Kapitel V: Människornas värld

Fae-väsen har alltid funnits i människornas värld. Mer i tidernas begynnelse när människan inte ännu var påtänkt, och mindre allt eftersom dess närvaro i världen gjort sig märkbar. På senare tid är det få väsen som vill korsa in i människornas värld alls, eftersom naturen blivit driven att retirera och järn finns överallt. Dessutom händer det saker i människornas värld som sätter väsendena på tå.

Det är ytterst svårt att säga vem som påverkat vem. Är det väsen som haft inverkan på människans samhällsutveckling, eller är det människan som visat modell för väsendena i Fae. Hur som helst var väsendena närmare människorna i forna tider, när människorna levde mer på jakt och naturbruk. I takt med att människan gått från tänkande att livet sker på naturens villkor, till det att människan styr naturen i vetenskapens regi, har kontakten till Fae försvagats. Numera sker Fae-möten i människornas värld ytterst sällan. Men de sker ibland.

Många seder och traditioner i människornas värld återstår. Och i dessa är fae-väsen involverade. Osedda och oupptäckta närvarar de vid speciella omständigheter. Emellanåt bidrar de också på ett sätt eller annat, endera till gagn eller menligt. Exempel på sådana väsen är keijuset, som svärmar kring begravningar. Vita keijuset vill skydda de döda och trösta de sörjande. Svarta keijuset å andra sidan vill kalasa på liken och gillar sorgen som omger dem. Vilkendera av dessa om är fler av på en begravning, kan påverka stämningen avsevärt.

Väsen är mycket olika till sin natur. Deras orsaker att ha samröre med människorna varierar därför mycket. En sak är dock säker; de är alltid trogna sin egen natur. Inget väsen är i sig varken ont eller gott. De känner helt enkelt inte till begreppet. Då de är så starkt definierade av sin natur har de emellanåt svårt att förstå andra sätt att se på samma saker. Medmänsklighet och hänsyn är sådant som inte nödvändigtvis förstås hos väsen. Vidare händer det att väsen inte själv inser vad deras handlingar innebär för människorna eller hur potent väsendenas kraft kan vara. Summa summarum; väsens inverkan kan vara farlig för människor. De menar det inte nödvändigtvis, men de är helt är bara så långt från människor att de inte förstår vad deras handlingar kan resultera i.

Emmigranter

Det händer emellanåt att fae-väsen väljer att bestående stanna i människornas värld. Orsakerna kan vara många. De kan vara efterlysta i Fae, eller söka någonting speciellt i mänskliga världen, eller helt enkelt tjäna sina härskare i Fae genom att vara deras ögon och öron i människornas järnfyllda värld.

Väsen som stannar länge i människornas värld kommer att finna att deras magiska kraft reduseras och att deras kropp blir mer och mer “tung” och fast. Magin retirerar in i deras innersta, och ingen ny magi kommer till när de sover, eftersom det helt enkelt inte flyter omkring magi på samma sätt i mänskliga världen som i Fae. Följdaktligen kan ett väsen som brukat mycket magi i mänskliga världen plötsligt finna sig tömd. Få väsen överlever psykiskt sett denna tomhet. Däremot finns det de som hittar alternativa sätt att återgenerera kraften, åtminstone delvis.

Med den nya fysiskt mer begränsade verkligheten som väsendet befinner sig i, kommer också nya krav att manifestera sig. Det handlar om mat, dryck och mera vila, men också vissa ritualer som väsendet behöver genomföra med jämna mellanrum för att inte helt förlora sig själv som individ. Vilka dessa ritualer är varierar från väsen till väsen. En Faun exempelvis kan ha ett livsviktigt mål i att ett par gånger om året tända en stor brasa och dansa kring den till tonerna av sin flöjt. Helst skall detta då efterföljas av älskog i någon form. Ifall han/hon inte utför detta, är det risk för att väsendet insjuknar i någon odefinierad sjukdom och småningom förgås. Eller bara dör på grund av saknaden efter Fae.

Vissa väsen anpassar sig dock till människornas värld bra och blir rent av framgångsrika. De träffar också emellanåt andra väsen som emmigrerat på samma sätt och bildar hemliga sällskap eller bara löst sammanbundna grupper. För djupt inne i dem saknar de alla Fae och längtar tillbaka. Och det binder dem samman.

En av de saker som är mest exotisk i människornas värld är Will Street. Denna marknad ligger direkt under Wall Street och är ett ställe dit inga människor äger tillträde. På Will Street kan man köpa vad som helst. Magiskt eller mundant. Stort eller försvinnande smått. Existerande eller sådant som kommer att bli. På Will Street kan man säkra sin lyckliga framtid eller förlora allt och bli ruinerad på allt vad framtid heter. Och i bakgrunden tickar HEDGE-indexet på.

Immigranter

Människor har genom tiderna besökt Fae. Endera genom inbjudan, kidnappning eller per blind chans. Väsendena som besökt den mänskliga världen har fascinerats av dess invånare och det har hänt att häcken släppt igenom icke-väsen.

En människa som kommer till Fae kommer under den första tiden att känna sig synnerligen överväldigad av sin omgivning och intensiteten av allt som finns där. Människan är mer fast och tung än någonting där, men kommer att påverkas av magin likaledes. Dock är det ingenting bestående. Ifall vistelsen inte blir bestående.

Ifall besökaren blir kvar i Fae en längre tid, kommer magin att börja flöda genom denne likadan som genom alla andra varelser i Fae. Det innebär att människan behöver äta mindre, sova mindre och känner sig mindre vilsekommen och olustig mot sin omgivning. De dominerande känslorna förstärks och minnen av det som varit tidigare börjar blekna. Väsenlika kroppsdrag börjar framträda och magi börjar manifestera sig. Kort sagt blir besökaren ett väsen, med allt vad det innebär.

Men det finns vissa avgörande skillnader. En immigrant kommer aldrig att vara lika magiskt stark som ett väsen, men kommer heller inte att tänka lika snävt. I immigrantens inre finns inget magiskt hjärta, men det kan finnas ett minne, ett ankare till det liv som var. En immigrant har heller inte växt upp i Fae och är följdaktligen inte inledningsvis knutet till något hus. Detta kan dock ändras efter hand beroende på sällskapet som immigranten håller sig med.

Skulle immigranten återvända till mänskliga världen kommer den långa vistelsen i Fae att ha satt sina spår. Dessa kommer den forne besökaren att känna av resten av sitt liv. Dessutom finns det magi kvar.

Ärkefiender till alla väsen

Fae-väsen är magiska varelser och i dem flödar den skapande, föränderliga livsmagiska gnistan. Myntets andra sida är Ärkefienden från världens ände. Dessa varelser som kommer från Kaos-världen är ute efter en sak; förstörelse av allt som väsendena står för. Väsen som kommer i kontakt med dessa varelser kommer att göra sitt yttersta för att endera bekämpa dem eller fly. Det kan aldrig finnas någon fred mellan dessa sidor, eftersom deras blotta existens ställer dem på skapelsens extrema motsatta ändor. Som tur är det ytterst sällan Ärkefienden kommer in i människornas värld. Häcken ser dessutom till att Fae är stängd för dem.

Men det finns också andra fiender. Vissa människor kommer emellanåt till större förståelse för magi än andra. Dessa kallar sig magiker, trollkarlar eller liknande. När de sedan förstår att fae-väsen är ren magi med form, tar det inte länge innan de ger sig ut för att fånga väsenden och destillera dem till magiska brygder. Det är ett välkänt faktum att fler väsen fallit offer för magiker än för någon annan fiende. Att göra avtal med magiker är ungefär det dummaste som finns, och du kan vara säker på att det är början på en episk katastrof. Bättre då att retirera bakom häcken. Den släpper INTE igenom någon magiker.

Eftersom magiker aktivt jagar fae-väsen i människornas värld, har det som motreaktion bildats en liten grupp starkare väsen för att lösa dessa problem. Emellanåt kommer rent av Storfurstens Skarprättare genom Häcken ifall en magiker blir alldeles för stark och farlig mot väsendena.


» Tillbaka till Monstrumtexterna