglare
 5. Hälare
 6. Prisjägare

Livet i undre världen

Långt ifrån alla som sysslar med olagligheter gör det på heltid. Smugglare måste ha något annat jobb under vintern när det inte är säsong, hälare fungerar ofta också som helt vanliga handelsmän och många stjäl bara då det inte annars räcker till med pengar eller mat. Därför är många väldigt lite insatta i den verkliga undre världen, för det finns verkligen en sådan riktig värld. För de som endast har fuffens att ty sig till är denna värld mycket verklig, och mycket hård. En majoritet är uppvuxna i städer, som ju innebär ett tuffare klimat än livet i en by. En tuffare, kyligare omgivning där man inte vänder sig om en gång utan bara tänker till sitt eget bästa. Och detta avspeglas i undre världen, fast då ännu värre. Här skyr man sällan några medel för att aktivt se till sitt eget bästa och ingen annan är bättre än det. Självklart gäller inga lagar, här gäller det verkligen att vara en överlevare. Är man inte stark eller smidig, måste man vara smart, annars dukar man under. På lönnkrogar råder det en råare stämning och hela den undre världen genomsyras av misstänksamhet, av självklara orsaker.

Det är just lönnkrogarna som utgör den mest bekanta och konkreta världen för de ohederliga. Visst finns det i de riktigt stora städerna vissa stadsdelar som är tillhåll för skumma typer och gillena har ju ofta sina knutpunkter där. Men som brottsling tvingas man alltid vara på resande fot, och då är krogarna en trygghet, en fast punkt i en osäker tillvaro. När man pratar om den undre världen och undrar var den egentligen ligger, så är det just på lönnkrogarna, i gränder, övergivna ruckel i hamnen och andra mörka platser för den skuggtörstande.

Foto