Gengångare

Dessa en gång levande människor eller djur så har blivit återuppväckta till liv genom användning av magi, eller kanske mera specifikt nekromantik. Endast magiker klarar av att väcka en kropp till liv igen. En gengångare bör man komma ihåg att är en varelse som en gång var mänsklig, eller animalisk, men som nu "lever igen".

Konsten att kunna väcka, eller skapa, gengångare så har varit känd i flere tusen år, och någonting som man ofta använde sig av, bl.a. i krigstider förr för att stärcka sina arméer med och att sätta skräck i sina motståndare när fienden inte villa falla så lätt som den borde. Efter det misslyckade experimentet med att skapa det som numera kallas vampyrer, så blev många magiker rädda för att fortsätta att använda sig av dessa ritualer, främst av rädslan att misslyckas och själv bli en vandrande död, eller någonting värre.

Det finns två sätt att väcka en gengångare, eller zombie, till liv. Det första sättet är att en magiker använder sina magiska kunskaper för att väcka en kropp tillbaka till liv. Det andra sättet är att använda ett eller flere föremål som är magiskt laddat med kraften att väcka en gengångare till liv.

Det som också gör att gengångare är så pass fruktade är det att ett bett eller ett sår orsakat från en gengångare ofta leder till en snabb död, det vill säga om de inte tar livet av dig där och då.

Idag är det endast ett fåtal magiker som vågar, vill eller har kunskapen att väcka gengångare. Dock är det ett allmänt känt koncept som de flesta magiker känner till, men på grund av riskerna som är involverade så undviker de ofta att utöva denna sorts magi.

Styrkor och svagheter:

Gengångares största styrka är att de är, i viss betydelse, döda. Detta betyder att de i stort ignorerar fysisk skada från t.ex. knytnävsslag och knivhugg. T.o.m. skott verkar inte ha någon större effekt på dem. Det enda som kan skada dem är slag eller skott mot huvudet. Ett alternativ till detta skulle vara att halshugga dem. Ifall en gengångares huvud krossas eller förstörs kommer kroppen att återgå till ett dött lik. En kropp som saknar huvud kan inte återuppväckas till liv.

En stor fördel som gengångare har att de relativit snabbt kan läka vanlig skada som de fått, t.ex. av knivhugg eller skottskador. Detta är tack vare den magi som ingjutits i dem. Utöver det så är de också relativt starka och aggressiva. De har kraften att slå igenom träväggar och dylikt material utan alltför stora problem. De blir aldrig heller trötta och behöver ingen vila. En annan fördel som de har är att de inte behöver andas mera vilket gör att de kan röra sig genom vatten och saker som gasmoln eller dylikt och fortfarande ta sig fram till sitt mål.

Deras svagheter är dock mera påtagliga. För det första så är de i besittning av en död kropp och detta gör att de kan röra sig betydligt långsammare, beroende på hur "färsk" kroppen är. Detta gör också att saker som tal och dylik finmotorik är hämmad. De är inte dumma på något sätt, bara långsammare och kanske har fått en del av sin hjärverksamhet hämmad. Detta behöver dock inte alltid vara fallet. En annan svaghet som de har är att de kan betyligt lättare gå sönder än en vanlig människa eftersom deras ben, muskler och hud är mycket mera förvittrade.

Den kanske största svaghet som de har, är att de är tvungna att lyda sin skapares order. Detta kan ibland gå emot deras egen vilja men de har helt enkelt inget val. Så länge deras skapare kommenderar dem och finns vid liv så kan de inte göra annat än lyda. Det som gör dem farliga är att de instinktivt inte vill vara tillbaka i de levandes värld och därför är deras första handling ofta att anfalla den som skapat dem, om inte skaparen befaller annorlunda. Om de inte är skapade av en person så är deras instinkt att förstöra det förmål som användes för att skapa dem. Detta innebär ofta att de attakerar personen som kontrollerar föremålet som användts.

I de färdiga rollerna som skickas ut till spelarna kommer det att stå mera specifika uppgifter om saker som personlighet, hälsonivåer, skada och dylika saker.

Relationer:

Magiker: Detta är en av de få relationer som gengångare har. Magiker är oftast gengångares skapare och det är magikern som skickar gengångaren tillbaka när magikern inte längre har behov av dem. På grund av sättet som gengångare kommer till så hatar de sina skapare. Detta hat strömmar från den känsla som gengångare får i och med att de blir återuppväckta. En känsla av att tvingas lyda och framför allt att existera igen trots att man inte vill är helt enkelt för mycket.

Fae: Detta är andra relationen som gengångare har. Det är dock väldigt sällsynt att Fae-varelser skulle skapa någonting som gengångare. Ifall så sker så är det ofta med betydligt vänligare metoder och sätt än hur magiker går tillväga, så kunde man i alla fall anta. Ofta så kommer de gengångare som blir skapade av en Fae-varelse att förhålla sig till den olika beroende på hur och varför de blivit skapade. Fae-väsen kan också överta kontrollen av gengångare, eller förvirra den, om de vill.

Övriga varelser: Gengångare känner egentligen ingenting emot andra varelser. Deras uppenbarliga illvilja att skada andra kommer från sin skapare som gett order om det och de har inget annat val än att lyda. Helst skulle gengångarna själva inte existera för det är en smärtsam existens.


» Tillbaka till Monstrumtexterna