Skapande av Witness-karaktärer

Vad är en Witness-karaktär?

En Witness-karaktär är en person som har kommit i kontakt med det övernaturliga och börjat utveckla krafter. Dessa personer har från början varit helt vanliga personer som råkat ut för ovanliga omständigheter.

Det är nu er uppgift som spelare att skapa de personer som ni skall spela. Ni skall skapa dem som helt vanliga människor. De skall ha ett vanligt liv, en familj och vänner, ett jobb eller en studieplats. Karaktären behöver vara en sådan som man kunde stöta på i varuhuskön eller på gatan. Om detta inte är fallet så skall det i sådana fall motiveras varför denna person avviker från dessa kriterier och hur. Ni får vara kreativa och hitta på saker, men ni bör komma ihåg att det sist och slutligen skall vara fråga om en person som ni som spelare VILL spela.

Vi ber er vara i kontakt med spelledningen och diskutera er karaktär så mycket som möjligt, bolla idéer och tankar och gemensamt skapa en karaktär som alla är nöjda med. Ifall det är någonting ni undrar över eller funderar om det är möljligt att genomföra, ta kontakt!

Hur skapar ni er karaktär?

För att skapa er karaktär skall ni skriva minst en A4-sida med löpande text, helst mera. Karaktären skall ha en komplett bakgrund, med allting från uppväxt och grundskoletiden till vuxen ålder och nutid. Här nedan står det vad som måste finnas med i rollen. Ju mera ni kan skriva om er karaktär, desto bättre.

Det som ni kan tänka på är att inte skapa en karaktär som inte har för många begränsningar eller är för omöjlig eller tung att spela i det långa loppet. Försök att skapa en karaktär som är intressant att utforska och som har potential att utvecklas under kampanjens gång.

Värt att tänka på när ni skapar era karaktärer är också att det alltid finns en risk att karaktären dör/skadas/ändras under kampanjens gång. Vi ser dock gärna från spelledningens sida att ni ändå investerar tid och omtanke till er karaktär, samtidigt som vi vill påminna om att detta sist och slutligen är ett spel.

När ni är färdig med er roll så skall ni skicka den till: calin840528(at)hotmail.com. Sista dagen att skicka in sin roll är 20.8.2009 kl. 23:59. Om rollen inte är inlämnad tills dess förbehåller sig spelledningen rätt att stryka personen från lajvet.

Vad skall finnas med i rollbakgrunden?

Följande saker måste finnas med för att bakgrundstexten skall godkännas:

  • namn
  • ålder
  • kön
  • egenskaper
  • uppväxt
  • familj
  • studier/jobb
  • ev. relationer
  • hobbien/intressen

Frågor som kan hjälpa en med rollskrivandet

Dessa skall inte fyllas i och returneras. De skall fungera som hjälp att komma igång med skrivande. Alla frågor behöver inte vara besvarade.

Var är rollen född?
Under hurudana förhållanden växte karaktären upp?
Vilka ingår i karaktärens kärnfamilj?
Har karaktären kontakt till kärnfamiljen? Hurudan isåfall?
Har karaktären andra släktingar/vänner till familjen som denne har kontakt med?
Hurudan utbildning har karaktären, och varför valde han/hon just den utbildningen?
Vad gör karaktären för att förtjäna sitt uppehälle?
Hur ser karaktärens finansiella situation ut? Finns det pengar/egendom?
Har karaktären någon speciell position i samhället eller ett förtroendeuppdrag av någon sort?
Vad har karaktären för ambitioner?
Är karaktären nöjd med sin tillvaro just nu?
Har karaktären speciella hobbies/intressen som är värda att nämna?
Hur är det med karaktärens fysiska hälsa?
Var bor karaktären just nu?
Har karaktären några speciellt goda vänner?
Har karaktären några speciellt fientliga fiender?
Hurudant rykte har karaktären?
Har karaktären något föremål som är speciellt betydelsefullt för honom/henne?
Vad har karaktären för åsikter om övernaturligheter och myter (innan den får VETA mera)?
Finns det några händelser som format karaktärens personlighet och uppträdande särskilt?
Har karaktären någon dröm den gärna vill uppfylla i framtiden?

Kontaktuppgifter:

Vid eventuella frågor, funderingar eller annat är det bara att ta kontakt med Calle Tengman
Tel. 040 700 2663
Mail: calin8405282(at)hotmail.com


» Tillbaka till Witnesstexterna