Spöken

Här följer nu en text om spöken, deras krafter och lite allmänt om spökens styrkor och svagheter. De som spelar spöken kommer att ha svarta/gråa kåpor på sig och en vit neutral mask i plast. Spelledningen ser till att det finns kåpor åt alla som skall spela spöken, om inte spelarna själva vill skaffa sådana. Detta skall i sådana fall meddelas åt spelledningen. De bör också vara godkända av spelledningen före själva lajvet. Masken skall spelarna skaffa på egen hand. Masken bör också fodras med ett tyg för att unvika att man svettas alltför mycket i den. Detta också med tanke på att man kommer att vara sminkad under själva masken. Denna vita mask visar att man är ett spöke som är osynligt. Om man tar av sig masken så manifesterar sig spöket för den levande världen. Mera om manifestation finns att läsa under "Spökkrafter".

Spöken kommer att kunna se och kommunicera med varandra, om de så önskar och om de finns inom talhåll för varandra. Denna kommunikation skall dock ske så tyst som möjligt för att inte orsaka störande moment för de som spelar Witness-roller.

Natur

Spöken, eller andar, är varelser som har funnits lika länge som människan. Detta kan man i alla fall anta. Spöken är andar av människor eller intelligenta varelser som har dött. Dessa andar har av en orsak eller annan lämnat kvar i området/platsen/stället där personen dött och "hemsöker" eller vistas numera på detta ställe.

Detta är i alla fall den vanliga synen på spöken. En annan är att dessa andar är kvar och skyddar någonting eller att de har en uppgift som de ännu måste utföra, som de inte hann/kunde utföra medans de levde. Om orsaken till varför spöket existerar slutar att finnas, t.ex. att utöva sin hämnd på en person (personen har dött), skydda en plats (platsen blir förstörd) eller dylikt, så kommer spöket att kunna gå vidare mot sin slutliga vila.

Ett spöke åldras aldrig och kan inte skickas vidare från denna värld/existens förrän deras uppgift är gjord. Så vad är sanningen? Lite av båda.

Samhälle

Spöken lever inte i några direkta samhällen. De kan existera tillsammans med andra spöken på ett visst område, t.ex. på en gravgård eller i ett hus. Spöken kan även kommunicera med varandra. Ofta är dock spöken ensamma varelser som strövar omkring på en enda plats.

Styrkor

Spökens största styrka är att de är inkorporella varelser som inte kan skadas av fysiska föremål. De kan röra sig fritt genom föremål och väggar eller dörrar. Spöken är alltid osynliga och kan inte ses av den levande världen. När ett spöke visar sig så kommer det av den levande sidan att ses som en genomskinlig figur. Ett spöke varken åldras eller ändras. Spöken har också en hel rad olika krafter. Dessa krafter uppstår som en följd av en hurdan person man var vid livet. Spöken har möjlighet att flytta på mindre saker, sänka temperaturen i ett rum och dylika krafter (mera om olika krafter finns längre ner). De kan också, om de vill, kommunicera med de från den levande världen. De kan även kortvarigt ta och besitta sig i en levande kropp, men detta är väldigt tungt och energi-krävande för ett spöke.

Svagheter

Spökets största svaghet är att det är bundet till den plats där det dött, eller till ett föremål. Dessa föremål kallas för spökets ankare. Detta begränsa spökets "rörlighet". Förstörs detta ankare eller platsen tillräckligt så kommer spöket att skickas vidare mot sin slutgiltiga vila. Om ett spökes ankar blir taget eller flyttat så kommer också spöket att följa med ankaret. Spökena är också beroende av sina ankaren för att kunna använda sina krafter. Om ett spöke blir åtskilt från sitt ankare så kommer spöket inte att kunna använda sina krafter.

Det enda som kan skada ett spöke är magiska föremål, magiska krafter eller förmågor. Spöken tar stryk på samma sätt som människor, 3 nivåer (oskadd, skadad, gravt skadad) och sedan försvinner de.

För att spöken skall kunna göra sig synliga eller hörda så kräver det energi av dem. Samma sak gäller om de skall ta över en kropp. Skulle ett spöke bli tvingat att utföra alltför många handlingar som kräver energi så kan det resultera i att spöket antingen löper amock, eller att det faller i vila tills dess energi har återvänt.

Mål

Spöken har som mål att utföra sin uppgift, om det så är att hitta personen som orsakade spökets förtida bortgång, eller om det är att se till att en släktning får ett speciellt föremål, som t.ex. en brosch eller ett fotografi eller motsvarande. Tills den uppgiften är uppfylld eller tills det ställe/föremål som håller spöket kvar är förstört, så finns också spöket kvar. När uppgiften är gjord så befrias spöket och kan gå vidare mot sin vila.

Spökkrafter

Spöken har tillgång till olika krafter. Det är väldigt individuellt för alla spöken vilka krafter de kan använda. Äldre spöken kan ha tillgång till flere olika krafter. För att kunna använda sig av dessa krafter behövs energi, eller vigor. Olika krafter kräver olika mängder vigor för att kunna användas. Om ett spöke har använt upp sin vigor så kan den inte använda några förmågor. Det krävs tid för att återfå vigor. Detta kan ske antingen genom vila eller genom att dra energi av levande varelser. En person som man drar vigor av kommer att känna av detta i form av att det blir kallt runt om en. Äldre spöken kan som regel återfå vigor fortare än yngre spöken.

Alla krafter används med ordet "Veritas" före. Sedan beskriver man kort åt spelaren vad det är som man gör. De olika krafterna kommer att ha ett begränsat antal användningsgång under lajvet. Antalet gånger kan variera från spöke till spöke. Hur många gånger man kan använda olika krafter kommer att stå i spelarnas roller. När man har använt upp sina krafter så har man förbrukat upp sin vigor för dagen.

* Elektronisk störning
Denna kraft går ut på att få elektronsik apparater att löpa amock, eller att gå sönder. Det kan också vara att bilden på TV:n blir flimmrig eller att radion börjar låta underligt.

* Hemsökning
Denna kraft går ut på att ett spöke kan ta sig in i en levande personers drömmar och plåga personen. Kraften kan också användas till att visa olika minnen från spökets liv, eller dylikt.

* Kommunisera
Denna kraft kan manifesteras på olika sätt. Den vanligaste är att spöket direkt kan tala med den levande sidan. Detta kan den dock endast göra för korta periorder på högst några minuter. Ett spöke kan också t.ex. använda sig av föremål som pennor eller motsvarande för att skriva meddelanden, förutsatt att personen kunde skriva när den var vid liv. För att kunna använda sig av pennor och dylikt så behöver man ha kraften "Telekinesi".

* Kompulsion
Denna kraft går ut på att kunna ge fysiska impulser åt personer. Det kan vara allting från att få en person att falla omkull till att handen gör ett snabbt ryck åt ett håll. Personen som blir utsatt för denna kraft vet inte riktigt vad som hände, eller varför det hände. IN-lajv så får spelaren själv tolka vad som hände.

* Manifestation
Denna kraft gör att spöket kan manifestera sig och således visa sig åt den levande sidan. Detta sker rent OFF så att spöket tar av sig masken. Det är upp till spelarna att märka när så händer, eftersom spöket då blir synligt. När ett spöke manifesterar sig så kan det också kommunisera med den levande sidan. Denna kraft håller i sig i max 3 minuter.

* Phantasm
Denna kraft ger spöket möjlighet att skapa illusionsbilder från en svunnen tid som de levande kan se. Det kan vara en situation eller en handling som spelar upp sig igen och igen. Ofta är det en fråga om endast ett fåtal situationer som starkt har lämnat i minnet hos personen som kan visas. Det är endast spökets egen bild som manifesteras, inte det av andra personer. OFF innebär detta att spöket själv agerar ut situationen, som om den hade hänt på riktigt. Kraften håller i sig i max 3 min.

* Spökviskning
Detta är någonting som alla spöken kan göra. Kraften går ut på det att ett spöke kan kort viska ett par ord eller en kort mening som kan uppfattas av den levande sidan, ofta som ett eko eller som om vinden skulle spela ett spratt på den levandes öron.

* Telekinesi
Denna kraft ger spöket möjlighet att flytta fysiska föremål och objekt, men inte levande saker såsom djur eller människor. Spöket är dock väldigt begränsat till hur mycket det kan flytta. Ofta rör det sig om mindre föremål som t.ex. glas, böcker, stolar och dylika föremål.

* Transport
Denna kraft ger spöken möjligheten att rent fysiskt kunna överta en levande persons kropp och styra den fritt om den vill. Den kan också kommunisera genom personen om den så vill. Spöket kan också om den vill bara lämna i kroppen och åka snålskjuts med den. I sådana fall så märker inte personen av någonting som har spöket i sig. Om en person blir utsatt för denna kraft så att spöket vill kontrollera det och kommunisera genom kroppen så kommer personen inte att minnas någonting. Det kommer att kännas som en black-out.
OFF kommer detta att gå till på det viset att den som spelar spöket går och ställer sig bakom personen och lägger sin hand på personens axel som skall användas. Så länge spöket håller sin hand på personens axel så kommer spöket att vara en del av personen. För att kommunisera så viskar spöket först vad det vill säga till personen, som sedan upprepar detta.

Utöver dessa krafter kan det också finnas andra spökkrafter som eventuellt kommer i spel. Dessa kommer isåfall att förklaras med Veritas-regeln av dem som använder dem. Krafterna kan beröra de levande, eller också spökena själva.


» Tillbaka till Monstrumtexterna