Allmänt

Vad går lajven Witness ut på?

Serien består av åtta kapitel och fokuserar på en historia som berättas under och mellan kapitlen. Under historiens gång kommer deltagarna att gradvis få reda på mera om vad som håller på att ske. Bit för bit börjar de se en större helhet och historien påverkas i högsta grad av deras val och ageranden. Vissa kapitel kommer att vara mera stämningskapitel, medan andra kan fokusera mera på intrigerande och intrig-agerande. Olika kapitel kan ha olika fokus. Detta kan vara allting från skrämmande, till mystiskt, till det absurda. Vissa kanske rentav bara blir underhållande, på sitt eget vis. Lajvskrivarna reserverar åt sig artistisk frihet till rik variation och experiment.

Genre

Modernt/närhistoriskt, pervasive, skräck/övernaturlig, mysterium

Tema

Temat för denna lajvserie är att försöka bygga upp en värld som långt påminner om vår egen, men med ett övernaturligt element med. Världen är starkt inspirerad av World of Darkness-serien men är inte en copy-paste version av den. Varje enskilt kapitel kommer utöver detta att ha sina egna teman.

Vision

Att skapa en serie kapitel som är varierande i längd, intensitet och utmaning. Att i lajven ta in nya element som inte har funnits i tidigare lajv, samtidigt som vi vill skapa en skrämmande och intressant omgivning att spela i. Fokus kommer att ligga stark på att föra fram en historia som bit för bit nystas upp och blir klarare ju längre serien framskrider. Jämte historien löper parallella mindre historier, som kan ha påverkan på karaktärerna och som tillsammans med huvudhistorien skapar en mångfacetterad helhet.

Krav

Dessa lajv kommer att kräva en hel del av dem som spelar Vittnen och mindre av dem som spelar Monstrum-karaktärer. Detta främst i form av rollarbete.
De som spelar Monstrum roller kommer väldigt sällan att behöva skapa egna roller. Detta kommer spelledningen att göra, för det mesta. Spelledningen beaktar dock i mån av möjlighet monstrum-spelarnas individuella önskemål angående karaktärer
De som spelar Vittnen kommer det däremot att krävas mera av på denna punkt, främst i form av karaktärsbakgrunder, karaktärsberättelser efter varje kapitel och diskussioner om utvecklingen av karaktären med spelledningen.
Det kommer också att förekomma vissa önskemål angående klädstilar. De som spelar Vittnen skall helst inte vara svartklädda. Detta är i de flesta fall mera reserverat för NPC-karaktärer. För övrigt så är det moderna, vanliga kläder som gäller. Monstrum-karaktärer har vanligen kapitel-specifika krav på kläder, vilket meddelas monstrum-spelarna på förhand.

Foto