Kapitel VIII: Ultima Thule

Ragnarök. Världens undergång. Vid Finbulvinterns inträde - tre dagar långa som tre år - skall nöd, lidande och krig härja i människornas värld. Tecknen framträder: Tre roströda tuppar galer, och därmed förmörkas solen och jordbävningar brytar jorden samman.

Stormar piskar haven och sliter loss skeppet Nagelfar från sina fjättrar. Fiendens skaror reser sig därifrån till slag vid tusenmilaslätten Vigrid. Till Gjallarhornets kall mötas härarna och striden som följer får bergen att rämna, klyver himlen och förintar människorna och alla världens varelser. Världsträdet Yggdrasil brinner och resterna av världen sjunker i Havet.

Ur Voluspá (Völvans spådom), den äldre skriften.


Arkeologiskt storfynd i Österbotten

"Vad man tror vara ett sensationellt och unikt arkeologiskt fynd har gjorts i österbotten förra veckoslutet. Arkeologer från hela världen riktar nu blickarna mot västra Finland och det man väntar vara vår tids mest intressanta utgrävning. För att utgrävningsgruppen skall få arbeta ostörda av allmänheten hålls platsen hemlig. Källor på arkeologiska institutet i Finland har däremot låtit förstå att man redan hittat vapen, kläder och skelettdelar. Dessa är daterade till 1000 e.Kr. Än mer intressant är dock upptäckten av en kista av okänt material och ursprung, som ännu inte framgångsrikt kunnat dateras. Mer information om utgrävningarna publiceras sedan kistan är fullt uppgrävd och exaktare uppgifter om kistans ursprung och innehåll kunnat fastställas."

VBL - 16.11.2010


17. Nov 2010 Anno domini

Finally, my time has arrived. The wait will soon be over. All that has been done up to this point has been in preparation for what is to come. My atonement will at last be done and with that, the shackles of mortality will at last be shed and cast away for ever! My plan, my work and my preparations have set wheels in motion that are now inevitably leeding up to this moment in time. I am ready.

And they will all be there. Every. Last. One.

And so shall I.

W.T.

Foto