Kapitel VI: Vampyrers krafter

Vampyrer är som många sägner och historier berättar starka och farliga. När vampyrerna skapades så fick de också ett svagt spår av magi i sig. Om detta var avsiktligt eller inte vet man inte, men det som man vet är att tack vare denna magi som finns i vampyrerna så gör dels det att de fortsätter och lever, så länge de får blod i sig. Det gör också det att de kan bruka det blod de får i sig för att t.ex. göra sig själva starkare, snabbare och att utöva eventuella andra krafter på t.ex. människor.

Vampyrer kräver tid och träning för att bemästra dessa krafter och det är ingenting som en nyskapad vampyr har hunnit med. Men en vampyr som redan har haft något decennium på sig, har oftast redan fått såpass mycket kontroll över sig själv och lärt sig att använda sitt blod till att använda vissa grundläggande krafter.

Ytterligare som regler kan nämnas att för varje 150 år så får man 1 hälsonivå till. När man skapas som en ny vampyr så har man 4 hälsonivåer. Ytterligare så har man 5 blodspoäng att tillgå som maximalt antal, men för varje 100 år så får man ytterligare en blodspoäng att tillgå. T.ex. en 450 årig vampyr skulle ha 7 hälsonivåer och 9 blodspoäng.

Utöver detta så kan nämnas att vampyrer inte kan bli knockade. De dör inte heller av att bli snittade. Däremot så lider de en hälsonivå kritisk skada.

KRAFTER

Bett: Alla vampyrer behöver få blod i sig. Detta gör de genom att hoppa på sitt offer och sänka sina hörntänder i nacken eller någon annan passligt stor artär och börja suga. Man kan också bita igenom kläder ifall situationen så kräver, t.ex. i strid eller i en dylik situation. Bettet har en lugnande, smärtstillande effekt på offret.
OFF fungerar kraften så att man tar tag i den person som man vill dricka av och "biter" till från det stället där man vill dricka från. Man får sedan i sig 1 blodspoäng/15 sekunder. En vanlig människa har 5 blodspoäng i sig. Människor tar ingen skada av de första 2 blodspoängen som de misstar. Vid 3, 2 och 1 blodspoäng så misstar man 1 hälsonivå/blodspoäng. Hamnar en person ner på 0 blodpoäng så är den personen död.

Styrka: Denna kraft gör att en vampyr får övermänsklig styrka. Att slänga iväg en person med hand är t.ex. inget problem, men att lyfta en bil kanske börjar bli något ansträngande.
OFF fungerar kraften så att man spenderar 2 blodspoäng för att aktivera Styrka. Slag tillfogade med Styrka orsakar 1 nivå kritisk skada mot såväl människor, vampyrer och andra varelser och väsen. Styrka håller i sig i 1 minut.

Snabbhet: Denna kraft gör att en vampyr kan röra sig med övermänsklig hastighet.
OFF fungerar kraften så att man spenderar 2 blodspoäng för att aktivera Snabbhet. Alla andra som inte har Snabbhet, hamnar i slow-motion för den tid när kraften är aktiverad eller tills personen med Snabbhet är längre än 50 meter bort. Snabbhet håller i sig i 1 minut. Ifall kraften Bett används, avslutar det Snabbhet för den vampyren.

Blodläkning: Denna förmåga använder vampyrer för att hela sina skador med. De använder sitt eget blod för att sluta sår eller skottskador med. Väldigt unga vampyrer kan inte använda denna förmåga ("ung" betyder 50 år och yngre).
OFF fungerar denna kraft på det viset att man spenderar 1 blodspoäng för varje hälsonivå som man skall hela. Det finns ett undantag till denna regel och det är magisk skada. Magisk skada orsakas av. t.ex. varulvars klor och tänder och fae-väsens förmågor som gör skada. För varje hälsonivå av magisk skada kostar det 3 blodspoäng att hela sig.

Charm: Detta är en förmåga som många vampyrer använder för att förföra människor, att locka till sig någon, få någons uppmärksamhet eller kanske för att få en bit "mat".
OFF fungerar kraften så att man spenderar 1 blodspoäng för att aktivera Charm. Charm håller i sig i 5 minuter. Charm kan användas på andra vampyrer men gamla vampyrer (över 300 år) är immuna mot Charm. Man kan också aktivera Charm för att motverka någons försök att använda Charm på en själv.

Kontroll: Detta är en förmåga som gamla vampyrer (300 år och äldre) använder för att kontrollera sin omgivning med. Ifall Charm användes för det social interagerande så är Kontroll direkt dikterande av hur någon skall bete sig eller handla.
OFF fungerar denna kraft på det viset att man spenderar 1 blodspoäng för aktivera kraften. Effekten av den befallning eller kommandot som ges håller i sig tills uppgiften är utförd, en ny order har givits eller tills 15 minuter har gått. Man kan också använda Kontroll för att motverka effekten av någon annan som försöker använda kontroll på en själv.

Skräck: Gamla vampyrer (300 år och äldre) kan använda denna kraft för se mera hotfulla ut än vad de i verkligheten är. Vampyren väser kanske till och blottar sina huggtänder för att ytterligare förstärka effekten. Man kan endast rikta detta mot en person. Denna förmåga används främst i stridssyften men används även ibland för att kuva yngre och mindre erfarna vampyrer.
OFF fungerar kraften så att man spenderar 1 blodspoäng för att aktivera kraften. Effekten av kraften håller i sig i 5 minuter.

Potent blod: Med hög ålder (300 år och äldre) så kan vissa vampyrer kontrollera sitt blod bättre och göra det mera potent. Detta innebär att man t.ex. bara behöver spendera 1 blodspoäng för att använda Snabbhet eller Styrka istället för 2. Det sänker också antalet blodspoäng som man behöver för att hela magisk skada från 3 till 2.

Dessa är en vampyrs grundläggande krafter. Utöver detta så kan en vampyr med hjälp av t.ex. Fae-blod få tillgång till andra krafter. Fae-blodet väcker de svaga magiska förmågorna som finns inom en till liv för en kort stund. Detta är en av orsakerna till att fae-blod är väldigt efterlängtat bland vampyrer. Förutom detta har det ryktats att vissa äldre vampyrer utvecklat unika förmågor.

Blodfrenesi: Med hjälp av fae-blod kan vampyrer för en kort period bli osårbara i strid samt att det aktiverar alla deras övriga förmågor (Styrka, Snabbhet och Skräck) utan någon extra kostnad.
OFF fungerar kraften så att man spenderar 1 blodspoäng av fae-blod och aktiverar kraften. Kraften håller i sig i 1 minut, under vilken tid man strider till händer och huggtänder. Efteråt är man extremt utmattad.


» Tillbaka till Monstrumtexterna