Instruktioner för ifyllande av karaktärspappren

Syftet med karaktärspappret är helt och hållet kopplat till att slå fast karaktärens egenskaper och färdigheter, samt fungera som ett stöd åt spelaren vid förberedelser till lajv. Under själva lajvandet av kapitlen kommer inga karaktärspapper fram. Lajvkampanjen kommer möjligen också att bestå av bordsrollspelade mellanspel mellan kapitlen. Under bordsrollspel fungerar karaktärspappren som botten för karaktären i normal ordning.

Innan du börjar fylla i karaktärspappret bör du ta i beaktande att det som du fyller i på detta papper skall matcha den karaktär som du har skrivit/skapat. Värt att också tänka på är att om t.ex. en karaktär har högt eller lågt i någon färdighet eller i något attribut att detta sedan också skall kunna lajvas på ett trovärdigt sätt.

Attribut och färdigheter är också sådana saker som man kan träna upp under längre tider. Så om en karaktär vill spendera tid på att t.ex. träna upp sin styrka genom att gå till gymmet så kunde detta resultera i att man senare har höjt sin styrka med 1 punkt.

Börja med att fylla i ditt eget namn, sedan namnet på din karaktär. Efter det vad din karaktär har för yrke, t.ex. studerande, läkare, chaufför, polis, eller motsvarande. Sedan fyller du i vad du har för ett koncept, t.ex. en drömmare, en försupen skrivare, en olaglig emigrant, eller motsvarande.

Efter detta skall du fylla i pappret på följande vis:

Attribut

På pappret finns det färdigt ifyllt 1 punkt för alla attribut (finns ovanpå den snirkliga bakgrundsdekorationen). Attributens skala går från 1-5. Hur många punkter man har i ett attribut så reflekterar karaktärens råa potentialen för de olika attributen. Skalan för attribut skall tolkas på följande vis:

1) Dålig
2) Medelmåttig
3) Bättre än vanligt
4) Utmärkt
5) Toppen av mänsklig kapacitet

Du får fritt placera ut 14 punkter bland de attribut som är listade. Inget attribut får överskrida 4 punkter.

Förklaringar till attributen:

*Intelligens) Detta är hurpass intelligent din karaktär är. Detta har att göra med saker så som minnet, kreativitet, kritiskt tänkaden problem lösning. 1 punkt i detta motsvarar ca. 80 i IQ, medan 5 punkter motsvarar ca. 160 i IQ.
*Snabbtänkthet) Detta är hurpass snabbt din karaktär kan tänka och reagera på saker och sin omgivning.
*Uppfattning) Detta attribut har att göra med hurpass bra karaktären är på att uppfatta och upptäcka saker i sin omgivning, t.ex. synintryck, lukter, ljud och dylikt.
*Styrka) Detta är din karaktärs råa styrka. 1 punkt skulle motsvara att karaktären kan lyfta ca. 40 kilo, medan 5 punkter skulle vara 200 kilo.
*Skicklighet) Detta attribut så motsvarar allting från karaktärens smidighet till fingerfärdighet och vighet. Redskapsgymnaster och hjärnkirurger skulle ha högt i detta attribut.
*Uthållighet) Uthållighet mäter hur länge ens karaktär orkar springa, hålla andan, motstå sjukdomar och dylikt.
*Utstrålning) Utstrålning har att göra med hurpass tilltalande och charmerande din karaktär är för andra personer.
*Manipulation) Manipulation har att göra med hurpass bra din karaktär är på att övertala andra, leka med andras känslor,ljuga, att förföra och att tvinga sin vilja på andra.
*Självkontroll) Självkontroll mäter hurpass bra karaktären kan styra sin känslor i olika omständigheter, hur bra man klarar stress eller att motstå att slå en annan person, m.m.

Färdigheter

Inga färdigheter har några punkter i sig. Skalan för punkter på färdigeter går från 0-5. Denna skala skall tolkas på följande vis:

0) Din karaktär har inga kunskaper eller färdigheter inom området eller ämnet.
1) Din karaktär har viss kunskap/färdighet inom området eller ämnet, men har ingen djupare kunskap.
2) Din karaktär vet och känner till området och ämnet såpass att han/hon kan sin sak.
3) Din karaktär är insatt i ämnet eller området och kan det bättre än genomsnittsmänniskan.
4) Din karaktär är expert inom området eller ämnet.
5) Din karaktärs kunskap går inte att mätas med någon annan. Endast få andra är lika insatt som du. Du kan detta utantill och innantill.

Du får fritt placera ut 25 punkter bland färdigheterna. Ingen färdighet får överskrida 3 punkter.

Förklaringar till färdigheterna:

* Akademisk) Denna färdighet mäter hurpass beläst din karaktär är inom ett område, t.ex. historia, biologi, antropologi, konst eller motsvarande.
* Datorkunskap) Datorkunskaper reflekterar hurpass mycket du vet om datorer och hur bra du är på att använda dem. Detta är allting från att skicka e-post till att kunna hacka in sig i Pentagons huvuddator.
* Hantverk) Hantverk kan vara allting från att sy, svetsa och bygga fällor till att kunna skapa komplicerade saker. Ofta är man specialiserad inom ett område, t.ex. trä- eller metallslöjd.
* Utredning) Utredning går ut på att försöka hitta detaljer som kan tyda på vad som skett vid en brottsplats t.ex. eller att hitta väsentlig information om ett ämne. Det kan också vara att undersöka ett lik för att bestämma vad personen dött av.
* Medicin) Medicin innehåller allting som handlar om människo-kroppen, i första hand, och att förstå sig på hur kroppen fungerar. Det har också att göra med förmågan att kunna läka folk, ge första hjälp, sy igen sår eller att utföra komplicerade operationer.
* Occult) Occult har att göra med kunskaper om allting som är relaterat till det övernaturliga. Detta är inte saker som man sett på TV eller läst om i böcker. Detta är saker som man verkligen VET att är sanna om det övernaturliga.
* Politik) Politik handlar om att förstå sig på hur politiken i samhället fungerar, hur de politiska spelen skall spelas och vilka vägar man skall gå för att få någonting gjort i det byråkratiska samhället som vi lever i idag. Detta omfattar också till viss del kunskaper om rättsystemet och lagar som gäller.
* Vetenskap) Vetenskap är fysiken och kemins domän. Allting från Einsteins relativitets-teori till Newtons gravitationslagar och kärnfysik räknas hit. Också hur vatten förångas eller hur kemiska reaktioner sker har att göra med vetenskap.
* Atletisk) Detta har att göra med allting som är förknippat med idrott i alla dess former och hur duktig du är på att utöva dessa idrotter. Också förmågor som att kunna klättra, gå på lina och dylikt räknas hit. Detta kan vara allting från redskapsgymnastik till fotboll eller parkour.
* Obeväpnad) Denna färdighet mäter hur pass bra din karaktär är i obeväpnad strid. Detta har också hurpass bra du är på att undvika slag och sparkar, som hur bra du är på att ge dem.
* Chaufför) Chaufför går ut på hurpass bra du är på hantera olika fordon i olika situationer samt hur bra du är på att navigera i trafik. Denna färdighet omfattar också kunskaper i hur motorer och andra delar av fordonen fungerar. Yrkesmän och aktiva intresserade är bra inom detta område.
* Vapenhantering) Denna kunskap har att göra med att känna till hur olika vapen fungerar och hur man använder dem samt hur bra man är på att hantera olika vapen. Detta inkluderar allting från skjutvapen till eggvapen och improviserade vapen som slagträ eller en kofot. Kastvapen räknas också hit.
* Säkerhet) Säkerhet har inte att göra med hurpass säker en karaktär känner sig. Det har dock att göra med saker som att känna till hur säkerhetssystem fungerar, hur man kan förbigå dem och hur man bryter sig in på ställen genom att t.ex. använda en dyrk för att få upp ett lås.
* Smygande) Denna färdighet går ut på hur pass bra karaktären är på att röra sig obemärkt i olika omgivningar och hur pass tyst karaktären kan röra sig. Det har också med att göra hur bra man är på att gömma sig eller att gömma ett föremål på sig. Hit räknas också hur bra ens karaktär är på att stjäla av någon annan, t.ex. ens plånbok eller nycklar som personen bär på sig.
* Överlevnad) Till överlevnad räknas allting som har att göra med hurpass bra karaktären är på att överleva av det som man har omkring sig i sin omgivning om man t.ex. är en person som befnner sig i en skog utan mat och dryck, eller hur en tiggare skulle överleva i en stad. Detta har inte att göra med någon överlevnadsinstinkt.
* Hand-med-djur) Denna färdighet reflekterar hurpass bra man kommer överens om med djur och hurpass mycket man förstår sig på dem, vad de vill, och så vidare.
* Empati) Empati har att göra med hurpass bra man är på att dels förstå och dels på att kunna läsa andras känslor. Om någon är ledsen förstår man att den personen kanske behöver tröstas. Har man ingen empati så är man väldigt känsokall och bryr sig inte om andras känslor.
* Uttryck) Denna färdighet har att göra med hurpass bra karaktären kan uttrycka sig i såväl tal som i skrift. Detta har också att göra med hur pass stort vokabulär personen har.
* Hotfullhet) Hotfullhet reflekterar hurpass mycket ens karaktär kan kontrollera andra genom rädsla. Det kan vara en fråga om att hota någon med ord eller kanske med rent fysiskt våld. Uppförande/uppträdande har också med hotfullhet att göra.
* Ledarskap) Ledarskap går ut på att kunna motivera andra genom kraften av din personlighet. Om det sedan är så att din karaktär leder genom skräck, utmärkt planering eller genom ren självsäkerhet så kan varierar.
* Etikett) Denna färdighet gör det att du känner till och vet om de formella sätten att bete sig bland vanligt folk. Bordsskick, tilltal och andra länders och kulturers kotymer och seder, samt den egna kulturens är kända för en person som har någonting i etikett. Också att kunna vara diplomat i olika situationer har att göra med etikett.
* Gatukänsla) Denna färdighet har att göra med hurpass bra man känner till området som man bor i (i detta fallet Vasa och Österbotten). Man har insikt i dels lokalgeografin och man vet var ställen finns och vilka gator som finns var i en stad. Det har också dels att göra med att känna till ifall det förekommer gäng-aktiviteter, var de i sådana fall finns och vad för sorts gäng det kan röra sig om. Samtidigt har det också att göra med att snappa upp rykten från gatan.
* Lögn) Lögn är helt enkelt hurpass duktig din karaktär är på att ljuga trovädigt åt andra personer. Det har också att göra med hur bra man är på att kunna förföra någon annan.

Fördelar/Nackdelar

Fördelar och nackdelar kan påverka hur karaktären fungerar i vissa situationer. Man får inte ha mera än 5 fördelar och 5 nackdelar.
Exempel på fördelar: rolig, punktlig, socialt medveten, bra lögnare, ett skärpt sinne, bra balans sinne,allmänt vett, en rättfärdig medborgare, energiknippe, perfekt minne, vapenlicens, m.m.
Exempel på nackdelar: dålig lögnare, översittare, bristande etikett, blyg, exentriskt utseende, känslokall, envis, allergi, fobi (t.ex. för spindlar, ormar, öppna platser), dövhet, ADD, dyslexi, hemlös.

Förmågor/Utrustning

Förmågor kommer att fyllas i först när dessa har börjat manifestera sig. Detta kommer att ske efter första lajvkapitlet. Spelledningen kommer att förmedla förmågorna åt karaktären på basen av vad karaktären gjort och upplevt under lajvet.

Bestående utrustning skall fyllas i till näst. Detta är allting som karaktären kan tänkas äga, t.ex. en bil, ett hus, vapen och dylikt. Alla mindre ägodelar som karaktären äger behöver inte listas här.

Viljestyrka/Moral

Viljestyrka visar på hur pass stark vilja personen har, hur pass orädd personen är och hur pass bra personen t.ex. kan motstå försök till att bli manipulerad och påverkad av mentala magiska förmågor och dylikt.

Moral representerar givetvis personens moraliska styrka och hur bra personen kan skilja mellan rätt och fel. Moral representerar också hur god eller ond en person är.

Skalan för "Viljestyrka" och "Moral" är 0-10. Man skall fylla i mellan 3-7 punkter i båda. Skalan skall tolkas på följande vis:

Viljestyrka:
0) Karaktären har ingen vilja och är inte mera än en katatonisk varelse som vandrar omkring utan mål.
1) Karaktären har ytterst svag vilja att göra någonting.
2) Karaktären har en vilja, men den är väldigt skör och kan lätt gå i bitar.
3) Karaktären har en fri vilja och kan göra vad den vill, men är lätt att övertala och följer andra.
4) Karaktären har en egen vilja och har egna åsikter.
5) Karaktären har en egen vilja och kan tänkas ge order åt andra men är också motaglig för att bli beodrar.
6) Karaktären har en egen vilja och kan motstå andras förslag och order.
7) Karaktären har en stark egen vilja och lägger den ofta på andra.
8) Karaktären har en ytterst stark vilja och kan till viss del motstå övernaturliga influenser.
9) Karaktären har en järnvilja och kan motstå övernaturliga influenser.
10) Karaktären har en vilja som inte kan rubbas av någonting eller någon.

Moral:
0) Karaktären vet vad som är rätt och fel, men bryr sig inte i det som är rätt. Denna karaktär är ren ondska.
1) Karaktären vet kanske inte vad som rätt och fel, men gör ofta det som är fel. Denna karaktär är ytterst ond.
2) Karaktären har en förståelse för vad rätt och fel är, men tenderar till att göra det som är fel. Karaktären är väldigt ond.
3) Karaktären vet vad som är rätt och fel och kan ibland göra saker som är rätt, men ofta det som är fel. Karaktären är lätt ond, men det finns också goda egenskaper.
4) Karaktären vet vad som är rätt och fel och kan välja mellan att göra rätt och fel. Karaktären har bara små tendenser till att göra dumheter ibland.
5) Karaktären skiljer mellan rätt och fel och väljer det som känns rätt för stunden. Karaktären vet att man ibland måste göra fel för att göra rätt. Karaktären är neutral.
6) Karaktären vet vad som är rätt och fel, men tenderar till det som är rätt. Karaktären är mera god än ond.
7) Karaktären gör ofta det som är rätt och ser ner på de som gör fel. Karaktären är god.
8) Karaktären gör för det mesta det som är rätt och förstår sig inte på de som gör fel. De måste visas den rätta vägen. Karaktären är god.
9) Karaktären gör alltid det som är rätt. Fel finns knappt för denna karaktär. Karaktären är helt god.
10) Din karaktär är den nya Jesus Kristus.


» Tillbaka till Witnesstexterna