Uthyrning

Föreningen hyr ut en del av den rekvisita och de prylar den äger. För mer information om uthyrningen, ta kontakt med föreningens ordförande.

Följande hyrs ut. Bilder och beskrivningar längre ner.

Rökmaskin

Teknisk information:

  • Model: Antari Z-1000X
  • Output: 10,000 cubic feet/minute
  • Heater: 1,000 Watt
  • Tank: 1,7 Litre
  • Dimensions: 435 mm x 220 mm x 145 mm
  • Remote Included: Z-4 timer remote
  • Power Voltage: 230 V
  • Weight: 6.8 kg

Hyran är 20 € per dygn.

Paviljong

Föreningen har en paviljong. Paviljongen består av en mittstomme i 3 delar, samt 12 ekrar som hör till. Därtill kommer själva tältduken. Duken är gjord av teflonbehandlat tyg, vilket gör tyget vattentåligt. Tydliga instruktioner för hur man lägger upp paviljongen hittar du här. Paviljongen har en höjd på cirka 3 meter, sidohöjd på 2,15 meter och bottnen är cirka 6 meter i diameter.

Paviljong Paviljongen

Hyran för paviljongen är 80 € per dag eller 400 € per vecka.

Manskapstält

Eloria har 5 stycken manskapstält. Tälten består av två träpålar som bär upp tältduken med hjälp av grova snören. Därtill använder man mindre träkilar för att spänna upp snörena och pålarna. Duken är gjord av teflonbehandlat tyg, vilket gör tyget vattentåligt. Tälten är rymliga för 3 personer. De har en höjd på cirka 1,5 meter och en bottenareal på cirka 2,0 x 2,2 meter.

Manskapstält Ett av manskapstälten. Några tält är gråa, några beige.

Hyran är 10 €/tält/dag, alternativt 50 €/tält/vecka.

Vindskydd

Eloria har 3 stycken vindskyddsdukar. Själva tyget är teflonbehandlad tältduk, vilket gör tyget vattentåligt. Vindskydden är rymliga för ca 4 personer. Vindskydden är 1,1 m höga, 2,5 m breda och 2,5 m djupa. För att vindskydden skall kunna resas bör man bygga en ram med rätt mått t.ex. av slanor och spänna upp mellan två träd.

Vindskydd Två av vindskydden.

Hyran för samtliga vindskydd är 10 €/dag, alternativt 50 €/vecka.

Lerservis

En vacker, handgjord servis i rödlera som fungerar bra i all sorts gammaldags sammanhang. Vissa av kärlen är dekorerade, andra inte. Till uthyrning finns 22 krus, 22 matskålar, 4 kannor och 3 serveringsskålar.

Lerservis Lerservis

Hyran är 50 € per dag + 50 € pant (för kärl som gått sönder uppbärs 5 € per söndrigt kärl från panten).

Foto