Kapitel VI: Guide till skrivande av rollkaraktär

Dimman drog våta slöjor över hamnen där skeppen låg stilla och guppade. De var inte tungt lastade, men lastade icke desto mindre med slumrande innehåll. För inuti fanns kistor av trä, och inuti dem... Nå, för besättningens del var det bäst att ingen av dem blev för närgången i sin nyfikenhet. Endast de som var invigda fick röra sig i lastrummets mörker.

Det var svårt för de invigda att komma överens. Trots allt var de själva så olika, för att inte tala om de mästare de tjänade. Om vampyrerna själva hade svårt att hålla sig från att ge sig på varandra, var det då så konstigt att stämningen mellan människorna som tjänade dem var spänd?

Det kunde dock kvitta. Patriarken av denna förläning hade beordrat dem att ge sig av. Kvar fanns bara efterdyningar av ruttnande lik på slagfälten och minnen av strider i trånga bakgator. Ingenting värt att rädda kvarstod på detta ställe, och runtom var skogen tät. Förutom där vattnet kom emot. Varulvar hatar vatten.

Förresten var detta inte någon reträtt. Man skulle erövra nya områden. Förläningar fyllda med nytt blod och nya möljigheter. Ett ställe där inga skapare och inga barn ännu satt sin fot. Där skulle man skapa något nytt, utan att behöva bry sig desto mera om århundraden av tradition och gamla maktstrukturer. Ett ställe där också människorna hade en större roll att fylla. Kanske en möjlighet att själva bli odödligt omfamnade.

Dimman hade lättat nu. Vägen föröver låg klar.


Till Witness-seriens sjätte kapitel får spelarna mycket gärna skriva den roll som de kommer att spela inledningsvis och möjligen genom hela detta kapitel. Den får vara hur lång eller kort som helst. Spelaren bestämmer, sålänge den kommer spelledningen tillhanda i tid. Den färdiga rollen skickas till ulrich_wulff(at)hotmail.com eller calin840528(at)hotmail.com senast 8.8.2010. De som inte skriver roll bör meddela detta åt spelledningen, så att de kan börja skriva.

Nedan följer kortfattade instruktioner för att underlätta det hela.

1. Enligt anmälning tar spelaren endera en vampyrroll eller en roll som anhängare. Ifall spelaren vet om någon annan som tagit en motsatt roll, är det absolut inget som hindrar från att dessa två spelare skriver rollerna så att de passar med varandra. En karaktärs roll som anhängare kan mycket väl ändra till vampyr under lajvets gång.

2. Året vi börjar spela på är 1606. Detta har inverkan på karaktärens bakgrund på det sättet att vampyrerna får vara max 150 år gamla vid detta skede, och anhängarna lever naturligtvis sina liv enligt mänsklig måttstock. Som ursprung är det ytterst sannolikt att både vampyrer och anhängare kommer från Sverige, Norden eller (ifall det finns bra förklaring till det) från norra Europa eller Ryssland. Något som är viktigt för karaktären är också vilken ställning denna har haft i samhället innan lajvet, eftersom det påverkar på hur karaktären tänker.

3. VAMPYRrollskrivare skall också fundera över ställning i vampyrsamhället de haft på andra sidan. Man har stridit mot varulvarna och blivit tvungen att fylla på i leden i efterhand. Detta betyder att ingen av vampyrrollerna varit särskilt högt uppsatt i Sveriges vampyrhierarki. Men hur har vampyren bidragit till striderna mot varulvarna? Vad var dennes uppgift? Och hur kommer det sig att den överlevt de senaste hårda drabbningarna?

4. ANHÄNGARE har börjat tjäna vampyrerna endera av fri vilja eller genom någon form av tvång. Vad är det som driver den levande anhängaren att tjäna sin mästare? Löftet om evigt liv (vanligt), pengar, makt, hämd, kärlek, flykt från dåliga omständigheter, tjänster i utbyte, eller något annat? Eller ifall det är per tvång eller av fruktan, vad är det som är upphovet till detta?

5. För att karaktären skall vara intressant att spela, är det bra ifall de har egenheter. Har karaktären framträdande personlighetsdrag? Finns det vissa fix-idéer som karaktären har, eller rent av någon speciell livsåskådning? Finns det något som karaktären gillar skarpt eller fullständigt avskyr? Hur är det med uppförande och den yttre personlighet som karaktären visar upp? Är det något som karaktären gärna gör eller säger som är typiskt honom/henne? Vad är karaktärens högsta önskan? Finns det något som karaktären aldrig skulle göra?

6. Hur har omständigheterna på sistone (striderna mot varulvarna och resan över till sjön till öst) påverkat karaktären? Hur kommer den att gå tillväga för att överleva?


» Tillbaka till Monstrumtexterna