Witness-förmågor

Allmänt om förmågor

Av någon orsak så utvecklar vittnen förmågor, antingen i samband med eller efter möten med den övernaturliga sidan. Varifrån dessa krafter kommer eller varför de kommer så är upp till var och en att lista ut. Det enda som man vet är att de finns och de kan i många fall hjälpa en, på gott och ont.

Förmågor är i första hand någonting som bör användas som en sista utväg, som någotning som kan rädda livet på en i värsta fall.

Här nedan finns de förmågor uppräknade som kommer att finnas med i spel. Det kommer att stå i spelarnas roller vilken deras förmåga/förmågor är och hur många gånger den/de kommer att kunna brukas under ett kapitels gång.

Obs: Listan uppdateras ej längre efter kapitel fyra!

Blekna

"Mats flydde för sitt liv. Besten var tätt i hälarna på honom. Mats rundade ett hörn och gömde sig i ett litet hörn. Han bad om att han inte skulle bli upptäck, och medan han satt där vandrade besten förbi honom utan ett upptäcka honom och gick sedan vidare för att leta efter sitt offer som plötsligt försvunnit."

Blekna är en förmåga som gör att man undviker att bli upptäckt av monster. För att kunna använda den krävs att man inte redan är sedd av ett monster och att man är stilla. Efter att man aktiverat den så är det fritt att röra sig, men bara långsamt. Man kan inte springa eller gå medan förmågan är aktiverad. Man kan endast smyga sig framåt. Råkar man gå in i någonting eller om någon går in i den som använder förmågan så blir förmågan avaktiverad.

OFF fungerar förmågan på det viset att man lyfter båda händerna framför ansiktet, med handflatorna inåt och håller dem där. I samband med detta så uttalar man "Veritas: Blekna" för att aktivera förmågan. Förmågan är aktiv så länge man vill, eller tills förmågans verkningstid har tagit slut. Förmågan håller i sig i 5 minuter. Man avaktiverar förmågan genom att sänka händerna.

Förhindra

"Besten skulle just till att anfalla Julia men stannade plötsligt på ett par meters avstånd. Besten började klösa i luften, men verkade inte kunna ta sig framåt hur än den försökte."

Förhindra är en förmåga som skapar en till synes osynlig vägg, eller barriär, framför personen med förmågan som hindrar övernaturliga att ta sig framåt. Denna förmåga kan bara användas defensivt, t.ex. så kan man inte använda den till att trycka tillbaka monster. Man kan dock backa undan från monster. Denna barriär är ca 3 x 3 meter i storlek.

OFF fungerar förmågan på det viset att sträcker ut valfri arm med handflatan utåt i den riktning som vill att barriären skall bildas. I samband med detta så uttalar man "Veritas: Förhindra" för att aktivera förmågan. Förmågan är aktiv så länge man vill, eller tills dess verkningstid har tagit slut. Förmågan håller i sig i 5 minuter. Man avaktiverar förmågan genom att sänka handen.

Sköld

Detta är en mera avancerad form av Förhindra. Sköld skapar en osynlig vägg, eller barriär, framför personen med förmågan, i en 180 graders cirkel, på ett 2 meters avstånd från personen. Utöver detta så har man nu möjlighet att använda denna barrirär/sköld i ett offensivt syfte. Om användaren vill så kan man använda den för att skapa en s.k. push-back effekt, eller helt enkelt, man kan kraftigt trycka varelser bakåt från en.

OFF fungerar förmågan på det viset att sträcker ut valfri arm med handflatan utåt i den riktning som vill att barriären skall bildas. I samband med detta så uttalar man "Veritas: Sköld" för att aktivera förmågan. Förmågan är aktiv så länge man vill, eller tills förmågans verkningstid har tagit slut. Förmågan håller i sig i 5 minuter. Man avaktiverar förmågan genom att sänka handen.

Kraftslag

"Isak hade börjat få nog. Han tänkte inte bli ett offer för vad än det var som jagade honom. Han vände sig om och samlade sig, knöt ihop sin näve och riktade sedan ett slag mot saken som kom springande efter honom. Saken skrek till av smärta och flög bakåt av Isaks slag som träffade rakt i ansiktet på den. Isak gick fram och fortsatte att slå saken tills det inte fanns någonting kvar av den."

Kraftslag är en förmåga som för en kort stund ger en övernaturlig styrka och möjlighet att skada sin motståndare allvarligt. Trots dess uppenbara fördelar så har denna förmåga också en nackdel. Använder man den för mycket så blir man till sist utmattad. Redan ett slag så tär på en, medan flere kan göra att man till sist faller medvetslös.

OFF fungerar förmågan på det viset att man knyter en valfri hand till en knytnäve och riktar ett slag mot den person eller varelse som man vill slå. I samband med detta så uttalar man "Veritas: Kraftslag" för att aktivera förmågan. Slaget bör ske inom loppet av 15 sekunder efter att man uttalat "Veritas: Kraftslag", annars har man använt upp förmågan.

Denna förmåga orsakar 1 hälsonivå kritisk skada.

Nackdelen med denna förmåga är det att man blir trött efter man använt den. Man blir trött när man hamnar ut ur den aktiva striden, t.ex. när ens motståndare har dött eller om man väljer att fly från striden. Efter ett slag bör man vila sig i ca 5 minuter för att känna sig helt återhämtad. Denna effekt är kumulativ med antal slag, d.v.s. slår man någonting 5 gånger så behöver man vila i 25 minuter för att återhämta sig.

Känsla: Lugn/Ilska

"Maria satt i ett hör och grät. Hanna gick fram till henne och lade armarna runt henne och viskade någonting i hennes öra. Maria slutade gråta och såg upp på Hanna med en lugn blick. Hanna log och böjde sig sedan ner och viskade åter någonting i Marias öra. Maria rusade upp, ursinnig, och nästan rusade ut ur rummet. Hon skulle hämnas på saken som hade haft livet av hennes man."

Förmågan att lugna ner en person eller att väcka ilska inom någon kan ha sina fördelar och nackdelar. Förmågan kan således användas i offensiva eller defensiva syften. Det som förmågan gör är att den ändrar en person sinnestämning, antingen i ett syfte att lugna ner någon eller att väcka ilska i någon. Denna förmåga kan inte användas på monster, bara på personer.

OFF fungerar förmågan på det viset att man går fram till personen som man vill lugna ner eller reta upp och viskar i personens öra antingen "Veritas: Känsla. Lugn." eller "Veritas: Känsla. Ilska." Beroende på vilkendera känsla som sägs så skall den andra personen reagera på passande sätt. Dessa känslor är inte bestående, och kan inte ändra på en persons sätt att tänka eller agera, det bara ändrar personens sinnestämning. Effekten sker direkt. Känslan håller i sig i 10 minuter. När tiden har gått så ebbar känslan ut.

Känsla: Lugn/Ilska (mot varelser)

Förmågan fungerar i övrigt som den åvanstående, men med denna nivå så kan man också påverka varelser. Personer som har denna nivå av förmågan kommer att informeras om det.

Fängsla

"Jerry var rädd. Vem skulle inte vara det i hans situation? Han behövde ta sig förbi den där varelsen på något vis, men den var så snabb. Han hade inte en chans. Men han måste försöka på något vis. Om inte så var det bara en tidsfråga innan han skulle dö oavsett. Lika bra att försöka dö kämpande. Så med det sista mod han hade ställde han sig upp och gick ut för att möta sin fiende. Han kunde höra den morra längre bort. Med ett djupt andetag började han gå emot den. Saken fick syn på honom och började springa. Men Jerry stannade och mötte dess ögon. 10 meter, 5 meter... snart skulle det vara över... men plötsligt stannade den. Den blev stående kanske ett par meter ifrån honom. Jerry stirrade på varelsen i ren förvåning, men den rörde sig inte ur fläcken. Nästan med ett hånleende höjde Jerry sitt vapen och började närma sig besten..."

Fängsla är en väldigt användbar och effektiv förmåga för att förhindra ens fiender att anfalla en. Den förhindrar den varelse som man ser på från att anfalla. Så länge man håller ögonkontakt med varelsen så kan den inte röra sig, men det förhindrar inte den från att t.ex. tala eller använda eventuella förmågor som den har.

OFF fungerar förmågan på det viset att man får ögonkontakt med den varelse som man vill att skall fängslas och sedan uttalar man "Veritas: Fängsla" varpå varelsen blir så gott som orörlig på det stället där den stod. Den som blir fängslad kan inte bryta ögonkontakten på något vis. Man behöver vara inom 5 meters avstånd och ha ögonkontakt för att kunna använda förmågan. Förmågan håller i sig så länge som ögonkontakten hålls eller tills 10 minuter har gått.

Återställning

"Kim sprang bort från striden. Han var skadad. Blodet rann ner längs med hans högra arm och sida. Efter en stund stannade han och drog mödosamt av sig jackan. Till hans förvåning så hade hade hans skador slutat blöda, trots att det ännu fanns djupa sår kvar. Han lindade snabbt om dem, ifall det skulle börja blöda igen. Nästa morgon när han vaknade och tog bort bandagen så hade såren nästan slutit sig, men värken var ännu kvar."

Återställning är förmågan att kunna läka skador snabbare än normalt. Den påskyndar den naturliga läkeprocessen, men det betyder inte att man inte skulle behöva ta mediciner eller lägga om sår. Denna förmåga bara hjälper till vid sidan om allt det andra. Den tar inte heller bort smärtan av en skada som man fått förrän skadan är helt läkt. Dock så är detta en förmåga som endast fungerar på en själv och inte på andra. Samtidigt så är den också en passiv förmåga som inte behöver aktiveras, utan är aktiv hela tiden. Den kan dock inte förhindra saker som sjukdomar eller gift.

OFF kommer förmågan att fungera på det viset att man återställer 1 hälsonivå slagskada på 1 timme, eller 1 hälsonivå kritisk skada på 24 timmar.

Läkning

OFF kommer denna förmåga nu att återställa 1 hälsonivå slagskada på 10 minuter, eller 1 hälsonivå kritisk skada på 12 timmar. Utöver detta så är det möjligt för den som använder kraften att hela andras skador. Det innebär dock att man själv får den andras skada överförd på sig själv. T.ex. om Lina är skadad för 2 hälsonivåer kritisk skada, och Tom som har förmågan "Läkning" inte alls är skadad. Tom går fram till Lina och använder förmågan på henne för att hela henne för 1 hälsonivå kritisk skada. Nu har Lina 1 hälsonivå kritisk skada och Tom har 1 hälsonivå kritisk skada. Detta går att göra så länge personen som har förmågan "Läkning" har hälsonivåer kvar.

Med förmågan "Läkning" får spelaren 1 hälsonivå till, utöver de hälsonivåer som spelaren haft sedan tidigare.

OFF går detta till på det viset att man går fram till personen som är skadad och lägger båda sina händer på det stället där personen är skadad och uttalar "Veritas: Läkning". Den skadade personens skada "försvinner" och "uppenbarar" sig sedan på personen som brukade förmågan. Om personen som har förmågan överskrider antalet egna hälsonivåer genom att åta sig andras skador så dör personen.

Hela

Med förmågan Hela kan man nu helt återställa 1 nivå av kritisk skada från andra eller från sig själv. Samtidigt så har man naturligtvis fortsättningsvis fördelen av förmågan "Läkning" när det kommer till den passiva återställningen av skada.

OFF går detta till på det viset att man går fram till personen som är skadad och lägger båda sina händer på det stället där personen är skadad och uttalar "Veritas: Hela". Personens skada försvinner inom kort.

Förnimmelse

"Elias stod på torget och såg sig omkring. Det var knappt skymning ännu, men ju längre han stått där och iakttagit folk desto fler av "dem" hade han sett. Han visste inte vad de var, han bara visste att de var där."

Förnimmelse ger en förmågan att skilja människor från övernaturliga varelser. Den ger en dock inte kännedom om VAD det är frågan om för varelser, bara att de inte är människor. Denna förmåga fungerar också på osynliga varelser som t.ex. spöken.

OFF fungerar förmågan på det viset att man uttalar "Veritas: Förnimmelse", går fram till en person och frågar om personen är mänsklig eller inte. Personen som blir frågad skall svara sanningsenlig. Detta är en OFF-sak som man gör. Förmågan håller i sig i 10 minuter.

Sannsyn

Detta är en mera avancerad form av förnimmelse. Med "Sannsyn" kan man ta reda på varelsens sanna natur, t.ex. om det är fråga om en vampyr eller en varulv.

OFF fungerar förmågan så att man uttalar "Veritas: Sannsyn" och sedan går fram till en person och frågar vad för sorts varelse som personen spelar. "Sannsyn" gör att brukaren kan se osynliga varelser, t.ex. spöken. Förmågan håller i sig i 3 minuter.

Sannsyn: Natur

Detta är en mera avancerad form av förnimmelse. Med Sannsyn kan man ta reda på varelsens sanna natur, t.ex. om det är fråga om en vampyr eller en varulv.

OFF fungerar förmågan på det viset att man uttalar "Veritas: Sannsyn: Natur" och man kan sedan gå fram till en person och fråga om vad det är som personen spelar för en varelse. "Sannsyn" gör att brukaren kan se osynliga varelser, t.ex. spöken. Förmågan håller i sig i 3 minuter.

Sannsyn: Svaghet

Med denna nivå av sannsyn så kan man nu se vad olika varelser har för svaghet, d.v.s. vad som kan ta livet av den. OBS! Man kan bara se svagheten av varelsen, inte vad det är för typ av varelse! Förmågan "Sannsyn: Natur" måste alltså aktiveras skillt om man vill se vad det är för varelse.

OFF fungerar förmågan på det viset att man uttalar "Veritas: Sannsyn: Svagehet" och man kan sedan gå fram till en person och fråga vad den varelsen har för svaghet, varpå personen svarar sanningsenligt på frågan. Förmågan håller i sig i 1 minut.

Stöt

"Erik befann sig omringad av stinkande och ruttnande lik som kom närmare och närmare. Han hade ingenstans att fly. De grep tag om honom. Erik insåg att hans sista stund var kommen. Han försökte skaka dem av sig när han plötsligt kände hur en kraft inom honom samlades och i nästa ögonblick låg de flesta av varelserna som hållit i honom på golvet. Han såg sin chans att fly och tog den."

Stöt är en förmåga som kan ge en en möjlighet att ta sig ur svåra situationer som man inte vill befinna sig i, eller för den strategiska, en möjlighet att för en kort stund kasta av sig sin fiende för att sedan slå till. Förmågan gör precis det vad namnet säger: den stöter kraftigt bort övernaturliga varelser som är i fysisk kontakt med förmågans besittare. Förmågan orsakar dock ingen skada åt de övernaturliga.

OFF fungerar förmågan på det viset att man uttalar "Veritas: Stöt" och de övernaturliga varelser som är i kontakt med utövaren så blir kraftigt bortstötta, såtillvida att man blir omkullslagen.


» Tillbaka till Witnesstexterna