Vad är lajv?

Lekte du någonsin som barn? Föreställde du dig någonsin att du var en annan person i en annorlunda värld långt borta från din egen bakgård? I sådana fall kan man nästan påstå att du redan lajvat. I lajv, eller levande rollspel som det också heter, upplever du historier och äventyr genom att själv vara en del av dem.

Till skillnad från barnlekar så bygger lajv på en mera strukturerad grund, vilket möjliggör en mer genuin helhetsupplevelse. Platsen och situationen, samt alla de roller som finns med i lajvet, finns beskrivna i text och på basen av dessa förutsättningar växer lajvet fram. Varje deltagare axlar en av spelets roller och i samspel med varandra skapar de en historia.

I dagens värld upplevs många historier genom böcker, skådespel, film och datorspel, men här är du oftast en passiv åskådare. Levande rollspel, som finns i alla tänkbara genrer, format och teman, erbjuder dig en möjlighet att uppleva något med både sinne och kropp som du inte kan göra i ditt vanliga liv. Detta gör lajv så levande.

Levande rollspel kan tack vare sin utformning, förutom att vara rent underhållande och kul, också användas för mera intellektuella och pedagogiska syften. Genom lajv kan du sätta dig in i en annans skor, vidga ditt perspektiv på världen och kanske lära känna dig själv bättre.

Vill du göra något både roligt och givande? Behöver du en flykt från din grå vardag? Känner du att du fastnar framför datorn och att du försoffas framför teven? Då är lajv något du borde pröva på!

Läs nybörjarguiden för en mer praktisk beskrivning av lajv och vad du gör om du vill vara med.

Foto